Import knihy iBooks Author do aplikácie Pages pre Mac

Otvorte, upravte a publikujte knihu v aplikácii Pages v Macu.

Otvorenie súboru iBooks Author v aplikácii Pages

Existuje niekoľko možností, ako otvoriť súbor iBooks Author s príponou .iba:

  • V aplikácii Pages vyberte Súbor >Otvoriť, vyberte súbor iBooks Author a potom kliknite na Otvoriť.
  • Vo Finderi vyberte súbor iBooks Author a potom vyberte Súbor > Otvoriť v aplikácii > Pages.
  • Potiahnite súbor iBooks Author na ikonu aplikácie Pages.

Pri importovaní súboru iBooks Author vás môže aplikácia Pages vyzvať, aby ste uložili určitý obsah do samostatného priečinka:

Ak ste po zobrazení výzvy na uloženie obsahu obalu a widgetu klikli na Zrušiť alebo ak nemôžete nájsť priečinok, môžete súbor iBooks Author vždy znova importovať a vytvoriť priečinok s príslušným obsahom.


Úprava knihy v aplikácii Pages

Svoju knihu môžete upravovať v aplikácii Pages pred exportom do formátu EPUB alebo pred publikovaním v Apple Books. Pri prezeraní knihy v aplikácii Pages si môžete všimnúť určité rozdiely. Tu je niekoľko oblastí, v ktorých sa môže vzhľad líšiť:

  • Obsah je textový a možno ho prezerať a upravovať na bočnom paneli.
  • Glosáre sa zobrazujú na konci knihy a pojmy glosárov odkazujú na glosár. 
  • Obrázky, videá a audiosúbory sú importované, no niektoré nastavenia aplikácie iBooks Author, napríklad Prehrať na celej obrazovke alebo Prehrať automaticky, nie sú k dispozícii.


Použitie obalu knihy

Ak má obal inú orientáciu ako zvyšok knihy, aplikácia Pages uloží obal ako samostatný súbor aplikácie Pages (.pages) s názvom Obal. Ak chcete obal použiť pri exportovaní do formátu EPUB alebo pri publikovaní knihy, konvertujte ho do formátu PDF a potom ho pridajte ako obal tak, že vyberiete možnosť Vybrať obrázok.

Ak aplikácia Pages vložila obal ako prvú stranu dokumentu, pri exportovaní do formátu EPUB vyberte Použiť prvú stranu ako titulný obrázok knihy. 


Použitie obsahu widgetu

Widgety galérie obrázkov a médií sa zobrazujú vo vašej knihe v aplikácii Pages tak, ako sa zobrazujú v aplikácii iBooks Author. Ostatné widgety sa nebudú zobrazovať rovnakým spôsobom a je im venovaná táto časť.

Widgety Vyskakovacie okno, Rolujúci text, Interaktívny obrázok a Hodnotenie

Aplikácia Pages ukladá obsah widgetov Vyskakovacie okno, Rolujúci text, Interaktívny obrázok a Hodnotenie ako samostatné súbory aplikácie Pages. Súbor dostane názov, takže je ľahké ho vyhľadať. Ak vaša kniha používa v aplikácii iBooks Author pevné rozloženie, súbor obsahuje číslo strany, na ktorej sa widget zobrazuje, napríklad Page3_Popover. V prípade kníh podľa šablón EPUB sú súbory očíslované, napríklad ScrollingSidebar_5.

Každý súbor aplikácie Pages obsahuje celý pôvodný obsah widgetu. Niektoré typy obsahu môžete kopírovať a vkladať z referenčných súborov do knihy v aplikácii Pages. Napríklad môžete skopírovať obsah widgetu rolujúceho textu do textového poľa a potom upraviť veľkosť textu alebo textového poľa tak, aby vyhovoval celému obsahu.

HTML widgety

Aplikácia Pages vytvorí priečinok pre každý HTML widget, ktorý obsahuje kombináciu súborov s obsahom widgetu. Môžete prejsť na súbory médií, ktoré chcete skopírovať do svojej knihy, alebo môžete otvoriť súbor HTML vo webovom prehliadači a vytvoriť snímku obrazovky alebo vytvoriť film pomocou programu QuickTime.

3D widgety

Aplikácia Pages vytvorí priečinok, ktorý obsahuje súbory Collada (.dae) pre všetky 3D widgety použité v knihe spolu so všetkými súbormi textúr. Tieto súbory môžete otvoriť v kompatibilnej aplikácii 3D modelovania alebo ich môžete otvoriť ako náhľad a vytvoriť snímku obrazovky alebo vytvoriť film pomocou programu QuickTime.

Widgety aplikácie Keynote

Ak chcete do svojej knihy v aplikácii Pages pridať prezentáciu Keynote, otvorte pôvodnú prezentáciu v aplikácii Keynote, exportujte ju ako film a potom tento film pridajte do knihy.

Súbor aplikácie Keynote nájdete ľahšie, ak nájdete názov pôvodného súboru Keynote v aplikácii iBooks Author. Otvorte knihu v aplikácii iBooks Author, v knihe vyberte widget aplikácie Keynote a potom otvorte Inšpektora widgetu.

Dátum zverejnenia: