Pridanie súborov z plochy a z priečinka Dokumenty do služby iCloud Drive

Teraz sa k súborom z plochy Macu a z priečinka Dokumenty dostanete na všetkých svojich zariadeniach prostredníctvom služby iCloud Drive.

Uložte si priečinky Plocha a Dokumenty do služby iCloud Drive, aby ste prístup k nim mali k dispozícii na všetkých svojich zariadeniach. To znamená, že môžete spustiť dokument na ploche a neskôr na ňom pracovať na iPhone, iPade, iPode touch alebo prostredníctvom stránky iCloud.com. Všetko sa všade automaticky udržiava aktuálne.

Skôr než začnete

 1. Aktualizujte si Mac na najnovšiu verziu systému macOS a iPhone, iPad a iPod touch na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 2. Skontrolujte, či ste na všetkých zariadeniach prihlásený do iCloudu pomocou toho istého účtu Apple ID.
 3. Nastavte si iCloud na všetkých zariadeniach a zapnite službu iCloud Drive.

Zapnutie funkcie Plocha a dokumenty

Zapnite funkciu Plocha a dokumenty na každom Macu, ktorý chcete používať so službou iCloud Drive.

 1. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. Kliknite na položku Apple ID a potom na položku iCloud. V systéme macOS Mojave alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku iCloud.
 2. Uistite sa, že je služba iCloud Drive zapnutá.
 3. Vedľa položky iCloud Drive kliknite na položku Možnosti.
 4. Vyberte položku Priečinky Plocha a Dokumenty.
 5. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Vo Finderi sa zobrazia priečinky Plocha a Dokumenty v časti iCloud na postrannom paneli. Ak pridáte priečinok Plocha druhého Macu, dané súbory nájdete v priečinku Plocha na iCloud Drive. Vytvorí sa priečinok s rovnakým názvom, aký má váš druhý Mac.

Prístup k súborom v priečinkoch Plocha a Dokumenty na inom zariadení

Keď si pridáte priečinky Plocha a Dokumenty do služby iCloud Drive, všetky vaše súbory sa presunú do iCloudu a všetky nové súbory, ktoré vytvoríte, sa tiež automaticky uložia do iCloudu. Potom tam svoje súbory nájdete na všetkých svojich zariadeniach.

Ak chcete svoje súbory ukladať do služby iCloud Drive a tiež do inej služby na ukladanie v cloude, môžete si ponechať kópie súborov v oboch službách, no v službe iCloud Drive nemôžete uchovávať priečinky z cloudovej služby iného poskytovateľa. Priečinky iných cloudových služieb môžete mať v Macu uložené na inom mieste, napríklad v domovskom priečinku.

Vaše súbory sa nahrajú do služby iCloud vždy, keď sa vaše zariadenie pripojí na internet. Čas potrebný na zobrazenie súborov na iných zariadeniach sa môže líšiť v závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia.

Na Macu

Súbory z plochy a z priečinka Dokumenty nájdete vo Finderi v časti iCloud. Názvy môžete tiež vyhľadávať pomocou funkcie Spotlight.

Keď zapnete funkciu Plocha a dokumenty na viacerých Macoch, môžete usporadúvať a zlučovať priečinky, ktoré sa v týchto počítačoch nachádzajú. Po zapnutí funkcie Plocha a dokumenty na druhom Macu nájdete súbory z neho v priečinkoch s jeho názvom v rámci vašich pôvodných priečinkov Plocha a Dokumenty. Potom môžete súbory zlúčiť manuálne,no iCloud súbory nezlučuje automaticky pre prípad, že ich chcete udržiavať oddelené. Všetky úpravy, ktoré vykonáte, sa prejavia v službe iCloud Drive bez toho, aby ste sa o ne museli starať. Na ostatných zariadeniach nie je potrebné spravovať priečinky a súbory znova.

 

Na iPhone, iPade a iPode touch

Prostredníctvom aplikácie Súbory v systéme iOS 11 alebo novšom môžete jednoducho využívať prístup k súborom a upravovať ich priamo z iPhonu, iPadu a iPodu touch.

Keď požadovaný súbor vyhľadáte v aplikácii Súbory, môžete ho upravovať v ktorejkoľvek kompatibilnej aplikácii.

Ak na prístup k súborom používate systém iOS 9 alebo iOS 10, máte k dispozícii prístup k svojim súborom v aplikácii iCloud Drive.

Na stránke iCloud.com

Stránka iCloud.com vám poskytuje prístup k priečinkom Plocha a Dokumenty z prehliadača na iPade alebo inom počítači. Všetky svoje súbory môžete ľahko vyhľadať, usporiadať a stiahnuť priamo zo služby iCloud Drive. Môžete dokonca potiahnuť súbory do priečinkov Plocha a Dokumenty. Neskôr ich tam na Macu nájdete.

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou svojho účtu Apple ID.
 2. Prejdite na iCloud Drive.
 3. Dvakrát kliknite na priečinok Plocha alebo Dokumenty.

Ak chcete súbor použiť alebo ho upravovať, stačí kliknúť na ikonu  a stiahnuť si ho do iPadu alebo počítača. Po dokončení úprav nahrajte súbor do služby iCloud Drive, aby všade bola k dispozícii jeho najnovšia verzia.

Šetrenie miesta v zariadení ukladaním súborov v iCloude

Súbory, ktoré máte uložené v službe iCloud Drive, využívajú vaše úložisko v iCloude. Ak máte v iCloude a zariadení dostatok miesta, môžete si uložiť toľko súborov, koľko chcete. 

Ak v zariadení potrebujete viac miesta, môže vám pomôcť služba iCloud Drive. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. Kliknite na položku Apple ID a potom na položku iCloud. V systéme macOS Mojave alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku iCloud. Zapnite funkciu Optimalizovať úložisko Macu. Mac potom bude všetky vaše nedávne súbory uchovávať v počítači, no staršie súbory zostanú len v iCloude, kde budú pripravené na stiahnutie, keď ich budete znova potrebovať. Ak chcete v Macu uvoľniť viac miesta, vykonajte tieto kroky. Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete vyhľadávať a prehliadať súbory zo všetkých svojich zariadení a sťahovať ich len vtedy, keď ich potrebujete.

Môžete tiež uvoľniť miesto v zariadení a v službe iCloud Drive vymazaním súborov. Prejdite do priečinka Nedávno vymazané v aplikácii Súbory alebo na stránke iCloud.com a tam súbory vymažte. Skôr než čokoľvek vymažete, uistite sa, že máte zálohované súbory, ktoré si chcete ponechať. Ak prostredníctvom služby iCloud Drive vymažete súbor v jednom zariadení, vymaže sa aj v ostatných zariadeniach. iCloud odstráni súbory zo všetkých zariadení, do ktorých ste sa prihlásili s tým istým Apple ID.

Vypnutie funkcie Plocha a dokumenty

Keď funkciu Priečinky Plocha a Dokumenty vypnete, vaše súbory zostanú v službe iCloud Drive a v Macu sa v domovskom priečinku vytvorí nový priečinok Plocha a dokumenty. Súbory môžete podľa potreby presúvať zo služby iCloud Drive do Macu alebo môžete vybrať všetky súbory a potiahnutím ich presunúť tam, kde ich chcete mať.

 1. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. Kliknite na položku Apple ID a potom na položku iCloud. V systéme macOS Mojave alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku iCloud.
 2. Vedľa položky iCloud Drive kliknite na položku Možnosti.
 3. Zrušte výber položky Priečinky Plocha a Dokumenty.
 4. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Ak službu iCloud Drive vypnete alebo ak sa odhlásite z iCloudu, máte možnosť ponechať si miestnu kópiu súborov, ktoré máte v službe iCloud Drive. Či už sa rozhodnete ponechať si miestnu kópiu alebo nie, vo vašom domovskom priečinku sa vytvorí nový priečinok Plocha a dokumenty. Ak sa rozhodnete ponechať si miestnu kópiu, vaše súbory v službe iCloud Drive sa skopírujú do priečinka s názvom iCloud Drive (archív) vo vašom domovskom priečinku. Potom môžete presunúť ktorékoľvek zo súborov, ktoré sa nachádzali vo vašom priečinku Plocha a dokumenty v iCloude, späť do nového miestneho priečinka Plocha a dokumenty.

Dátum zverejnenia: