Zálohovanie Macu pomocou aplikácie Time Machine

Zistite, ako si vytvoriť zálohu súborov na Macu.

Pomocou zálohovacej aplikácie Time Machine, ktorú máte vstavanú v Macu, si môžete automaticky zálohovať všetky súbory vrátane aplikácií, hudby, fotiek, e-mailov, dokumentov a systémových súborov. Ak máte zálohu, môžete si z nej obnoviť súbory, ak sa vám tie pôvodné niekedy z Macu vymažú alebo ak sa vám vymaže pevný disk (alebo SSD disk) v Macu, prípadne ho budete meniť za iný.

Vytvorenie zálohy Time Machine

Na vytváranie záloh pomocou aplikácie Time Machine potrebujete iba externé úložné zariadenie. Keď toto zariadenie pripojíte a vyberiete ho ako zálohovací disk, aplikácia Time Machine automaticky vytvorí hodinové zálohy z uplynulých 24 hodín, denné zálohy z uplynulého mesiaca a týždenné zálohy zo všetkých predošlých mesiacov. Keď sa zálohovací disk naplní, začnú sa vymazávať najstaršie zálohy.

Pripojte externé úložné zariadenie

Pripojte niektoré z týchto externých úložných zariadení, ktoré sa predávajú samostatne. Prečítajte si o zálohovacích diskoch, ktoré môžete používať s aplikáciou Time Machine.

 • Externý disk pripojený k Macu, napríklad USB, Thunderbolt alebo FireWire disk
 • Externý disk pripojený k základni AirPort Extreme (model 802.11ac) alebo zariadeniu AirPort Time Capsule
 • Zariadenie AirPort Time Capsule
 • Mac zdieľaný ako cieľ zálohy Time Machine
 • Zariadenie NAS podporujúce aplikáciu Time Machine cez protokol SMB

Nastavte svoje úložné zariadenie ako zálohovací disk

Keď si pripojíte externý disk priamo k Macu, môže sa vám zobraziť otázka, či chcete tento disk použiť na zálohovanie pomocou aplikácie Time Machine. Vyberte položku Šifrovať zálohovací disk (odporúča sa) a potom kliknite na položku Použiť ako zálohovací disk.

K zašifrovanej zálohe majú prístup iba používatelia s heslom. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť svoj zálohovací disk.

Upozornenie: Chcete tento disk použiť na zálohovanie pomocou aplikácie Time Machine?

Ak sa vás aplikácia Time Machine na použitie vášho disku neopýta, pomocou týchto krokov si ho môžete pridať manuálne:

 1. V menu Time Machine ikona Time Machine v lište otvorte nastavenia aplikácie Time Machine. Alebo vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Time Machine.
 2. Kliknite na položku Vybrať zálohovací disk (alebo Vybrať disk, prípadne Pridať alebo odstrániť zálohovací disk):
  Okno nastavení aplikácie Time Machine
 3. Zo zoznamu dostupných diskov vyberte svoj externý disk. Potom vyberte položku Šifrovať zálohy (odporúča sa) a kliknite na položku Použiť disk:

Ak disk, ktorý ste vybrali, nie je formátovaný podľa požiadaviek aplikácie Time Machine, zobrazí sa najprv výzva na jeho vymazanie. Ak chcete pokračovať, kliknite na položku Vymazať. Vymažú sa tým všetky informácie na zálohovacom disku. 

Využívajte automatické zálohovanie

Po tom, ako vyberiete zálohovací disk, začne aplikácia Time Machine okamžite vytvárať pravidelné zálohy – automaticky a bez toho, aby od vás vyžadovala ďalšie akcie. Vytváranie prvej zálohy môže trvať dlhšie (v závislosti od toho, koľko máte súborov), no kým prebieha, Mac môžete aj naďalej používať. Aplikácia Time Machine zálohuje iba tie súbory, ktoré sa od predchádzajúcej zálohy zmenili, takže ďalšie zálohovania prebehnú rýchlejšie.

Hlásenie: Zálohovanie dokončené. Time Machine dokončil prvú zálohu na disk Macintosh HD.

Ak chcete zálohovanie spustiť manuálne, v menu Time Machine ikona Time Machinev lište vyberte položku Zálohovať teraz. Pomocou toho istého menu môžete skontrolovať stav zálohovania alebo preskočiť prebiehajúce zálohovanie.


Ďalšie informácie

 • Obnovenie Macu zo zálohy
 • Iné spôsoby zálohovania a obnovenia súborov
 • Ak súbory zálohujete na viacero diskov, disk si môžete prepnúť pred spustením aplikácie Time Machine. Podržte kláves Option a potom v menu Time Machine vyberte položku Prechádzať iné zálohovacie disky.
 • Ak chcete niektoré súbory zo zálohovania vynechať, otvorte nastavenia aplikácie Time Machine, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na tlačidlo Pridať (+), ktorým pridáte položku, čo sa má vynechať. Ak chcete vynechanie položky, napríklad externého pevného disku, zrušiť, vyberte túto položku a kliknite na tlačidlo Odstrániť (–).
 • Ak pomocou aplikácie Time Machine zálohujete sieťový disk, tieto zálohy môžete overiť, aby ste sa uistili, že sú v dobrom stave. Podržte kláves Option a potom v menu Time Machine vyberte položku Overiť zálohy. 
 • V systéme OS X Lion 10.7.3 alebo novšom môžete disk Time Machine v prípade potreby použiť na spustenie. Pri spustení Macu podržte kláves Option. Keď sa vám zobrazí obrazovka Správcu štartovania, ako spúšťací disk vyberte možnosť EFI Boot.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: