Prechod z aplikácie iBooks Author na aplikáciu Pages

Prostredníctvom aplikácie Pages môžete vytvárať knihy a spolupracovať na nich z Macu, iPadu, iPhonu a stránky iCloud.com.

Aplikácia iBooks Author

Aplikácia iBooks Author sa už nebude aktualizovať a novým používateľom už nie je k dispozícii. Ak ste si aplikáciu už stiahli, naďalej k nej máte prístup z histórie nákupov v obchode App Store. V systéme macOS 10.15 alebo staršom môžete pokračovať v používaní aplikácie iBooks Author a knihy, ktoré už boli publikované v službe Apple Books z aplikácie iBooks Author, zostanú k dispozícii. Súbory aplikácie iBooks Author (.iba) môžete otvárať a upravovať aj v aplikácii Pages.

Tvorba kníh v aplikácii Pages

Knihy môžete vytvárať na Macu, iPade, iPhone a stránke iCloud.com.

Vytváranie a zdieľanie kníh

Môžete vytvárať knihy, spolupracovať na nich a publikovať ich.

Grafická úprava kníh

V aplikácii Pages môžete používať množstvo funkcií, ktoré vám pomôžu graficky upraviť knihu.

Pridávanie médií do kníh

Do knihy môžete pridávať video, galérie obrázkov, kresby, zvuk a ďalšie položky.

* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Usporadúvanie kníh

Knihe môžete dať štruktúru a formu.

Spätná väzba

Ak máte nejaké pripomienky alebo požiadavky na funkcie aplikácie Pages, podeľte sa o ne s nami.

Dátum zverejnenia: