Lägga till alt-text till bilder i en EPUB

Om du lägger till bilder till din EPUB-bok ska du använda alt-text (alternativ text) så att du ser till att de är tillgängliga och ger meningsfull information till kunder som använder skärmläsare.

Skärmläsare gör att kunden kan få text, bland annat alt-text, uppläst. När kunder som använder skärmläsare kommer till en bild i din bok gör alt-texten det lättare för dem att förstå vad bilden handlar om och vad den betyder för berättelsen.

Alt-text är ett attribut för ett bildelement i HTML-<img>taggen. Placera alt-attributet efter src-attributet (bildkälla) och ta med texten som beskriver bilden inom citattecken. Exempel:

<img class="background" src="/libraryimages/page2/page2.jpg" alt="en flicka med gyllene hår framför en blå himmel" />

flicka framför blå himmel

Om du vill göra din EPUB-bok tillgänglig för alla läsare lägger du till alt-attributet till alla bilder. Om det är en dekorativ bild som inte har någon övrig betydelse kan du använda attributet alt="". Använd inte dessa attribut:

  • alt="none"
  • alt="nothing"
  • alt="image"
  • alt="page 3"

Läs mer om hjälpmedel för Mac-datorer och iOS-enheter.

Publiceringsdatum: