Vytváranie dokumentov, tabuliek alebo prezentácií s funkciami prístupnosti v apke Pages, Numbers a Keynote

Vytvárajte prístupné a označené dokumenty, ktoré budú spĺňať potreby vašej cieľovej skupiny, napríklad študentov alebo kolegov.

Podľa odporúčaní v tomto článku môžete vytvoriť prístupný dokument, ktorý funguje s čítačkami obrazovky a s ďalšími asistenčnými technológiami. Potom môžete na zdieľanie s cieľovou skupinou vytvoriť označený PDF súbor alebo knihu vo formáte EPUB s podporou vylepšených funkcií prístupnosti.

Použitie väčšieho písma v dokumente

Keď použijete menšie ako 10-bodové písmo, niektorí ľudia môžu mať problém text v dokumente prečítať. Preto v dokumentoch používajte väčšie písmo. Ak prístupné dokumenty vytvárate pravidelne, môžete apku Pages nastaviť tak, aby používala väčšie predvolené písmo. Potom sa vždy, keď začnete vytvárať nový dokument, použije preferované písmo a veľkosť písma: 


Pridávanie popisov pre prístupnosť k médiám

K objektom v dokumente pridajte popisy, aby bol zrozumiteľný pre ľudí, ktorí používajú asistenčné technológie:

 • Obrázky
 • Filmy
 • Zvuk
 • Kresby*
 • Galérie obrázkov

* Popisy ku kresbám môžete pridávať v apkách Pages a Numbers.

Pridávanie popisov v iPhone alebo iPade

 1. V dokumente klepnutím vyberte objekt, klepnite na tlačidlo Formát  a potom klepnite na Obrázok, Film, Audio, Kresba alebo Galéria.
 2. Klepnite na Popis, potom klepnite do textového poľa a zadajte popis.

Pridávanie popisov v Macu

 1. V dokumente kliknutím vyberte objekt, kliknite na tlačidlo Formát  na paneli s nástrojmi a potom v inšpektorovi kliknite na Obrázok, Film, Audio, Kresba alebo Galéria.
 2. Kliknite do textového poľa Popis a zadajte popis.


Používanie nadpisov v dokumentoch

Keď v dokumente použijete nadpisy, čítačky obrazovky ich môžu identifikovať a prejsť priamo na ne, čo uľahčuje čítanie dokumentu. V dokumentoch Pages používajte na formátovanie nadpisov štýly odsekov. V tabuľkách používajte riadky a stĺpce hlavičky.

Používanie nadpisov v dokumentoch Pages

 1. V dokumente kliknite alebo klepnite na text, na ktorý chcete použiť štýl nadpisu.
 2. Na paneli s nástrojmi klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát . Ak ste v dokumente s rozložením strany, v hornej časti postranného panela Formát klepnite alebo kliknite na tab Text.
 3. V hornej časti postranného panela Formát vyberte štýl odseku a potom z menu Štýly odseku vyberte štýl nadpisu.

Používanie riadkov a stĺpcov hlavičky v tabuľkách

Pridaním riadkov a stĺpcov hlavičky sa existujúce riadky a stĺpce skonvertujú na hlavičky:

 • V apkách Pages, Numbers a Keynote v iPhone alebo iPade klepnite na tabuľku, potom klepnite na tlačidlo Formát , klepnite na Hlavičky a päta a potom klepnite na znamienko plus (+) alebo mínus (–) vedľa kategórie hlavičky.
 • V apkách Pages, Numbers a Keynote v Macu kliknite so stlačeným klávesom Control na číslo alebo písmeno vedľa prvého riadka alebo stĺpca v tabuľke a potom vyberte Konvertovať na riadok hlavičky alebo Konvertovať na stĺpec hlavičky.


Používanie obsahu v dokumentoch Pages

V dokumentoch používajte zobrazenie obsahu. Ak skonvertujete dokument na PDF súbor, obsah sa automaticky zobrazí na navigačnom paneli PDF súboru. Položky obsahu sú označené ako prvky typu „Obsah“ a používateľom asistenčných technológií môžu poskytovať ďalšie funkcie. A keď dokument exportujete do formátu EPUB, obsah sa začlení automaticky, aby pomáhal pri navigácii.


Používanie vstavaných možností rozloženia na rozloženie dokumentov v apke Pages

Apka Pages podporuje text s viacerými stĺpcami a textové polia, ktoré môžete navzájom poprepájať a vytvoriť si vlastné rozloženie. Použitím týchto funkcií namiesto tabuľky sa dosiahne štruktúra rozloženia dokumentu, ktorá používateľom čítačiek obrazovky uľahčí navigáciu v dokumente.

Postup pridania a úpravy stĺpcov v dokumente:

 1. Kliknite na ľubovoľný text v dokumente.  Ak má dokument viacero sekcií, tento postup sa týka len sekcie, na ktorú kliknete.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát na paneli s nástrojmi a potom klepnite alebo kliknite na tlačidlo Rozloženie v hornej časti.
 3. Pomocou ovládacích prvkov v sekcii Stĺpce nastavte počet stĺpcov a ich rozmiestnenie:
  • Ak chcete nastaviť počet stĺpcov, kliknite na šípky vedľa poľa s hodnotou Stĺpce.
  • Ak chcete nastaviť rozmiestnenie stĺpcov, dvakrát kliknite na hodnoty v stĺpcoch Stĺpec a Medzera a následne zadajte šírku pre daný stĺpec.
  • Ak chcete nastaviť rozdielne šírky stĺpcov, zrušte zaškrtnutie políčka vedľa položky Rovnaká šírka stĺpca.

Prečítajte si, ako do dokumentu Pages pridať prepojené textové polia.


Ďalšie odporúčania

Pri vytváraní prístupných dokumentov môžete postupovať aj podľa týchto ďalších odporúčaní:

 • Používatelia trpiaci farbosleposťou nemusia rozpoznať rozdiel medzi dvomi identickými symbolmi, ktoré sa líšia len farbou. Namiesto použitia farieb na označenie odstráneného alebo pridaného textu (napríklad červenej a zelenej) použite napríklad preškrtnutý text.
 • Čítačky obrazovky dokážu prečítať väčšinu textu v dokumentoch a prechádzať ním, ale nefungujú tak dobre, ak je text vložený do obrázka. Ak máte obrázok s textom, ktorý chcete pridať do dokumentu, skúste tento text vložiť do textového poľa, nie do obrázka.
Dátum zverejnenia: