Vytváranie kníh v Pages

Na Macu, zariadeniach so systémom iOS aj online na stránke iCloud.com si môžete vybrať z mnohých prednastavených šablón kníh, pomocou ktorých môžete vytvárať interaktívne knihy vo formáte EPUB a tie potom čítať v iBooks.

Výber šablóny

Aplikácia Pages obsahuje dve kategórie šablón určené špeciálne na tvorbu kníh vo formáte EPUB. Šablónu vyberiete takto:

 1. V Pages na Macu vyberte položky Súbor > Nové. V Pages na iPhone, iPade, iPode touch alebo na stránke iCloud.com klepnite v správcovi dokumentov na tlačidlo Tlačidlo Nový dokument
 2. Vo výbere šablón rolujte nadol na šablóny v kategórii Knihy.
 3. Vyberte šablónu, ktorá je pre váš obsah najvhodnejšia:
  • Ak sa vaša kniha bude skladať predovšetkým z textu, vyberte šablónu orientovanú na výšku. Pri exportovaní šablóny orientovanej na výšku do knihy vo formáte EPUB môžete použiť text s možnosťou zaplnenia. V exportovanej knihe vo formáte EPUB sa bude text prispôsobovať rôznym veľkostiam a orientáciám obrazovky. Kniha preto môže pri otvorení v iBooks alebo v inej čítačke vyzerať inak ako pôvodný dokument1.
  • Ak má kniha obsahovať veľa obrázkov alebo ak chcete obsah naformátovať do stĺpcov, vyberte šablónu orientovanú na šírku. Šablóny na šírku sa do formátu EPUB exportujú s pevným rozložením. Ich formát sa zachová aj po exporte do knihy vo formáte EPUB a nebude sa meniť podľa veľkosti ani orientácie obrazovky.

1 Ak budete chcieť, aby sa rozloženie knihy vo formáte EPUB orientovanej na výšku zhodovalo s rozložením dokumentu, môžete ju kedykoľvek exportovať do knihy vo formáte EPUB s pevným rozložením.

Pridanie obsahu do dokumentu Pages

Keď vyberiete šablónu, môžete do knihy začať pridávať text, fotky, obrázkové galérie, videá, tvary, tabuľky, grafy či vlastné kresby. Ak používate iPhone, iPad alebo iPod touch, môžete dokonca nahrávať audio priamo do dokumentu.

V prípade šablón orientovaných na výšku sa podľa potreby automaticky vytvárajú nové strany. Text sa automaticky prelieva z jednej strany na druhú. 

V prípade šablón orientovaných na šírku je potrebné manuálne pridávať nové strany2.

2 Ak chcete, aby sa text v šablóne orientovanej na šírku prelieval z jednej strany na druhú, môžete použiť prepojené textové polia.

Manuálne pridávanie strán

Na Macu môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať vybratím položiek Vložiť > Strana.

Na iPade môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať klepnutím na ikonu  v ľavom stĺpci a výberom strany. 

Na iPhone alebo iPod touch môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať takto:

 1. Klepnite na číslo strany v dolnej časti obrazovky.
 2. Podržte miniatúru strany, za ktorú chcete pridať novú stranu, a potom v dolnej časti obrazovky klepnite na položku Pridať stranu. Ak šablóna ponúka viacero predlôh, vyberte požadovanú predlohu. V opačnom prípade sa automaticky pridá prázdna strana.
 3. Klepnutím na úchyt nad miniatúrami zatvorte zobrazenie miniatúr strán.

Zobrazenie a zdieľanie knihy

Pages pre iOS

 1. Otvorte dokument v Pages pre iOS.
 2. Klepnite na ikonu .
 3. Klepnite na položku Exportovať.
 4. Klepnite na položku EPUB.
 5. Klepnite na položku Odoslať.
 6. Ak chcete knihu otvoriť v iBooks, vyberte položku Kopírovať do iBooks. Ak chcete knihu zdieľať, klepnite na aplikáciu, napríklad Mail alebo Správy.


Pages pre Mac

 1. Otvorte dokument v Pages pre Mac.
 2. Vyberte položky Súbor > Exportovať do > EPUB.
 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte pre knihu umiestnenie a kliknite na položku Exportovať.
 5. Ak chcete knihu zobraziť v iBooks, dvakrát kliknite na súbor knihy. Ak chcete knihu zdieľať, vyberte súbor vo Finderi, kliknite na ikonu  a vyberte spôsob zdieľania.


Pages pre iCloud

 1. Otvorte dokument v Pages pre iCloud.
 2. Kliknite na ikonu  a vyberte položku Stiahnuť kópiu.
 3. V zobrazenom okne kliknite na položku EPUB.
 4. Kliknite na položku Stiahnuť.
 5. Ak chcete knihu zobraziť v iBooks na Macu, dvakrát kliknite na súbor knihy. Ak chcete knihu zdieľať na Macu, vyberte súbor vo Finderi, kliknite na ikonu zdieľania a vyberte spôsob zdieľania.

Dátum zverejnenia: