Pridanie súborov z plochy a z priečinka Dokumenty do služby iCloud Drive

Teraz sa k súborom z plochy Macu a z priečinka Dokumenty dostanete na všetkých svojich zariadeniach prostredníctvom služby iCloud Drive.

Plocha MacBooku Air so systémom macOS Big Sur so zobrazenou službou iCloud Drive a iPhone 12 Pro so systémom iOS 14, na ktorom je zobrazená plocha služby iCloud Drive.

Uložte si priečinky Plocha a Dokumenty do služby iCloud Drive, aby ste k nim mali prístup na všetkých svojich zariadeniach. To znamená, že môžete spustiť dokument na ploche a neskôr na ňom pracovať na iPhone, iPade, iPode touch alebo na stránke iCloud.com. Všetko sa všade automaticky aktualizuje.

Skôr než začnete

 1. Aktualizujte si Mac na najnovšiu verziu systému macOS a iPhone, iPad a iPod touch na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 2. Skontrolujte, či ste na všetkých zariadeniach prihlásený do iCloudu pomocou toho istého Apple ID.
 3. Nastavte si iCloud na všetkých zariadeniach a zapnite iCloud Drive.

Zapnutie možnosti Plocha a dokumenty

Zapnite možnosť Plocha a dokumenty na každom Macu, ktorý chcete používať so službou iCloud Drive.

 1. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. Kliknite na Apple ID a potom na iCloud. V systéme macOS Mojave alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na iCloud.
 2. Uistite sa, že je služba iCloud Drive zapnutá.
 3. Vedľa položky iCloud Drive kliknite na Možnosti.
 4. Vyberte Priečinky Plocha a Dokumenty.
  Obrazovka s možnosťami služby iCloud Drive na Macu s vybratou možnosťou Priečinky Plocha a Dokumenty.
 5. Kliknite na Hotovo.

Vo Finderi sa zobrazia priečinky Plocha a Dokumenty v sekcii iCloud na postrannom paneli. Ak pridáte priečinok Plocha druhého Macu, dané súbory nájdete v priečinku Plocha na iCloud Drive. Vytvorí sa priečinok s rovnakým názvom, aký má váš druhý Mac.


Prístup k súborom v priečinkoch Plocha a Dokumenty na inom zariadení

Keď si pridáte priečinky Plocha a Dokumenty do služby iCloud Drive, všetky vaše súbory sa presunú do iCloudu a budú sa tam automaticky ukladať aj všetky nové súbory, ktoré vytvoríte. Svoje súbory potom nájdete na všetkých svojich zariadeniach.

Ak chcete súbory ukladať do služby iCloud Drive aj do inej služby na ukladanie v cloude, môžete si ponechať kópie súborov v oboch službách, no v iCloud Drive nemôžete uchovávať priečinky z inej cloudovej služby. Priečinky iných cloudových služieb môžete mať v Macu uložené na inom mieste, napríklad v domovskom priečinku.

Vaše súbory sa nahrajú do iCloudu vždy, keď sa vaše zariadenie pripojí na internet. Čas potrebný na zobrazenie súborov na iných zariadeniach sa môže líšiť v závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia.

Na Macu

Súbory z plochy a z priečinka Dokumenty nájdete vo Finderi v sekcii iCloud. Ich názvy môžete vyhľadávať aj pomocou Spotlightu.

Keď možnosť Plocha a dokumenty zapnete na viacerých Macoch, môžete usporadúvať a kombinovať priečinky z viacerých počítačov. Keď zapnete možnosť Plocha a dokumenty na druhom Macu, v pôvodných priečinkoch Plocha a Dokumenty nájdete súbory z druhého počítača v priečinkoch s rovnakým názvom ako na druhom Macu. Potom môžete súbory manuálne kombinovať. iCloud ich nezlučuje automaticky pre prípad, že ich chcete uchovávať samostatne. Všetky úpravy, ktoré vykonáte, sa prejavia v službe iCloud Drive bez toho, aby ste sa o ne museli starať. Na ostatných zariadeniach nie je potrebné spravovať priečinky a súbory znova.

Na iPhone, iPade a iPode touch

apkou Súbory v systéme iOS 11 alebo novšom máte jednoduchý prístup k súborom a môžete ich upravovať priamo v iPhone, iPade a iPode touch.

Keď požadovaný súbor vyhľadáte v apke Súbory, môžete ho upravovať v ktorejkoľvek kompatibilnej apke.

Ak používate systém iOS 9 alebo iOS 10, prístup k súborom máte v apke iCloud Drive.

Na stránke iCloud.com

Stránka iCloud.com vám poskytuje prístup k priečinkom Plocha a Dokumenty z prehliadača na iPade alebo inom počítači. Všetky súbory môžete ľahko vyhľadať, usporiadať a stiahnuť priamo zo služby iCloud Drive. Môžete dokonca potiahnuť súbory do priečinkov Plocha a Dokumenty, aby ste ich neskôr našli na Macu.

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou účtu Apple ID.
 2. Prejdite na iCloud Drive.
 3. Dvakrát kliknite na priečinok Plocha alebo Dokumenty.

Ak chcete súbor použiť alebo ho upravovať, stačí kliknúť na ikonu  a stiahnuť si ho do iPadu alebo počítača. Po dokončení úprav nahrajte súbor do služby iCloud Drive, aby ste všade mali jeho najnovšiu verziu.


Šetrenie miesta v zariadení ukladaním súborov v iCloude

Súbory, ktoré máte uložené v iCloud Drive, využívajú vaše úložisko iCloud. Ak máte dostatok miesta v iCloude aj v zariadení, môžete si uložiť toľko súborov, koľko chcete. 

Ak v zariadení potrebujete viac miesta, môže vám pomôcť iCloud Drive. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Apple ID a potom na iCloud. V systéme macOS Mojave alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na iCloud. Zapnite funkciu Optimalizovať úložisko Macu. Mac potom bude všetky vaše nedávne súbory uchovávať v počítači, no staršie súbory zostanú len v iCloude, kde budú pripravené na stiahnutie, keď ich budete znova potrebovať. Ak chcete v Macu uvoľniť viac miesta, vykonajte tieto kroky. Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete vyhľadávať a prehliadať súbory zo všetkých svojich zariadení a sťahovať ich len vtedy, keď ich potrebujete.

Miesto v zariadení a v iCloud Drive môžete uvoľniť aj vymazaním súborov. Prejdite do priečinka Nedávno vymazané v apke Súbory alebo na stránke iCloud.com a tam súbory vymažte. Skôr než čokoľvek vymažete, uistite sa, že máte zálohované súbory, ktoré si chcete ponechať. Ak pomocou služby iCloud Drive vymažete súbor v jednom zariadení, vymaže sa aj v ostatných zariadeniach. iCloud odstráni súbory zo všetkých zariadení, do ktorých ste sa prihlásili s tým istým Apple ID.


Vypnutie možnosti Plocha a dokumenty

Keď možnosť Priečinky Plocha a Dokumenty vypnete, vaše súbory zostanú v službe iCloud Drive a v Macu sa v domovskom priečinku vytvorí nový priečinok Plocha a dokumenty. Súbory môžete podľa potreby presúvať zo služby iCloud Drive do Macu alebo môžete vybrať všetky súbory a potiahnutím ich presunúť tam, kde ich chcete mať.

 1. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. Kliknite na Apple ID a potom na iCloud. V systéme macOS Mojave alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na iCloud.
 2. Vedľa položky iCloud Drive kliknite na Možnosti.
 3. Zrušte výber možnosti Priečinky Plocha a Dokumenty.
 4. Kliknite na Hotovo.

Ak iCloud Drive vypnete alebo ak sa odhlásite z iCloudu, máte možnosť ponechať si lokálnu kópiu súborov, ktoré máte v iCloud Drive. Či už sa rozhodnete ponechať si lokálnu kópiu alebo nie, vo vašom domovskom priečinku sa vytvorí nový priečinok Plocha a dokumenty. Ak sa rozhodnete ponechať si lokálnu kópiu, vaše súbory v iCloud Drive sa skopírujú do priečinka s názvom iCloud Drive (archív) v domovskom priečinku. Potom môžete presunúť ktorékoľvek zo súborov, ktoré sa nachádzali vo vašom priečinku Plocha a dokumenty v iCloude, späť do nového lokálneho priečinka Plocha a dokumenty.


Dátum zverejnenia: