Återskapa din iPhone, iPad eller iPod touch från en säkerhetskopia

Läs om hur du återskapar enheten från en säkerhetskopia i iCloud eller på din dator.

Återskapa din enhet från en iCloud-säkerhetskopia

 1. Starta enheten. Nu bör du se en välkomstskärm. Om du redan har ställt in enheten måste du radera allt innehåll innan du kan fortsätta återskapa från säkerhetskopian.
 2. Följ anvisningarna tills skärmen Appar och data visas och tryck sedan på Återskapa från iCloud-säkerhetskopia. 
  En iPhone som visar skärmen Appar och data med det första alternativet, Återskapa från iCloud-kopia markerat.
 3. Logga in på iCloud med ditt Apple-ID.
 4. Välj en säkerhetskopia. Kontrollera datum och storlek för var och en och välj den mest relevanta. När du har valt en säkerhetskopia börjar överföringen. Följ stegen på skärmen för att uppdatera om ett meddelande visas om att en senare version av mjukvara krävs. Läs om vad du gör om du inte ser några steg på skärmen som hjälper dig att uppdatera.
 5. Logga in med ditt Apple-ID när du uppmanas till det för att återskapa dina appar och köp. Om du har köpt innehåll i iTunes eller App Store med flera Apple-ID:n uppmanas du att logga in på vart och ett. Om du inte kommer ihåg lösenordet kan du trycka på Hoppa över det här steget och logga in senare. Du kan dock inte använda apparna förrän du loggar in med ditt Apple-ID.
 6. Fortsätt vara ansluten till wifi och vänta tills ett förloppsfält visas och processen är klar. Beroende på storleken på säkerhetskopian och nätverkets hastighet kan det ta mellan några minuter och en timme innan processen är klar. Om du kopplar bort från wifi för tidigt, pausas förloppet tills du ansluter på nytt.
  En iPhone som visar Återskapa från iCloud-kopia med ett förloppsfält. Den visar att den återstående tiden är cirka 20 minuter.
 7. Nu kan du slutföra installationen och njuta av din enhet. Innehåll som appar, bilder, musik och annan information återskapas i bakgrunden under de kommande timmarna eller dagarna beroende på hur mycket information det finns. Försök att ansluta ofta till wifi-nätverk och eluttag så att processen kan slutföras.

Få hjälp med att återskapa från din iCloud-kopia.

Återskapa din enhet från en säkerhetskopia på en dator

 1. Öppna Finder på en Mac med macOS Catalina eller senare. Öppna iTunes på en Mac med macOS Mojave eller tidigare eller på en pc.
 2. Anslut enheten till datorn med usb-kabeln. Följ anvisningarna på skärmen om ett meddelande ber dig ange enhetens lösenkod eller om Vill du lita på den här datorn visas. Få hjälp om du har glömt bort din lösenkod.
 3. Välj din iPhone, iPad eller iPod touch när den visas i Finder-fönstret eller iTunes. Läs om vad du gör om din enhet inte visas.
  Ett Finder-fönster som visar att Johns iPhone är ansluten.
 4. Välj Återskapa säkerhetskopia. Läs om vad du gör om det visas ett meddelande om att enhetens mjukvara är för gammal
 5. Kontrollera varje säkerhetskopias datum och välj den mest relevanta.
 6. Klicka på Återskapa och vänta tills processen är klar. Ange lösenordet till din krypterade säkerhetskopia om du uppmanas till det.
  Ett Finder-fönster visar en markör för att välja en säkerhetskopia och ange ditt lösenord.
 7. Låt enheten vara ansluten när den har startats om och vänta tills den har synkroniserats med datorn. Du kan frånkoppla den när synkroniseringen är klar.

Publiceringsdatum: