Publicera din bok med Pages

Publicera din bok direkt på Apple Books från Pages på din iPad, iPhone, Mac eller online på iCloud.com.

Med Pages kan du skapa en bok, och sedan publicera den direkt i butiken på Apple Books. Du kan anpassa din bok under publiceringsprocessen genom att till exempel lägga till omslag, ange ett pris eller erbjuda den kostnadsfritt, lägga till taggar för att specificera åldersgrupper eller ämnen, ställa in förbeställning eller anpassa tillgänglighet efter datum och land eller region. Du kan även uppdatera en bok som du tidigare har skickat in.

Kontrollera minimisystemkraven för Pages för att vara säker på att du kan publicera din bok. Du måste också ha ett iTunes Connect-konto för Apple Books.


Förbereda publicering av boken

Här är några saker du bör göra innan du börjar processen med att publicera din bok:

* Det går att använda filformaten PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF eller GIF till omslagsbilder och de måste vara minst 1 400 pixlar på kortsidan.


Publicera din bok

Publicera din bok genom att öppna dokumentet i Pages, ange information om säljare och version samt information om boken. Sedan förhandsvisar och överför du din bok och slutför publiceringen.

Öppna dokumentet i Pages

 1. Öppna Pages-dokumentet som du vill publicera som en bok.
 2. Gör följande för enheten som du använder:
  • På en Mac väljer du Arkiv > Publicera på Apple Books.
  • På iPhone trycker du på knappen Mer , trycker på Exportera och sedan på Publicera på Apple Books.
  • På iPad, beroende på vad som visas i verktygsfältet, trycker du på dokumentnamnet eller på knappen Mer i verktygsfältet. Tryck på Exportera och sedan på Publicera på Apple Books.
  • Online på iCloud.com klickar du på knappen Mer och väljer sedan Publicera på Apple Books.
 3. Tryck eller klicka på Fortsätt och logga sedan in på iTunes Connect. Om du aldrig har loggat in skapar du ett konto:
 4. Tryck eller klicka på Fortsätt. Efter detta steg kommer inga ändringar som du gör i Pages-dokumentet att visas i den publicerade boken. Om du behöver stoppa publiceringsflödet och göra ändringar i Pages-dokumentet stänger du bara fönstret för publicering.

Ange information om säljaren och versionen

Välj sedan säljaren för boken och versionen:

 1. Om ditt iTunes Connect-konto har fler än en säljare trycker du eller klickar på popupmenyn Säljare och väljer sedan en säljare. Alla som är listade i iTunes Connect-kontot visas i menyn – välj en som säljare.
 2. Om du publicerar den här boken för första gången väljer du Det här är en ny bok. Du kan även uppdatera en bok du redan har skickat in.
 3. Klicka på Fortsätt.

Ange information om boken

När du har angett information om säljaren och versionen kan du välja layouttyp för din bok och ange annan information om boken. Alla fält måste inte fyllas i, men många fält kan hjälpa läsare att hitta din bok i bokhandeln. Här är några tips om alternativen på den här sidan:

 • Om Pages-dokumentet är ett ordbehandlingsdokument väljer du en layout för din bok. Välj Omflödningsbar för en bok som mest innehåller text, exempelvis en roman. I en omflödningsbar layout flyttas innehållet för att passa olika enheter och i olika riktningar, och läsaren kan anpassa typsnittsstorleken. Välj Fast för dokument som har många bilder eller flera kolumner.
 • Om du vill visa tvåsidiga uppslag i en bok med fast layout väljer du Uppslag > Två sidor.
 • Lägg till en undertitel eller ett namn på en serie i avsnittet Titel genom att klicka på knappen Lägg till . Om du inte använder en undertitel eller ett namn för en serie klickar du på knappen Ta bort  för att ta bort fältet.
 • Lägg till flera roller, som Editor (Redigerare), Illustrated by (Illustrerad av), (Narrated by) Berättad av med mera genom att trycka eller klicka på knappen Lägg till  i avsnittet Author (Författare). Klicka sedan på popupmenyn Författare, välj en roll och ange ett namn.
 • Om du vill hjälpa läsare att hitta din bok väljer du den ämneskategori som bäst beskriver innehållet i din bok. Du kan lägga till fler kategorier, men Apple Books använder de första tre kategorierna som du väljer.
 • Om din bok är för minderåriga ställer du in en lämplig åldersgrupp. Eller tryck eller klicka på popupmenyn Åldersgrupp och välj ett av alternativen för årskurs:
  • Ställ endast in första alternativet om du vill ställa in en lägsta årskurs.
  • Ställ endast in det andra alternativet om du vill ställa in en högsta årskurs.
  • Ställ in båda alternativen om du vill ange ett intervall.
  • Ställ in båda alternativen på samma årskurs om du vill ange en specifik årskurs.
 • Om din bok endast är lämplig för vuxna eller är extremt våldsam klickar du på popupmenyn Har vuxet innehåll och väljer Ja.
 • Tryck eller klicka på popupmenyn Förbeställ och välj Ja för att ställa in förbeställningar. Klicka på popupmenyn Publicera bok och välj Ja för att överföra din bok nu. När du har överfört din bok lägger du till prissättning, områdesinformation och detaljer om förbeställning i iTunes Connect.*

När du är redo klickar du på Fortsätt. Om du får ett felmeddelande anger du informationen som krävs och klicka sedan på Fortsätt igen.

*Din bok blir inte redo i bokhandeln förrän du har lagt till den här informationen i iTunes Connect efter att du har överfört din bok.

Förhandsvisa och överföra boken

När du har angett information om din bok och klickat på Fortsätt kan du förhandsvisa boken och exempel på EPUB-filer. EPUB-filerna för förhandsvisning öppnas i appen Böcker.

Om du publicerar från Pages online på iCloud.com hämtas filerna till den hämtningsplats som är standard på din dator.

När du är nöjd med exemplet klickar du på Överför.

Slutföra insändningen

När din bok har överförts till Apple Books klickar du på Gå till iTunes Connect. I iTunes Connect lägger du till prissättning och områdesinformation. Om du ställer in förbeställning lägger du till information om förbeställningen.

När Apple Books går igenom din publicering får du statusuppdateringar via e-post. Du kan även kontrollera status för din bok när som helst i avsnittet Mina böcker på ditt iTunes Connect-konto.


Uppdatera en bok som tidigare skickats in

Öppna dokumentet och välj Publicera på Apple Books. Välj uppdateringsalternativet på skärmen Säljare. Om din tidigare publicerade bok hade ett versionsnummer skapar du ett nytt versionsnummer för boken. Lägg till en text om vad som är nytt som beskriver vad som har ändrats i den nya versionen. Den visas tillsammans med din bok i bokhandeln.

I övriga fönster för publicering kommer de flesta uppgifter att vara förifyllda, men du kan ändra många metadata eller andra alternativ. Till exempel kan du välja nya sidor som förhandsvisning, lägga till en ny kategori för boken med mera.


Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: