Om iBooks-elementfelmeddelanden

Läs mer om elementfelmeddelanden som kan visas i iBooks.

Ett element är ett byggnadsblock i HTML som bestämmer strukturer. Element indikeras med vinkelparenteser (< >) och består av en start- och en sluttagg. Till exempel definieras ett stycke av starttaggen <p> och sluttaggen </p>.

Om det är problem med elementen kan du stöta på dessa fel.

FEL ITMS-9000: Okänt element

Felet med okända element indikerar att du använder ett HTML-element som inte är tillåtet. Alla HTML-element stöds inte i XHTML. Till exempel är <font> inte tillåtet. Använda CSS istället för HTML om du vill lägga till format i boken.

FEL ITMS-9000: Element tillåts inte

Vissa element som är tillåtna normalt sett, tillåts inte i vissa sammanhang. Gå till iBooks Asset Guide i avsnittet Resources and Help (resurser och hjälp) i iTunes Connect. Där kan du se rätt sammanhang för tillåtna element, till exempel <img> och <a>.

FEL ITMS-9000: Ofärdigt element

Felmeddelandet om ofärdigt element anger att din ePub-fil har ett av dessa fel:

  • Ett XHTML-element saknar sluttagg.
  • Ett XHTML-element har en felaktig sluttagg.

Kontrollera att alla sluttaggar har rätt format, till exempel </div>.

Publiceringsdatum: