Avancerade steg för att lösa problem med iTunes Store-anslutningen

Ta reda på om hosts-filen, brandväggsinställningen eller något annat blockerar iTunes Store.

Det kan finnas flera anledningar till att du inte kan komma åt iTunes Store, däribland:

 • Felaktiga datum- och tidsinställningar
 • Blockerade cookies
 • Blockerad åtkomst till iTunes Stores servrar och portar
 • Poster i hosts-filen
 • Inställningar för programvarubrandväggar
 • Ett problem i Apples system
 • Ett problem mellan iTunes och säkerhetsprogramvara

Läs mer om fel i iTunes Store och vad du ska göra om du inte kan ansluta till iTunes Store. Om informationen i dessa artiklar inte löser problemet försöker du med stegen nedan.

Isolera problemet i Mac, iOS eller Windows

 1. Kontrollera om det finns varningar om iTunes Store.
 2. Öppna Mitt Apple-ID och bekräfta att du kan logga in och hantera ditt Apple-ID. Om du inte kan det kanske du inte har korrekta inställningar för datum, tid och tidszon. Prova stegen i nästa avsnitt. Om du arbetar på en Mac-dator och de här inställningarna är korrekta kan du ha blockerat cookies som iTunes Store behöver.
 3. Prova ett annat nätverk. Om problemet enbart uppstår i ditt vanliga nätverk kan du behöva be nätverksadministratören att öppna åtkomsten till iTunes Stores servrar och portar.

Om problemet är isolerat till den här datorn kan hosts-filen blockera iTunes.

Kontrollera datum- och tidsinställningar i Mac, iOS eller Windows

Om du inte kan hantera ditt Apple-ID kontrollerar du datum- och tidsinställningarna.

Mac

 1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn.
 2. Klicka på Datum och tid i Systeminställningar.
 3. Markera Ställ in datum och tid automatiskt om det inte är markerat.
 4. Klicka på fliken Tidszon och justera tidszonen till att matcha platsen där du befinner dig.

iOS

Kontrollera om din enhet har ett problem med datum och tid.

Windows

 1. Öppna kontrollpanelen för Datum och tid.

  Windows XP: Klicka på Start > Kör och skriv timedate.cpl.
  Windows Vista och 7: Klicka på sökrutan i Start-menyn och skriv timedate.cpl.
  Windows 8: Sök efter timedate.cpl i sökrutan uppe till höger.
  Windows 10: Sök efter timedate.cpl i sökrutan.

 2. Kontrollera att datum- och tidsinställningarna stämmer med nuvarande datum och tid. Klicka sedan på OK.

Om hosts-filen blockerar iTunes Store i Mac eller Windows

Ta bort eller blockera hosts-filposterna på datorn som skapar problem med iTunes Store.

Mac

 1. Logga in som administratör på Mac-datorn.
 2. Öppna verktyget Terminal som finns i Program > Verktygsprogram.
 3. Öppna hosts-filen när Terminal öppnas. Skriv följande kommando och tryck på Retur:
  sudo nano /private/etc/hosts
 4. Ange administratörslösenordet när du uppmanas att göra det. Terminal kräver ett administratörslösenord som inte är tomt. Medan du skriver lösenordet visas ingenting i Terminal-fönstret. Skriv bara lösenordet och tryck på returtangenten.
 5. Redigera hosts-filen. Hosts-filen innehåller kommentarer (rader som börjar med tecknet #) och standardmappningar av värdnamn (till exempel: 127.0.0.1 – localhost). Navigera i filen med piltangenterna. Om du stöter på en post som innehåller apple.com lägger du till # och ett mellanslag i början på raden. Om datorn är en arbetsdator kan hosts-filen omdirigera till lokala resurser som programvaruuppdateringar. Be supportpersonalen om hjälp om det behövs.
 6. Spara filen genom att trycka på Kontroll-O.
 7. Tryck på Enter när du blir ombedd att ange filnamnet, och tryck på Kontroll-X när du vill stänga redigeraren.

Om problemen kvarstår kanske datorn använder annan programvara som påverkar anslutningen.

Windows

 1. Lös problem med hosts-filen genom att återställa hosts-filen till ursprungsversionen. Arbetsrelaterade system kan lägga information i hosts-filen. Innan du nollställer hosts-filen till ursprungsversionen ber du supportpersonalen om hjälp.
 2. Starta om datorn och försök att ansluta till iTunes Store.

Om en programvarubrandvägg blockerar iTunes Store i Mac eller Windows

Prova dessa steg om andra internettjänster fungerar eller om andra enheter på nätverket kan ansluta till iTunes Store.

Mac

 1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn.
 2. Klicka på Säkerhet och Integritet.
 3. Klicka på fliken Brandvägg.
 4. Klicka på Brandväggsalternativ. iTunes är signerat av Apple och ska vara tillåtet som standard. Om det inte går att klicka på Brandväggsalternativ (det är nedtonat) klickar du på låset nere till vänster och anger administratörslösenordet. Om du modifierar iTunes kan brandväggen i OS X skicka upprepade uppmaningar.
 5. Om iTunes är tillåtet och problemet kvarstår stänger du av OS X-brandväggen.

Om du har kontrollerat brandväggsinställningarna och problemet kvarstår, kontrollerar du din säkerhetsprogramvara från tredje part.

Windows

Kontrollera om din Windows-brandväggen blockerar iTunes.

Om säkerhetsprogramvara blockerar iTunes Store i Mac eller Windows

Om brandväggen i ditt operativsystem tillåter iTunes men datorn ändå inte kan komma åt iTunes Store ska du lösa problem mellan iTunes och säkerhetsprogramvara.

Läs mer

Om problemet ändå finns kvar, kontaktar du Apple för support.

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: