Så här låser du upp din iPhone så att du kan använda den med en annan operatör

Att låsa upp din iPhone betyder att du kan använda den med en annan operatör.

Om upplåsning

Din iPhone kan vara låst till din operatör. Att låsa upp din iPhone betyder att du kan använda den med en annan operatör. Använd följande steg för att kontakta din operatör och låsa upp din iPhone. Du kan ta reda på om din iPhone är låst genom att gå till Inställningar > Allmänt > Om. Om Inga SIM-begränsningar visas bredvid Operatörslås är din iPhone upplåst.

Om du inte vill byta operatör och enheten är låst på grund av att du har glömt bort lösenkoden behöver du inte följa stegen i denna artikel. Läs om hur du kan nollställa din lösenkod.

Apple kan inte låsa upp din iPhone så att den kan användas med en annan operatör. Det är bara din nuvarande operatör som kan låsa upp din iPhone.

Kontakta operatören

 1. Det är bara operatören som kan låsa upp din iPhone. Kontakta dem och begär en upplåsning. Det kan ta några dagar att slutföra din begäran efter att du har skickat in den. Kontakta din operatör för att kontrollera statusen på din begäran.
 2. Följ stegen nedan när operatören har bekräftat att din iPhone är upplåst. 

Om du behöver aktivera ett eSIM-kort från en annan operatör än din nuvarande operatör

Om du har ett SIM-kort från en annan operatör än den aktuella

Använd dessa steg för att slutföra upplåsningen av din iPhone:

 1. Ta bort SIM-kortet.
 2. Sätt i det nya SIM-kortet. Enheten aktiveras.

Om du inte har ett annat SIM-kort

Använd dessa steg för att slutföra upplåsningen av din iPhone:

 1. Säkerhetskopiera din iPhone.
 2. När du har gjort en säkerhetskopia kan du radera din iPhone.
 3. Återskapa din iPhone från säkerhetskopian som du just har gjort.

Få hjälp

Du kanske ser det här meddelandet på din dator eller iPhone: SIM-kortet i denna iPhone verkar inte stödjas. Enbart kompatibla SIM-kort från en operatör som stöds får användas för att aktivera iPhone. Sätt i det SIM-kort som du erhöll med iPhone-enheten eller besök en butik för en operatör som stöds.”

Om du ser det här meddelandet på din enhet med iOS 14 och senare följer du dessa steg:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt och tryck på Om.
 2. Under Operatörslås bör du se ett meddelande som säger Inga SIM-begränsningar. Om du inte ser det meddelandet kontaktar du din operatör.

Om din enhet använder iOS 13 eller tidigare följer du dessa steg:

 1. Kontakta din operatör för att bekräfta att upplåsningen tillämpades i deras system.
 2. Återställ din iPhone till fabriksinställningarna.
 3. Återskapa iPhone från en säkerhetskopia.
Publiceringsdatum: