Obnovenie Macu zo zálohy

Zistite, ako preniesť všetky súbory zo zálohy Time Machine do Macu.

Ak ste si vytvorili zálohu Macu pomocou aplikácie Time Machine, môžete z tejto zálohy obnoviť svoje súbory. Môže to byť užitočné napríklad po vymazaní pôvodných súborov z Macu alebo po vymazaní či výmene pevného disku (alebo SSD disku) v Macu, napríklad pri oprave.

Obnovenie zo zálohy Time Machine

Pri obnovovaní dát zo zálohy Time Machine môžete obnoviť všetky súbory alebo operačný systém Mac (macOS) aj súbory.

Obnovenie všetkých súborov

 1. Uistite sa, že zálohovací disk Time Machine je pripojený a zapnutý, a potom zapnite Mac.
  • Ak sa po spustení Macu zobrazí sprievodca nastavením s výzvou na výber rôznych detailov, ako je napríklad krajina, klávesnica a sieť, pokračujte 2. krokom. 
  • Ak sa po spustení Macu zobrazí Finder, otvorte Sprievodcu migráciou, ktorý sa nachádza v priečinku Aplikácie/Utility. V prvom okne Sprievodcu migráciou kliknite na položku Pokračovať a potom pokračujte 2. krokom.
  • Ak sa Mac nespustí úplne alebo ak chcete obnoviť aj systém macOS, ktorý ste používali pri vytváraní zálohy, použite postup na obnovenie systému macOS aj súborov.
 2. Keď sa zobrazí otázka, akým spôsobom chcete preniesť informácie, vyberte možnosť prenosu z Macu, zálohy Time Machine alebo štartovacieho disku. Potom kliknite na položku Pokračovať.
  Okno Sprievodcu migráciou
 3. Vyberte zálohu Time Machine a kliknite na položku Pokračovať.
  Okno Sprievodcu migráciou
 4. Ak sa zobrazí výzva na výber zo zoznamu záloh usporiadaných podľa dátumu a času, vyberte požadovanú zálohu a kliknite na položku Pokračovať.
  Okno Sprievodcu migráciou
 5. Vyberte informácie, ktoré sa majú preniesť, a kliknutím na položku Pokračovať spustite prenos. Táto obrazovka môže na vašom Macu vyzerať inak:
  Okno Sprievodcu migráciou
 6. Ak je objem obsahu veľký, môže dokončenie prenosu trvať niekoľko hodín. Po dokončení prenosu reštartujte Mac a prihláste sa do migrovaného účtu, v ktorom uvidíte jeho súbory.

Obnovenie systému macOS aj súborov

Týmto postupom sa vymaže pevný disk a potom sa prostredníctvom zálohy obnovia súbory a konkrétna verzia systému macOS, ktorú ste používali pri vytváraní zálohy.

 1. Uistite sa, že zálohovací disk Time Machine je pripojený a zapnutý.
 2. Zapnite Mac a potom ihneď stlačte a podržte kombináciu klávesov Command (⌘) – R, aby sa spustil v režime Obnova macOS.
 3. Keď sa zobrazí okno Utility macOS, vyberte možnosť obnovenia zo zálohy Time Machine.
 4. Kliknite na položku Pokračovať a na ďalšej obrazovke znova kliknite na položku Pokračovať.
 5. Vyberte zálohovací disk Time Machine ako zdroj obnovenia a potom kliknite na položku Pokračovať.
  Ak je zálohovací disk zašifrovaný, zobrazí sa výzva na jeho odomknutie. Zadajte heslo správcu, ktoré ste použili pri nastavovaní aplikácie Time Machine, a potom kliknite na položku Pokračovať.
 6. Vyberte zálohu a kliknite na položku Pokračovať.
 7. Vyberte pevný disk Macu (alebo iný cieľový disk), na ktorý sa má nahrať obsah zálohy, a potom kliknite na položku Obnoviť alebo Pokračovať.
  Ak je na Macu zapnutá funkcia FileVault, zobrazí sa výzva na odomknutie disku. Zadajte heslo správcu Macu a kliknite na položku Obnoviť.
 8. Po dokončení operácie reštartujte Mac. 

Obnovenie konkrétnych súborov


Dátum zverejnenia: