Zálohovanie Macu

Zálohovanie Macu je jednoduché a dôležité. Odporúčame ho každému.

Automatické vytváranie záloh

Váš Mac obsahuje softvér, vďaka ktorému je zálohovanie jednoduché. Stačí zapnúť Time Machine a pripojiť externú jednotku. Time Machine automaticky zálohuje úplne všetko, takže zo záloh môžete obnoviť jednotlivé súbory aj celý systém.

Ďalšie spôsoby zálohovania

Koľko miesta potrebujem na zálohu?

Ak chcete zobraziť veľkosť konkrétneho súboru alebo priečinka, jedenkrát naň kliknite a stlačte kombináciu klávesov Command – I. Ak chcete zobraziť informácie o úložisku Macu, kliknite na menu Apple v ľavom hornom rohu obrazovky. Vyberte položku O tomto počítači Mac a kliknite na záložku Úložisko. Pre zálohy Time Machine je vhodné používať jednotku s dvojnásobkom kapacity úložiska Macu.

Súvisiace témy

Komunita systému macOS

Kontaktovanie podpory spoločnosti Apple

Pomoc so zálohovaním Macu

Získajte pomoc cez chat, telefón alebo e-mail. Môžete si tiež dohodnúť opravu alebo rezervovať miesto pri Genius Bare.