Vytváranie dokumentov, tabuliek alebo prezentácií s funkciami prístupnosti v apke Pages, Numbers a Keynote

Vytvárajte prístupné a označené dokumenty, ktoré budú spĺňať potreby vašej cieľovej skupiny, napríklad študentov alebo kolegov.

Podľa odporúčaní v tomto článku môžete vytvoriť prístupný dokument, ktorý funguje s čítačkami obrazovky a s ďalšími asistenčnými technológiami. Keď potom vytvoríte knihu vo formáte PDF alebo EPUB, ktorú chcete zdieľať s cieľovou skupinou, váš dokument môže podporovať vylepšené funkcie prístupnosti.

Použitie väčšieho písma v dokumente

Keď použijete menšie ako 10-bodové písmo, niektorí ľudia môžu mať problém text v dokumente prečítať. Preto v dokumentoch používajte väčšie písmo. Ak prístupné dokumenty vytvárate pravidelne, môžete apku Pages nastaviť tak, aby používala väčšie predvolené písmo. Potom sa vždy, keď začnete vytvárať nový dokument, použije preferované písmo a veľkosť písma: 


Pridávanie popisov pre prístupnosť k médiám

K objektom v dokumente môžete pridávať popisy, aby bol zrozumiteľný pre ľudí, ktorí používajú asistenčné technológie:

 • Obrázky
 • Filmy
 • Zvuk
 • Kresby*
 • Galérie obrázkov

Popisy pre prístupnosť sú pridané napríklad k zástupným obrázkom v šablónach a témach.

* Popisy ku kresbám môžete pridávať v apkách Pages a Numbers.

Pridávanie popisov v iPhone alebo iPade

 1. V dokumente klepnutím vyberte objekt, klepnite na tlačidlo Formát  a potom klepnite na Obrázok, Film, Audio, Kresba alebo Galéria.
 2. Klepnite na Popis, potom klepnite do textového poľa a zadajte popis.

Pridávanie popisov v Macu

 1. V dokumente kliknutím vyberte objekt, kliknite na tlačidlo Formát  na paneli s nástrojmi a potom v inšpektorovi kliknite na Obrázok, Film, Audio, Kresba alebo Galéria.
 2. Kliknite do textového poľa Popis a zadajte popis.


Používanie nadpisov v dokumentoch

Keď v dokumente použijete nadpisy, čítačky obrazovky ich môžu identifikovať a prejsť priamo na ne, čo uľahčuje čítanie dokumentu. V dokumentoch Pages používajte na formátovanie nadpisov štýly odsekov. V tabuľkách používajte riadky a stĺpce hlavičky.

Používanie nadpisov v dokumentoch Pages

 1. V dokumente kliknite alebo klepnite na text, na ktorý chcete použiť štýl nadpisu.
 2. Na paneli s nástrojmi klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát . Ak ste v dokumente s rozložením strany, v hornej časti postranného panela Formát klepnite alebo kliknite na tab Text.
 3. V hornej časti postranného panela Formát vyberte štýl odseku a potom z menu Štýly odseku vyberte štýl nadpisu.

Používanie riadkov a stĺpcov hlavičky v tabuľkách

Pridaním riadkov a stĺpcov hlavičky sa existujúce riadky a stĺpce skonvertujú na hlavičky:

 • V apkách Pages, Numbers a Keynote v iPhone alebo iPade klepnite na tabuľku, potom klepnite na tlačidlo Formát , klepnite na Hlavičky a päta a potom klepnite na znamienko plus (+) alebo mínus (–) vedľa kategórie hlavičky.
 • V apkách Pages, Numbers a Keynote v Macu kliknite so stlačeným klávesom Control na číslo alebo písmeno vedľa prvého riadka alebo stĺpca v tabuľke a potom vyberte Konvertovať na riadok hlavičky alebo Konvertovať na stĺpec hlavičky.


Používanie obsahu v dokumentoch Pages

Do dokumentu môžete pridať obsah. Ak skonvertujete dokument na PDF súbor, obsah sa automaticky zobrazí na navigačnom paneli PDF súboru. Položky obsahu sú označené ako prvky typu „Obsah“ a používateľom asistenčných technológií môžu poskytovať ďalšie funkcie. A keď dokument exportujete do formátu EPUB, obsah sa začlení automaticky, aby pomáhal pri navigácii.


Používanie vstavaných možností rozloženia na rozloženie dokumentov v apke Pages

Apka Pages podporuje text s viacerými stĺpcami a textové polia, ktoré môžete navzájom poprepájať a vytvoriť si vlastné rozloženie. Použitím týchto funkcií namiesto tabuľky sa dosiahne štruktúra rozloženia dokumentu, ktorá používateľom čítačiek obrazovky uľahčí navigáciu v dokumente.

Postup pridania a úpravy stĺpcov v dokumente:

 1. Kliknite na ľubovoľný text v dokumente.  Ak má dokument viacero sekcií, tento postup sa týka len sekcie, na ktorú kliknete.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát na paneli s nástrojmi a potom klepnite alebo kliknite na tlačidlo Rozloženie v hornej časti.
 3. Pomocou ovládacích prvkov v sekcii Stĺpce nastavte počet stĺpcov a ich rozmiestnenie:
  • Ak chcete nastaviť počet stĺpcov, kliknite na šípky vedľa poľa s hodnotou Stĺpce.
  • Ak chcete nastaviť rozmiestnenie stĺpcov, dvakrát kliknite na hodnoty v stĺpcoch Stĺpec a Medzera a následne zadajte šírku pre daný stĺpec.
  • Ak chcete nastaviť rozdielne šírky stĺpcov, zrušte zaškrtnutie políčka Rovnaká šírka stĺpca.

Prečítajte si viac o tom, ako v dokumentoch používať prepojené textové polia:


Ďalšie odporúčania

Pri vytváraní prístupných dokumentov môžete postupovať aj podľa týchto ďalších odporúčaní:

 • Používatelia trpiaci farbosleposťou nemusia rozpoznať rozdiel medzi dvomi identickými symbolmi, ktoré sa líšia len farbou. Namiesto použitia farieb na označenie odstráneného alebo pridaného textu (napríklad červenej a zelenej) použite napríklad preškrtnutý text.
 • Čítačky obrazovky dokážu prečítať väčšinu textu v dokumentoch a prechádzať ním, ale nefungujú tak dobre, ak je text vložený do obrázka. Ak máte obrázok s textom, ktorý chcete pridať do dokumentu, skúste tento text vložiť do textového poľa, nie do obrázka.
Dátum zverejnenia: