Hitta en felkod för iTunes

När du använder iTunes kanske du ser varningsmeddelanden som innehåller specifika felkoder. Leta upp felkoden om du behöver ytterligare hjälp.

Det här är en lista med de vanligaste felkoderna. Välj din felkod för att ta reda på vad du kan göra. Om felmeddelandet innehåller en felkod med ett negativt nummer letar du reda på numret utan minustecknet. 

Om du inte ser din felkod i listan kan du följa de grundläggande stegen för att lösa fel i iTunes. Och sedan leta efter mer hjälp

Om du inte ser din felkod och du försöker återställa eller uppdatera din iPhone, iPad eller iPod touch kan du följa dessa anvisningar.

Få mer hjälp

Publiceringsdatum: