Hitta en felkod för iTunes

När du använder iTunes kanske du ser varningsmeddelanden som innehåller specifika felnummer. För att få mer hjälp hittar du felkoden.

Det här är en lista på de vanligaste felnumren. Välj din felkod för att ta reda på vad du kan göra. Om felmeddelandet innehåller en felkod med ett negativt tal letar du reda på numret utan minustecknet. 

Om du inte ser din felkod i listan kollar du de grundläggande stegen i fixa fel i iTunes. Sen mer hjälp

Om du inte ser din felkod och du försöker återskapa eller uppdatera din iPhone, iPad eller iPod touch, följ dessa steg.

Mer hjälp

Senast ändrad: