Obnovenie Macu zo zálohy

Pomocou Sprievodcu migráciou môžete prenášať súbory zo zálohy Time Machine do Macu.

Ak ste si na Macu vytvorili zálohu Time Machine, Sprievodca migráciou môže pomocou tejto zálohy obnoviť vaše osobné súbory vrátane aplikácií a celého obsahu vášho používateľského účtu.

Ak chcete obnoviť iba niekoľko súborov alebo ich staršie verzie, prečítajte si, ako použiť Time Machine na obnovenie konkrétnych súborov.

Použitie Sprievodcu migráciou

 1. Ak potrebujete preinštalovať systém macOS, urobte to skôr, než budete pokračovať. Ak sa napríklad spúšťanie Macu zastaví so zobrazeným blikajúcim otáznikom, musíte najprv preinštalovať systém macOS.
 2. Uistite sa, že zálohovací disk Time Machine je pripojený k Macu a zapnutý.
 3. Spustite na Macu Sprievodcu migráciou. Nachádza sa v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
  Ak sa pri spúšťaní Macu otvorí sprievodca nastavením, ktorý požaduje zadanie údajov, ako je krajina a sieť, prejdite na ďalší krok, pretože súčasťou sprievodcu nastavením je Sprievodca migráciou.
 4. Keď sa zobrazí otázka, akým spôsobom chcete preniesť informácie, vyberte možnosť prenosu z Macu, zálohy Time Machine alebo štartovacieho disku. Potom kliknite na Pokračovať.
  Sprievodca migráciou: Ako chcete preniesť svoje informácie?
 5. Vyberte zálohu Time Machine a kliknite na Pokračovať.
  Sprievodca migráciou: Výber zdroja
 6. Vyberte zálohu a kliknite na Pokračovať.
  Sprievodca migráciou: Výber zálohy
 7. Vyberte informácie, ktoré chcete preniesť.

  V tomto príklade je použitý používateľský účet systému macOS John Appleseed. Ak má rovnaký názov ako účet, ktorý už na Macu existuje, zobrazí sa výzva, aby ste premenovali starší účet alebo nahradili účet, ktorý máte na Macu. Ak vyberiete premenovanie, starší účet sa na Macu bude zobrazovať ako samostatný používateľ so samostatným domovským priečinkom a prihlasovacím menom. Ak vyberiete nahradenie, účet na Macu sa vymaže vrátane celého obsahu domovského priečinka a potom sa nahradí starším účtom.
  Sprievodca migráciou: Výber informácií na prenos
 8. Kliknutím na Pokračovať spustite prenos. Rozsiahle prenosy môžu trvať aj niekoľko hodín.  


Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.


Dátum zverejnenia: