Lägg till matematiska ekvationer i ditt dokument i Pages, Numbers och Keynote

Du kan inkludera matematiska uttryck och ekvationer i ditt dokument i Pages, Numbers eller Keynote när du använder LaTeX-kommandon eller MathML-element. 

Lägg till en ekvation i ditt dokument i Pages, Numbers eller Keynote

  1. Tryck eller klicka där du vill lägga till ekvationen, antingen i ditt dokument eller i en textruta eller form, och följ sedan stegen för din enhet: 
    • På din iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på knappen Infoga , trycker på knappen Media och sedan trycker du på Ekvation.
    • På din Mac väljer du Infoga > ekvation i menyraden.
  2. Ange en ekvation med hjälp av LaTeX-kommandon eller MathML-element.1 Du kan även använda snabbsymbolen ovanför tangentbordet på iPhone och iPad. När du har skrivit klart visas en förhandsvisning av ekvationen.2
  3. Klicka på eller tryck på Infoga.3


Använda MathType

Du kan även använda MathType med Pages, Numbers och Keynote för Mac om du har MathType 6.7d eller senare installerat. Första gången du infogar en ekvation väljer du Använd MathType eller aktivera det i Inställningar:

  1. Öppna Pages, Numbers eller Keynote.
  2. Välj [Application] > Inställningar.
  3. Markera kryssrutan "Infoga och redigera ekvationer med MathType".


Läs mer

Lär dig vilka LaTeX-kommandon och MathML-element som du kan använda med Pages, Numbers och Keynote.

1. I syfte att göra det enklare att skriva ekvationer används ”math mode” som standard i ekvationsredigeraren och du behöver alltså inte lägga till math mode-kommandon till ekvationerna.

2. Om förhandsvisningen är tom eller visar ett fel kontrollerar du att din ekvation är korrekt.

3. Om en ekvation står för sig själv på en textrad centreras ekvationen baserat på lika med-tecknet. Infoga ett mellanslag före eller efter ekvationen för att centrera baserat på mitten av ekvationen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: