Skapa en startbar installerare för macOS

Du kan använda en extern enhet eller en andra volym som startskiva för att installera om operativsystemet på din Mac.

Dessa avancerade steg är främst för systemadministratörer och andra som är bekanta med kommandoraden. Du behöver inte en startbar installerare för att installera macOS, men den kan vara användbar om du vill installera på flera datorer utan att behöva hämta installeraren varje gång. 

Hämta macOS

Hämta en macOS-installerare.* Du kan hitta en lämplig nedladdningslänk i uppgraderingsinstruktionerna för macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High SierramacOS Sierra och OS X El Capitan.

 • Om macOS-installeraren öppnas avslutar du den utan att fortsätta installationen. 
 • macOS Sierra och El Capitan hämtas som en skivbild och innehåller en installerare som heter InstallOS.pkg eller InstallMacOSX.pkg. Kör installeraren innan du fortsätter.
 • Om du hämtar macOS Catalina, macOS Mojave eller macOS High Sierra för att skapa en startbar installerare måste din Mac ha minst macOS Sierra 10.12.5 eller senare, eller El Capitan 10.11.6. Företagsadministratörer: Hämta filen från Apple, inte någon lokal server för mjukvaruuppdateringar.

Leta sedan reda på installeraren som finns i din Program-mapp som en enda fil med ett namn som börjar med installera, exempelvis: Installera macOS Catalina.

Använda kommandot ”createinstallmedia” i Terminal

 1. Anslut usb-flashenheten eller en annan volym som du använder som startbar installerare. Se till att den har minst 12 GB i tillgängligt utrymme och är formaterad som Mac OS Extended.
 2. Öppna Terminal, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 3. Skriv eller klistra in ett av följande kommandon i Terminal. Det förutsätter att installeraren fortfarande finns i mappen Program och att namnet på usb-flashenheten eller annan volym är MyVolume. Om den heter något annat ersätter du MyVolume i dessa kommandon med namnet på din volym.

  Catalina:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Mojave:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  High Sierra:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Sierra:
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
  

  El Capitan:
  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
  

 4. Tryck på returtangenten efter att du skrivit kommandot.
 5. Ange ditt administratörslösenord och tryck på returtangenten igen när du blir uppmanad till det. Terminal visar inte några tecken när du skriver ditt lösenord.
 6. När du blir ombedd trycker du J för att bekräfta att du vill radera enheten och trycker på returtangenten. Terminal visar förloppet när den startbara installeraren skapas.  
 7. När Terminal är klar heter volymen detsamma som den installerare du hämtade, exempelvis Installera macOS Mojave. Nu kan du stänga Terminal och mata ut volymen.

* Om din Mac har macOS Sierra eller tidigare tar du med argumentet --applicationpath på samma sätt som argumentet används i kommandon för Sierra och El Capitan.

Använda den startbara installeraren

När du har skapat den startbara installeraren följer du de här stegen för att använda den.

 1. Anslut den startbara installeraren till en kompatibel Mac. 
 2. Använd inställningarna för Starthanteraren eller Startskiva .för att välja den startbara installeraren som startskiva och starta sedan från den. Mac-datorn startar med Återställning för macOS
  Läs om att välja en startskiva, inklusive vad du ska göra om din Mac inte går att starta från den.
 3. Välj språk om du uppmanas till det.
 4. En startbar installerare hämtar inte macOS från internet, men det krävs tillgång till internet för att hämta specifik information för din Mac-modell, exempelvis fast mjukvara. Om du behöver ansluta till ett wifi-nätverk använder du wifi-menyn i menyfältet. 
 5. Välj Installera macOS (eller Installera OS X) från verktygsfönstret, klicka sedan på Fortsätt och följ anvisningarna på skärmen.

Läs mer

Om du vill ha mer information om kommandot createinstallmedia och argumenten du kan använda med det, ser du till att macOS-installeraren finns i mappen Program och anger sedan sökvägen i Terminal:

Catalina:

/Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Mojave:

/Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia

High Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

El Capitan:

/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Publiceringsdatum: