Så här låser du upp iPhone för användning med annan operatör

Upplåsning av din iPhone betyder att du kan använda den med en annan operatör.

Din iPhone kan vara låst till din operatör. Upplåsning av din iPhone betyder att du kan använda den med en annan operatör. Använd följande steg för att kontakta din operatör och låsa upp din iPhone.  

Om du inte vill byta operatör och enheten är låst på grund av att du har glömt bort lösenkoden behöver du inte följa stegen i denna artikel. Läs om hur du kan nollställa din lösenkod.

Apple kan inte låsa upp din iPhone så att den kan användas med en annan operatör. Det är bara operatören som kan låsa upp din iPhone.

Kontakta operatören

 1. Se om din operatör erbjuder upplåsning. Det är bara operatören som kan låsa upp iPhone-enheten.
 2. Ta kontakt med operatören och begär att enheten låses upp. Ditt konto kanske måste uppfylla vissa krav för att kunna låsa upp enheten. Det kan ta några dagar att slutföra efter att du har skickat din begäran. Kontakta din operatör för att få en status på din begäran.
 3. Följ stegen nedan när operatören har bekräftat att de har låst upp din iPhone. 

Om du har ett SIM-kort från en annan operatör än den aktuella

Använd dessa steg för att slutföra upplåsningen av din iPhone:

 1. Ta bort SIM-kortet och sätt i det nya SIM-kortet. 
 2. Ställ in din iPhone igen.

Om du inte har ett annat SIM-kort

Använd dessa steg för att slutföra upplåsningen av din iPhone:

 1. Säkerhetskopiera din iPhone.
 2. När du har gjort en säkerhetskopia kan du radera din iPhone.
 3. Återskapa din iPhone från säkerhetskopian som du just har gjort.

Få hjälp

Följande meddelande kanske visas på din dator eller din iPhone: ”SIM-kortet i denna iPhone verkar inte stödjas. Enbart kompatibla SIM-kort från en operatör som stöds får användas för att aktivera iPhone. Sätt i det SIM-kort som du erhöll med iPhone-enheten eller besök en butik för en operatör som stöds.”

Följ dessa steg om det här meddelandet visas:

 1. Återskapa din iPhone till fabriksinställningarna.
 2. Kontakta din operatör för att bekräfta att upplåsningen tillämpades i deras system.
 3. Återskapa iPhone från en säkerhetskopia.
Publiceringsdatum: