Vytváranie kníh v Pages

Vyberte si z mnohých prednastavených šablón kníh, pomocou ktorých môžete vytvárať interaktívne knihy vo formáte EPUB a tie potom čítať v aplikácii Knihy.

Výber šablóny

Aplikácia Pages obsahuje dve kategórie šablón určené špeciálne na tvorbu kníh vo formáte EPUB. Šablónu vyberiete takto:

 1. V Pages na Macu vyberte položky Súbor > Nové.
  V Pages na iPhone, iPade, iPode touch alebo na stránke iCloud.com klepnite alebo kliknite v správcovi dokumentov na tlačidlo Tlačidlo Nový dokument
 2. Vo výbere šablón rolujte nadol na šablóny v kategórii Knihy.
 3. Vyberte šablónu, ktorá je pre váš obsah najvhodnejšia:
  • Ak sa vaša kniha bude skladať predovšetkým z textu, vyberte šablónu orientovanú na výšku. Pri exportovaní šablóny orientovanej na výšku do knihy vo formáte EPUB môžete použiť text s možnosťou zaplnenia. V exportovanej knihe vo formáte EPUB sa bude text prispôsobovať rôznym veľkostiam a orientáciám obrazovky. Kniha preto môže pri otvorení v aplikácii Knihy alebo v inej čítačke vyzerať inak ako pôvodný dokument1.
  • Ak má kniha obsahovať veľa obrázkov alebo ak chcete obsah naformátovať do stĺpcov, vyberte šablónu orientovanú na šírku. Šablóny na šírku sa do formátu EPUB exportujú s pevným rozložením. Toto rozloženie sa v exportovanej knihe vo formáte EPUB zachová. Nebude sa meniť podľa veľkosti ani orientácie obrazovky.

1 Ak budete chcieť, aby sa rozloženie knihy vo formáte EPUB orientovanej na výšku zhodovalo s rozložením dokumentu, môžete ju kedykoľvek exportovať do knihy vo formáte EPUB s pevným rozložením.


Vytváranie kníh v Pages

Keď vyberiete šablónu, môžete do knihy začať pridávať text, fotky, obrázkové galérie, videá, tvary, tabuľky, grafy či vlastné kresby. Priamo na stranu v dokumente môžete nahrať audio a potom ho počúvať v knihe vo formáte EPUB.  Takisto môžete animovať kresby, ktoré sa budú prehrávať v knihe vo formáte EPUB. 

V prípade šablón orientovaných na výšku sa podľa potreby automaticky vytvárajú nové strany. Text sa automaticky prelieva z jednej strany na druhú. 

V prípade šablón orientovaných na šírku je potrebné manuálne pridávať nové strany2.

2 Ak chcete, aby sa text v šablóne orientovanej na šírku prelieval z jednej strany na druhú, môžete použiť prepojené textové polia.

Manuálne pridávanie strán

Na Macu môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať vybratím položiek Vložiť > Strana.

Na iPade môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať klepnutím na ikonu  v ľavom stĺpci a výberom strany. 

Na iPhone alebo iPod touch môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať takto:

 1. Klepnite na číslo strany v dolnej časti obrazovky.
 2. Podržte miniatúru strany, za ktorú chcete pridať novú stranu, a potom v dolnej časti obrazovky klepnite na položku Pridať stranu. Ak šablóna ponúka viacero predlôh, vyberte požadovanú predlohu. V opačnom prípade sa automaticky pridá prázdna strana.
 3. Klepnutím na úchyt nad miniatúrami zatvorte zobrazenie miniatúr strán.


Zobrazenie a zdieľanie knihy

Pages pre iOS

 1. Otvorte dokument v Pages.
 2. Klepnite na ikonu .
 3. Klepnite na položku Exportovať.
 4. Klepnite na položku EPUB.
 5. Klepnite na položku Odoslať.
 6. Ak chcete knihu otvoriť v aplikácii Knihy, vyberte položku Kopírovať do Kníh. Ak chcete knihu zdieľať, klepnite na aplikáciu, napríklad Mail alebo Správy.


Pages pre Mac

 1. Otvorte dokument v Pages.
 2. Vyberte položky Súbor > Exportovať do > EPUB.
 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte pre knihu umiestnenie a kliknite na položku Exportovať.
 5. Ak chcete knihu zobraziť v aplikácii Knihy, dvakrát kliknite na súbor knihy. Ak chcete knihu zdieľať, vyberte súbor vo Finderi, kliknite na ikonu  a vyberte spôsob zdieľania.


Pages pre iCloud

 1. Otvorte dokument v Pages.
 2. Kliknite na ikonu  a vyberte položku Stiahnuť kópiu.
 3. V zobrazenom okne kliknite na položku EPUB.
 4. Kliknite na položku Stiahnuť.
 5. Ak chcete knihu zobraziť v aplikácii Knihy na Macu, dvakrát kliknite na súbor knihy. Ak chcete knihu zdieľať na Macu, vyberte súbor vo Finderi, kliknite na ikonu zdieľania a vyberte spôsob zdieľania.


Publikovanie knihy

Knihu môžete publikovať priamo v službe Apple Books z aplikácie Pages na iPade, iPhone, Macu alebo online na stránke iCloud.com. 

Dátum zverejnenia: