Vytvorenie knihy vo formáte EPUB v aplikácii Pages

Vyberte si z mnohých prednastavených šablón kníh, pomocou ktorých môžete vytvárať interaktívne knihy vo formáte EPUB a tie potom čítať v aplikácii Knihy.

Výber šablóny

Aplikácia Pages obsahuje dve kategórie šablón určené špeciálne na tvorbu kníh vo formáte EPUB. Šablónu vyberiete takto:

Okno na výber šablóny knihy v aplikácii Pages

 1. V aplikácii Pages na Macu vyberte položky Súbor > Nový.
  V aplikácii Pages na iPhone, iPade, iPode touch alebo na stránke iCloud.com klepnite alebo kliknite v správcovi dokumentov na tlačidlo Nový dokument 
 2. Vo výbere šablón rolujte nadol na šablóny v kategórii Knihy.
 3. Vyberte šablónu, ktorá je pre váš obsah najvhodnejšia:
  • Ak sa vaša kniha bude skladať predovšetkým z textu, vyberte šablónu orientovanú na výšku. Pri exportovaní šablóny orientovanej na výšku do knihy vo formáte EPUB môžete použiť text s možnosťou zaplnenia. V exportovanej knihe vo formáte EPUB sa bude text prispôsobovať rôznym veľkostiam a orientáciám obrazovky. Kniha preto môže pri otvorení v aplikácii Knihy alebo v inej čítačke vyzerať inak ako pôvodný dokument.*
  • Ak má kniha obsahovať veľa obrázkov alebo ak chcete obsah naformátovať do stĺpcov, vyberte šablónu orientovanú na šírku. Šablóny na šírku sa do formátu EPUB exportujú s pevným rozložením. Toto rozloženie sa v exportovanej knihe vo formáte EPUB zachová. Nebude sa meniť podľa veľkosti ani orientácie obrazovky.

* Ak budete chcieť, aby sa rozloženie knihy vo formáte EPUB orientovanej na výšku zhodovalo s rozložením dokumentu, môžete ju kedykoľvek exportovať do knihy vo formáte EPUB s pevným rozložením.


Vytváranie kníh v aplikácii Pages

Keď vyberiete šablónu, môžete do dokumentu pridať text, fotky, galérie obrázkov, videá, tvary, tabuľky, grafy či vlastné kresby. Priamo na stranu v dokumente môžete nahrať audio a potom ho počúvať v knihe vo formáte EPUB. Takisto môžete animovať kresby, ktoré sa budú prehrávať v knihe vo formáte EPUB. A aby ste sa uistili, že vaša kniha má obsah, pridajte ho pomocou zobrazenia obsahu v aplikácii Pages.

V prípade šablón orientovaných na výšku sa podľa potreby automaticky vytvárajú nové strany. Text sa automaticky prelieva z jednej strany na druhú.  V prípade šablón orientovaných na šírku je potrebné pridať novú stranu manuálne.

Môžete tiež skopírovať časť z jedného dokumentu textového procesora do iného, alebo skopírovať stránku z jedného dokumentu rozloženia strany do druhého. Prečítajte si, ako kopírovať a vkladať strany a sekcie v iPade, iPhone alebo Macu.

Ak chcete, aby sa text v šablóne orientovanej na šírku prelieval z jednej strany na druhú, môžete použiť prepojené textové polia.

Manuálne pridávanie strán

Na Macu môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať vybratím položiek Vložiť > Strana.

Na iPade môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať klepnutím na tlačidlo Pridať stranu  v ľavom stĺpci a následným výberom strany. 

Na iPhone alebo iPode touch môžete strany do šablóny orientovanej na šírku pridať takto:

 1. Klepnite na číslo strany v dolnej časti obrazovky.
 2. Podržte miniatúru strany, za ktorú chcete pridať novú stranu, a potom v dolnej časti obrazovky klepnite na položku Pridať stranu. Ak šablóna ponúka viacero predlôh, vyberte požadovanú predlohu. V opačnom prípade sa automaticky pridá prázdna strana.
 3. Klepnutím na úchyt nad miniatúrami zatvorte zobrazenie miniatúr strán.


Zobrazenie a zdieľanie knihy

Knihu vo formáte EPUB si môžete zobraziť a zdieľať v aplikácii Pages v iPhone, iPade, Macu alebo online na stránke iCloud.com.

Pages v iPhone alebo iPade

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac .
 3. Klepnite na Exportovať.
 4. Klepnite na položku EPUB.
 5. Klepnite na Odoslať.
 6. Ak chcete knihu otvoriť v aplikácii Knihy, vyberte položku Kopírovať do Kníh. Ak chcete knihu zdieľať, klepnite na aplikáciu, napríklad Mail alebo Správy.

Pages pre Mac

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages.
 2. Vyberte položky Súbor > Exportovať do > EPUB.
 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte pre knihu umiestnenie a kliknite na položku Exportovať.
 5. Ak chcete knihu zobraziť v aplikácii Knihy na Macu, dvakrát kliknite na súbor knihy. Ak chcete knihu zdieľať, vyberte súbor vo Finderi, kliknite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte spôsob zdieľania.

Pages pre iCloud

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages.
 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje  a vyberte možnosť Stiahnuť kópiu.
 3. V zobrazenom okne kliknite na položku EPUB.
 4. Kliknite na Stiahnuť.
 5. Ak si chcete knihu zobraziť v aplikácii Knihy na Macu, dvakrát kliknite na súbor knihy. Ak chcete knihu zdieľať na Macu, vyberte súbor vo Finderi, kliknite na ikonu zdieľania a vyberte spôsob zdieľania.


Zverejnenie v aplikácii Knihy

Na iPade, iPhone, Macu alebo online na stránke iCloud.com môžete priamo z aplikácie Pages knihu zverejniť v službe Apple Books


Dátum zverejnenia: