Zálohovanie Macu

Koľko miesta potrebujem na zálohu?

Ak chcete zobraziť veľkosť konkrétneho súboru alebo priečinka, jedenkrát naň kliknite a stlačte kombináciu klávesov Command – I. Ak chcete zobraziť informácie o úložisku Macu, kliknite na menu Apple v ľavom hornom rohu obrazovky. Vyberte položku O tomto počítači Mac a kliknite na tab Úložisko. Na ukladanie záloh Time Machine je vhodné používať jednotku aspoň s dvojnásobkom kapacity úložiska Macu.