Vytváranie prístupných dokumentov, tabuliek alebo prezentácií v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote

Vytvárajte prístupné a označené dokumenty spĺňajúce potreby vašej cieľovej skupiny, napríklad študentov alebo kolegov.

Podľa odporúčaní v tomto článku môžete vytvoriť prístupný dokument, ktorý funguje s čítačkami obrazovky a ďalšími pomocnými technológiami. Potom môžete na zdieľanie s cieľovou skupinou vytvoriť označený PDF súbor alebo knihu vo formáte EPUB s podporou vylepšených funkcií prístupnosti.

Použitie väčšieho písma v dokumente

Keď použijete písmo menšie ako 10 bodov, niektorí ľudia môžu mať problém text v dokumente prečítať. Preto v dokumentoch používajte väčšie písmo. Ak prístupné dokumenty vytvárate pravidelne, môžete aplikáciu Pages nastaviť tak, aby používala väčšie predvolené písmo. Potom sa vždy, keď začnete vytvárať nový dokument, použije preferované písmo a veľkosť písma: 


Pridávanie popisov pre prístupnosť k médiám

Pridajte popisy k objektom v dokumente, aby mohli ľudia používajúci pomocnú technológiu váš dokument lepšie pochopiť:

 • Obrázky
 • Filmy
 • Zvuk
 • Kresby*
 • Galérie obrázkov

* Popisy ku kresbám môžete pridať v aplikáciách Pages a Numbers.

Pridanie popisov v iPhone alebo iPade

 1. V dokumente klepnutím vyberte objekt, klepnite na tlačidlo Formát  a potom klepnite na položku Obrázok, Film, Audio, Kresba alebo Galéria.
 2. Klepnite na položku Popis, potom klepnite do textového poľa a zadajte popis.

Pridanie popisov v Macu

 1. V dokumente kliknutím vyberte objekt, kliknite na tlačidlo Formát  na paneli s nástrojmi a potom v inšpektorovi kliknite na položku Obrázok, Film, Audio, Kresba alebo Galéria.
 2. Kliknite do textového poľa Popis a zadajte popis.


Používanie nadpisov v dokumentoch

Keď v dokumente použijete nadpisy, čítačky obrazovky ich môžu identifikovať a prejsť priamo na ne, čím sa uľahčuje skenovanie dokumentu. V dokumentoch aplikácie Pages používajte na formátovanie nadpisov štýly odsekov. V tabuľkách používajte riadky a stĺpce hlavičky.

Používanie nadpisov v dokumentoch aplikácie Pages

 1. V dokumente kliknite alebo klepnite na text, na ktorý chcete použiť štýl nadpisu.
 2. Na paneli s nástrojmi klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát . Ak ste v dokumente s rozložením strany, v hornej časti postranného panela Formát klepnite alebo kliknite na tab Text.
 3. V hornej časti postranného panela Formát vyberte štýl odseku a potom z menu Štýly odseku vyberte štýl nadpisu.

Používanie riadkov a stĺpcov hlavičky v tabuľkách

Pridaním riadkov a stĺpcov hlavičky sa existujúce riadky a stĺpce skonvertujú na hlavičky:

 • V aplikáciách Pages, Numbers a Keynote v iPhone alebo iPade klepnite na tabuľku, potom klepnite na tlačidlo Formát , klepnite na položku Hlavičky a päta a potom klepnite na znamienko plus (+) alebo mínus (–) vedľa kategórie hlavičky.
 • V aplikáciách Pages, Numbers a Keynote v Macu kliknite so stlačeným klávesom Control na číslo alebo písmeno vedľa prvého riadka alebo stĺpca v tabuľke a potom vyberte možnosť Konvertovať na riadok hlavičky alebo Konvertovať na stĺpec hlavičky.


Pridanie obsahu do dokumentov aplikácie Pages

Použite v dokumentoch zobrazenie obsahu. Ak skonvertujete dokument na PDF súbor, obsah sa automaticky zobrazí na navigačnom paneli PDF súboru. Záznamy obsahu sú označené ako prvky obsahu a používateľom pomocných technológií môžu poskytovať dodatočné funkcie. No a pri exportovaní do formátu EPUB sa obsah začlení automaticky, aby pomáhal pri navigácii.


Používanie vstavaných možností rozloženia na rozloženie dokumentov v aplikácii Pages

Aplikácia Pages podporuje text s viacerými stĺpcami a textové polia, ktoré môžete navzájom poprepájať a vytvoriť si vlastné rozloženie. Použitím týchto funkcií namiesto tabuľky sa dosiahne štruktúra rozloženia dokumentu, ktorá používateľom čítačiek obrazovky uľahčí navigáciu v dokumente.

Postup pridania a úpravy stĺpcov v dokumente:

 1. Kliknite na ľubovoľný text v dokumente.  Ak má dokument viacero sekcií, týka sa to len sekcie, na ktorú kliknete.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát na paneli s nástrojmi a potom klepnite alebo kliknite na tlačidlo Rozloženie v hornej časti.
 3. Pomocou ovládacích prvkov v sekcii Stĺpce nastavte počet stĺpcov a ich rozmiestnenie:
  • Ak chcete nastaviť počet stĺpcov, kliknite na šípky vedľa poľa s hodnotou Stĺpce.
  • Ak chcete nastaviť rozmiestnenie stĺpcov, dvakrát kliknite na hodnoty v stĺpcoch Stĺpec a Medzera a následne zadajte šírku pre daný stĺpec.
  • Ak chcete nastaviť rozdielne šírky stĺpcov, zrušte zaškrtnutie políčka vedľa položky Rovnaká šírka stĺpca.

Prečítajte si, ako do dokumentu aplikácie Pages pridať prepojené textové polia.


Ďalšie odporúčania

Pri vytváraní prístupných dokumentov môžete postupovať aj podľa týchto ďalších odporúčaní:

 • Používatelia trpiaci farbosleposťou nemusia rozpoznať rozdiel medzi dvomi identickými symbolmi, ktoré sa líšia len farbou. Namiesto použitia farieb na označenie odstráneného alebo pridaného textu (napríklad červenej a zelenej) použite napríklad preškrtnutý text.
 • Čítačky obrazovky dokážu prečítať väčšinu textu v dokumentoch a prechádzať ním, ale nefungujú tak dobre, ak je text vložený do obrázka. Ak máte obrázok textu, ktorý chcete začleniť do dokumentu, zvážte vloženie daného textu do textového poľa, nie do obrázka.
Dátum zverejnenia: