Vytvorenie knihy vo formáte EPUB v apke Pages

Vyberte si z mnohých prednastavených šablón kníh, pomocou ktorých môžete vytvárať interaktívne knihy vo formáte EPUB a tie potom čítať v apke Apple Books.

Výber šablóny

Apka Pages obsahuje dve kategórie šablón určené špeciálne na tvorbu kníh vo formáte EPUB.

Okno na výber šablóny knihy v apke Pages

Šablónu môžete vybrať takto:

 1. V apke Pages na Macu vyberte Súbor > Nový.
  V apke Pages na iPhone, iPade, iPode touch alebo stránke iCloud.com klepnite alebo kliknite v správcovi dokumentov na tlačidlo Nový dokument 
 2. Vo výbere šablón rolujte nadol na šablóny v kategórii Knihy.
 3. Vyberte šablónu, ktorá je pre váš obsah najvhodnejšia:
  • Ak sa vaša kniha bude skladať predovšetkým z textu, vyberte šablónu orientovanú na výšku. Pri exportovaní šablóny orientovanej na výšku do knihy vo formáte EPUB môžete použiť text s možnosťou zaplnenia. V exportovanej knihe vo formáte EPUB sa bude text prispôsobovať rôznym veľkostiam a orientáciám obrazovky. Kniha preto môže pri otvorení v apke Apple Books alebo v iných apkách s funkciou čítačky vyzerať inak než pôvodný dokument.*
  • Ak má kniha obsahovať veľa obrázkov alebo ak má byť obsah naformátovaný do stĺpcov, vyberte šablónu orientovanú na šírku. Šablóny na šírku sa do formátu EPUB exportujú s pevným rozložením. Toto rozloženie sa v exportovanej knihe vo formáte EPUB zachová. Nebude sa meniť podľa veľkosti ani orientácie obrazovky zariadenia.

* Ak budete chcieť, aby sa rozloženie knihy vo formáte EPUB orientovanej na výšku zhodovalo s rozložením dokumentu, môžete ju kedykoľvek exportovať do knihy vo formáte EPUB s pevným rozložením.


Vytváranie kníh v apke Pages

Keď vyberiete šablónu, môžete do dokumentu pridať text, fotky, galérie obrázkov, videá, tvary, tabuľky, grafy či vlastné kresby. Priamo na stranu v dokumente môžete nahrať audio a potom ho počúvať v knihe vo formáte EPUB. Takisto môžete animovať kresby, ktoré sa budú prehrávať v knihe vo formáte EPUB. A ak chcete zaistiť, že kniha bude mať obsah, pridajte ho pomocou zobrazenia obsahu v apke Pages.

V prípade šablón orientovaných na výšku sa podľa potreby automaticky vytvárajú nové strany. Text sa automaticky prelieva z jednej strany na druhú. V prípade šablón orientovaných na šírku je potrebné pridať novú stranu manuálne.

Môžete tiež skopírovať časť z jedného dokumentu textového procesora do iného alebo skopírovať stranu z jedného dokumentu rozloženia strany do druhého. Prečítajte si, ako kopírovať a vkladať strany a sekcie na iPade, iPhone alebo Macu.

Ak chcete, aby sa text v šablóne orientovanej na šírku prelieval z jednej strany na druhú, môžete použiť prepojené textové polia.

Ručné pridanie strán do šablóny orientovanej na šírku

Na Macu môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať vybratím položiek Vložiť > Strana.

Pridať strany do šablóny orientovanej na šírku na iPade môžete takto:

 1. Klepnite na tlačidlo Možnosti zobrazenia  a potom zapnite Miniatúry strán.
 2. Klepnite na miniatúru strany, za ktorou má nasledovať nová strana.
 3. Klepnite na tlačidlo Pridať stranu  v dolnej časti zobrazenia Miniatúry strán a potom klepnite na jednu z možností.

Na iPhone alebo iPode touch môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať aj takto:

 1. Klepnite na číslo strany v dolnej časti obrazovky.
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať stranu  v hornej časti obrazovky Miniatúry strán.
 3. Klepnite na jednu z možností a potom na Vybrať. 


Export dokumentu vo formáte EPUB

Ak chcete z dokumentu vytvoriť knihu vo formáte EPUB, exportujte ho vo formáte EPUB. Keď dokument exportujete vo formáte EPUB, apka Pages automaticky spracuje obrázky, aby kniha spĺňala štandardné požiadavky špecifikácie EPUB.

Po vytvorení knihy vo formáte EPUB ju môžete zobraziť a zdieľať.

Pages na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte dokument v apke Pages.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac .
 3. Klepnite na Exportovať.
 4. Klepnite na EPUB.
 5. Klepnite na Exportovať a vyberte požadovanú možnosť:
  • Ak chcete knihu otvoriť v apke Knihy, vyberte Kopírovať do Kníh.
  • Ak chcete knihu zdieľať, klepnite na apku, napríklad Mail alebo Správy.

Pages pre Mac

 1. Otvorte dokument v apke Pages.
 2. Vyberte Súbor > Exportovať do > EPUB.
 3. Kliknite na Ďalej.
 4. Vyberte pre knihu umiestnenie a kliknite na Exportovať.
 5. Ak chcete knihu zobraziť v apke Knihy na Macu, dvakrát kliknite na súbor knihy.
 6. Ak chcete knihu zdieľať, vyberte súbor vo Finderi, kliknite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte spôsob zdieľania.

Pages pre iCloud

 1. Otvorte dokument v apke Pages.
 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje  a vyberte Stiahnuť kópiu.
 3. V zobrazenom okne kliknite na EPUB.
 4. Kliknite na Stiahnuť.
 5. Ak chcete knihu zobraziť v apke Knihy na Macu, dvakrát kliknite na súbor knihy.
 6. Knihu tiež môžete zdieľať s ostatnými v apke Pages pre iCloud:
  • Kliknite na tlačidlo Nástroje  a vyberte Odoslať kópiu.
  • V zobrazenom okne kliknite na EPUB.
  • Vyberte možnosti exportu a potom kliknite na Ďalej.
  • Kliknite na Email.


Zverejnenie v službe Apple Books

Na iPade, iPhone, Macu alebo online na stránke iCloud.com môžete priamo z apky Pages knihu zverejniť v službe Apple Books.


Dátum zverejnenia: