Om du ser ett fel i iTunes på din Mac eller PC

När du använder iTunes på din Mac eller PC kanske du ser en felkod eller varningsmeddelande. Du kan lösa de flesta felen med dessa anvisningar.

Kontrollera meddelandet för anvisningar

I vissa felkoder och varningsmeddelanden finns knappen Mer information. Klicka på den för att ta reda på vad du ska göra först.
 

Uppdatera iTunes

Hämta den senaste versionen av iTunes för din dator.

 

Kontrollera dina inställningar och din säkerhetsprogramvara

Du kan behöva ändra dina inställningar och uppdatera säkerhetsprogramvaran (t.ex. antivirusprogram, brandväggar eller programvara som blockerar skadlig programvara) om den orsakar problem.

 

Starta om

Stäng av din dator och slå på den igen. Om du får meddelandet när du ansluter din iPhone, iPad eller iPod touch startar du om både din iOS-enhet och din dator.
 

Om du fortfarande ser felkoden eller varningsmeddelandet

Du kan kolla upp felkoden eller varningsmeddelandet för att ta reda på vad du ska göra härnäst. Du kan också kontakta oss.

Publiceringsdatum: