Flytta och dölja appar på Apple TV

Läs om hur du flyttar appar på Apple TV och väljer vilka som ska visas. 

Flytta appar på hemskärmen

tvOS visar eniTunes-app som flyttas.

 1. Markera appen som du vill flytta.
 2. På Siri Remote eller Apple TV Remote1 håller du ned Touch-ytan tills appen börjar vibrera. På andra fjärrkontroller håller du ned valknappen.
 3. Du flyttar appen på Siri Remote eller Apple TV Remote1 genom att svepa åt vänster, höger, upp eller ned. På andra fjärrkontroller trycker du på knappen för vänster, höger, upp eller ned.
 4. Tryck på Touch-ytan eller på valknappen när du är klar.
 5. Gör likadant med andra appar du vill flytta.

Skapa mappar

tvOS visar en mapp märkt ”Underhållning”.

På Apple TV 4K och Apple TV HD kan du skapa mappar. Du behöver bara markera en app och hålla ned Touch-ytan eller Välj tills appen börjar vibrera. Gör sedan så här:

 • Dra appen till en annan app om du snabbt vill skapa en mapp.
 • Om du vill skapa en ny mapp utifrån appen eller flytta appen till en mapp som du redan har skapat, trycker du på uppspelnings-/pausknappen och väljer ett alternativ. 
 • Om du vill flytta ut appen från en mapp drar du den därifrån. 

Om du vill byta namn på en mapp väljer du den, markerar namnet på mappen och uppdaterar sedan namnet från tangentbordet.

Radera eller gömma appar

På Apple TV 4K och Apple TV HD kan du radera appar. På Apple TV (3:e generationen) kan du gömma dem. Markera appen och håll ned Touch-ytan eller Välj tills appen börjar vibrera. Tryck sedan på uppspelnings-/pausknappen och välj Radera eller Göm. 

Om du vill lägga tillbaka en app på hemskärmen: 

 • På Apple TV 4K och Apple TV HD öppnar du App Store, går till Köpt och hämtar appen igen.
 • På Apple TV (3:e generationen) kan du välja att visa appar igen från Inställningar > Huvudmeny.

Du kan också dölja dina inköp i App Store så att apparna inte visas på sidan Köpt. 

Använda samma hemskärm på alla Apple TV-enheter

Slå på En hemskärm för att hålla alla appar och hemskärmar uppdaterade på alla dina Apple TV 4K- och Apple TV HD-enheter. Gör så här:

 1. På varje Apple TV 4K och Apple TV HD går du till Inställningar > Användare och konton > iCloud.
 2. Logga in med samma Apple-ID på varje Apple TV.
 3. Slå på En hemskärm.

1. Apple TV 4K och Apple TV HD levereras med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Siri fungerar med båda fjärrkontrollerna så länge som Apple TV 4K och Apple TV HD är inställda på ett språk och ett land eller en region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: