Så här låser du upp din iPhone så att du kan använda den med en annan operatör

Att låsa upp din iPhone betyder att du kan använda den med en annan operatör.

Din iPhone kan vara låst till din operatör. Att låsa upp din iPhone betyder att du kan använda den med en annan operatör. Använd följande steg för att kontakta din operatör och låsa upp din iPhone.  

Om du inte vill byta operatör och enheten är låst på grund av att du har glömt bort lösenkoden behöver du inte följa stegen i denna artikel. Läs om hur du kan nollställa din lösenkod.

Apple kan inte låsa upp din iPhone så att den kan användas med en annan operatör. Det är bara operatören som kan låsa upp din iPhone.

Kontakta operatören

 1. Det är bara operatören som kan låsa upp din iPhone. Kontakta din operatör och begär en upplåsning. Ditt konto kanske måste uppfylla vissa krav för att enheten ska kunna låsas upp. Det kan ta några dagar att slutföra din begäran efter att du har skickat in den. Kontakta din operatör om du vill kontrollera status för din upplåsningsbegäran.
 2. Följ stegen nedan när operatören har bekräftat att din iPhone är upplåst. 

Om du har ett SIM-kort från en annan operatör än den aktuella

Använd dessa steg för att slutföra upplåsningen av din iPhone:

 1. Ta bort SIM-kortet.
 2. Sätt i det nya SIM-kortet. Enheten aktiveras.

Om du inte har ett annat SIM-kort

Använd dessa steg för att slutföra upplåsningen av din iPhone:

 1. Säkerhetskopiera din iPhone.
 2. När du har gjort en säkerhetskopia kan du radera din iPhone.
 3. Återskapa din iPhone från säkerhetskopian som du just har gjort.

Få hjälp

Följande meddelande kanske visas på din dator eller din iPhone: ”SIM-kortet i denna iPhone verkar inte stödjas. Enbart kompatibla SIM-kort från en operatör som stöds får användas för att aktivera iPhone. Sätt i det SIM-kort som du erhöll med iPhone-enheten eller besök en butik för en operatör som stöds.”

Om du ser detta meddelande på din enhet med iOS 14 använder du dessa steg:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt och tryck på Om.
 2. Under Operatörslås bör du se ett meddelande som säger ”Inga SIM-begränsningar”.  Om du inte ser det meddelandet kontaktar du din operatör.

Om din enhet använder iOS 13 eller tidigare använder du dessa steg:

 1. Kontakta din operatör för att bekräfta att upplåsningen tillämpades i deras system.
 2. Återställ din iPhone till fabriksinställningarna.
 3. Återskapa iPhone från en säkerhetskopia.
Publiceringsdatum: