iBooks: Fel med ogiltig URI

En URI (uniform resource identifier) beskriver en fils namn och plats, ungefär som en URL för en webbplats. Om du ser ett fel med ogiltig URI i din EPUB betyder det att ett eller flera tecken i identifieraren inte kan verifieras som giltiga. Alla tecken i en URI måste vara alfanumeriska.

Om boken till exempel innehåller en URI med mellanslag, som ”manifest the file.xhtml” får du följande fel: ERROR ITMS-9000: ”Invalid URI in manifest the file.xhtml: Illegal character in path at index 3: the file.xhtml” (ogiltig URI i manifest file.xhtml: Otillåtet tecken i sökväg vid index 3: file.xhtml).

Det här felet indikerar att det finns ett ogiltigt tecken (till exempel mellanslag) i identifieraren.

  1. Du kan lösa problemet genom att zippa upp din EPUB och leta reda på den URI som beskrivs i felmeddelandet. Den kan finnas i OPF-mappen eller någon annan innehållsmapp.
  2. När du har hittat den ogiltiga URI:en tar du bort alla mellanslag och tecken som inte är alfanumeriska från filnamnen. Du kan åtgärda exemplet ovan genom att koda mellanslagstecknet: manifest%20the%20file.xhtml.
     
Publiceringsdatum: