Pridanie súborov z plochy a z priečinka Dokumenty do iCloud Drivu

Prečítajte si, ako zdieľať svoje súbory z plochy Macu a priečinka Dokumenty vo všetkých zariadeniach pomocou iCloud Drivu.

Obrázok MacBooku Air s priečinkami Plocha a Dokumenty otvorenými v iCloud Drive a iPhonu s otvoreným priečinkom Plocha. 

Keď si priečinky Plocha a Dokumenty uložíte v iCloud Drive, budete mať prístup k súborom z Macu na všetkých svojich zariadeniach. To znamená, že môžete spustiť dokument na ploche a neskôr na ňom pracovať na iPhone, iPade, iPode touch alebo na stránke iCloud.com. Všetko sa všade automaticky aktualizuje.

Skôr než začnete, uistite sa, že máte nastavený iCloud na iPhone, iPade alebo iPode touch a že máte nastavený iCloud na Macu


Zapnutie možnosti Plocha a dokumenty

Zapnite možnosť Plocha a dokumenty na každom Macu, ktorý chcete používať so službou iCloud Drive.

 1. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. V systéme macOS Monterey alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2.  Kliknite na Apple ID a potom na iCloud.
 3. Uistite sa, že je služba iCloud Drive zapnutá.
 4. Vedľa položky iCloud Drive kliknite na Možnosti.
 5. Vyberte Priečinky Plocha a Dokumenty.
  Priečinky Plocha a Dokumenty sú prvou položkou v zozname.
 6. Kliknite na Hotovo.

Ak chcete súbory ukladať do služby iCloud Drive aj do inej služby na ukladanie v cloude, môžete si ponechať kópie súborov v oboch službách, no v iCloud Drive nemôžete uchovávať priečinky z inej cloudovej služby. Priečinky iných cloudových služieb môžete mať v Macu uložené na inom mieste, napríklad v domovskom priečinku.

Ak už používate funkciu iného poskytovateľa cloudu, ktorá synchronizuje alebo spravuje vaše priečinky Plocha a Dokumenty, musíte ju vypnúť, aby ste mohli používať možnosť Plocha a dokumenty. 


Umiestnenie súborov z priečinkov Plocha a Dokumenty na všetkých vašich zariadeniach

Keď si pridáte priečinky Plocha a Dokumenty do iCloud Drivu, všetky vaše súbory sa presunú do iCloudu a budú sa tam automaticky ukladať aj všetky nové súbory, ktoré vytvoríte. Svoje súbory potom nájdete na všetkých svojich zariadeniach.

Vaše súbory sa nahrajú do iCloudu vždy, keď sa vaše zariadenie pripojí na internet. Čas potrebný na zobrazenie súborov na iných zariadeniach sa môže líšiť v závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia.

Na Macu

Svoje priečinky Plocha a Dokumenty nájdete v časti iCloud na postrannom paneli Findera. Ak pridáte priečinok Plocha druhého Macu, súbory z neho nájdete v priečinku Plocha v iCloud Drive. Pohľadajte priečinok s názvom vášho druhého Macu. Konkrétne názvy súborov môžete hľadať aj pomocou Spotlightu. 

Na iPhone, iPade a iPode touch

Súbory nájdete v apke Súbory. Na prístup k súborom a ich úpravy priamo na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať akúkoľvek kompatibilnú apku. Prečítajte si, ako používať apku Súbory

Na stránke iCloud.com

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou účtu Apple ID.
 2. Prejdite na iCloud Drive.
 3. Dvakrát kliknite na priečinok Plocha alebo Dokumenty.

Ak chcete súbor použiť alebo vykonať úpravy, stiahnite si ho kliknutím na ikonu . Po dokončení úprav nahrajte súbor do služby iCloud Drive, aby ste všade mali jeho najnovšiu verziu.


Šetrenie miesta v zariadení ukladaním súborov v iCloude

Súbory, ktoré máte uložené v iCloud Drive, vám zaberajú úložisko v iCloude. Pokiaľ máte v iCloude k dispozícii dostatok miesta, môžete mať uložené ľubovoľné množstvo súborov.

Ak potrebujete viac miesta, môžete miesto v iCloude uvoľniť vymazaním súborov. Ak používate iCloud Drive a vymažete súbor na jednom zariadení, vymaže sa na všetkých zariadeniach, na ktorých ste prihlásený pomocou tohoto istého Apple ID. Vymazané súbory máte k dispozícii ešte 30 dní v priečinku Nedávno vymazané v apke Súbory alebo na stránke iCloud.com. Po uplynutí tejto doby sa odstránia. 

Prečítajte si viac o tom, ako si spravovať úložisko v iCloude


Vypnutie možnosti Plocha a dokumenty

 1. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. V systéme macOS Monterey alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. 
 2. Kliknite na Apple ID a potom na iCloud.
 3. Vedľa položky iCloud Drive kliknite na Možnosti.
 4. Zrušte výber možnosti Priečinky Plocha a Dokumenty.
 5. Kliknite na Hotovo.

Čo sa stane, keď možnosť Plocha a dokumenty vypnete

Keď možnosť Priečinky Plocha a Dokumenty vypnete, vaše súbory zostanú v službe iCloud Drive a v Macu sa v domovskom priečinku vytvorí nový priečinok Plocha a dokumenty. Súbory môžete podľa potreby presúvať zo služby iCloud Drive do Macu alebo môžete vybrať všetky súbory a potiahnutím ich presunúť tam, kde ich chcete mať.

Čo sa stane, keď vypnete iCloud Drive alebo sa odhlásite z iCloudu

Keď vypnete iCloud Drive alebo sa odhlásite z iCloudu, vytvorí sa vo vašom domovskom priečinku nový priečinok Plocha a dokumenty. Máte tiež možnosť uchovávať si lokálnu kópiu súborov, ktoré máte v iCloud Drive. Ak si budete uchovávať lokálnu kópiu svojich súborov z iCloud Drivu, skopírujú sa do priečinka s názvom iCloud Drive (archív) v domovskom priečinku. Ktorékoľvek zo súborov, ktoré sa nachádzali vo vašom priečinku Plocha a dokumenty v iCloude, môžete presunúť do nového lokálneho priečinka Plocha a dokumenty.

Dátum zverejnenia: