Kreslenie a pridávanie anotácií v aplikácii Pages na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na podporovaných zariadeniach môžete pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom pridávať do dokumentov kresby a anotácie.

Pridanie kresby

Do dokumentov v aplikácii Pages môžete kresliť a pridávať ilustrácie alebo grafy.

 1. Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete kresliť tak, že ňou klepnete na stranu. Ak chcete kresliť prstom alebo ak máte zapnuté vyberanie a rolovanie pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite na položky Tlačidlo Pridať nové >  > Tlačidlo Kreslenie Kreslenie.
 2. Ak ešte nemáte v dolnej časti obrazovky vybranú možnosť Kreslenie, klepnite na ňu.
 3. Začnite kresliť:
  • Ak pracujete s dokumentom na spracovanie textu a nezobrazuje sa oranžové pole na kreslenie, klepnite ceruzkou Apple Pencil kamkoľvek na strane a začnite kresliť do poľa. Ak kreslíte prstom, klepnite na ikonu  a pridajte pole na kreslenie. Oblasť na kreslenie zväčšíte alebo zmenšíte ťahaním za jej úchyty. Text bude okolo poľa na kreslenie obtekať.
  • V dokumentoch s rozložením strany môžete kresliť kamkoľvek.
 4. Ak chcete zmeniť nástroj na kreslenie, klepnite na nástroj v dolnej časti obrazovky. Pomocou nasledujúcich nástrojov môžete vkladať rôzne efekty a funkcie:
  • Ak chcete nakresliť nový vyplnený tvar, klepnite na nástroj Nástroj Výplň a začnite kresliť. Ak chcete vyplniť oblasť, klepnite na nástroj Nástroj Výplň a potom klepnite na oblasť, ktorú chcete vyplniť.
  • Ak chcete niečo vymazať, klepnite na nástroj Nástroj Zmizík a potiahnite cez kresbu.
  • Ak chcete upraviť časti kresby, klepnite na nástroj Nástroj Výber a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite ceruzkou alebo prstom.
 5. Ak chcete kresliť inou farbou, klepnite na farebný kruh a vyberte farbu. Potiahnutím doľava môžete farbu vybrať presnejšie.
 6. Ak chcete zmeniť veľkosť alebo nepriehľadnosť štetca, dvakrát klepnite na nástroj a potom klepnite na novú veľkosť. Prípadne potiahnutím posuvníka upravte nepriehľadnosť.
 7. Poslednú akciu zrušíte klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odvolať
 8. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

V kreslení pomocou ceruzky Apple Pencil môžete pokračovať jednoducho tak, že začnete kresliť priamo na stranu. Ak neviete, aký režim ste používali naposledy, klepnite ceruzkou Apple Pencil na stranu (nič sa nenakreslí) a pozrite sa, aké tlačidlo je vybrané v dolnej časti obrazovky.

Zmena veľkosti alebo presunutie kresby

Pridané kresby môžete presúvať alebo môžete meniť ich veľkosť:

 • Kresbu zväčšíte alebo zmenšíte tak, že na ňu klepnete a potom potiahnete úchyty jej poľa.
 • Kresbu presuniete tak, že na ňu klepnete a potom ju potiahnete.

Úprava častí kresby

 1. Ak je to potrebné, klepnite na kresbu a potom vo vyskakovacom menu klepnite na položku Upraviť kresbu.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na nástroj Nástroj Výber a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite prstom. Okolo výberu sa zobrazí obrys.
 3. Vo vyskakovacom menu klepnite na požadovanú možnosť:
  • Ak chcete výber zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na položku Zmeniť veľkosť a potiahnite úchyty poľa okolo kresby.
  • Ak chcete jednu kresbu rozdeliť na dve, klepnite vo vyskakovacom menu na položku Oddeliť.
  • Výber môžete tiež vystrihnúť, skopírovať, vložiť, vymazať alebo duplikovať.

Pridanie anotácie

Do dokumentu môžete vkladať dynamické anotácie. Anotácia pridaná ku konkrétnemu textu alebo objektu v dokumente sa počas ďalších úprav pohybuje spolu s daným textom alebo objektom. Ak chcete do dokumentu pridať radšej ilustrácie, vložte kresbu.

 1. Ak chcete pridať anotáciu pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite ňou kamkoľvek na stranu. Ak chcete použiť prst alebo ak máte zapnuté vyberanie a rolovanie pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite na položky Tlačidlo Viac > Dynamické anotácie Beta.
 2. Ak ešte nemáte v dolnej časti obrazovky vybranú možnosť Dynamické anotácie, klepnite na ňu.
 3. Pridajte anotácie.
 4. Ak chcete zmeniť nástroj alebo farbu nástroja, pomocou ktorého pridávate anotáciu, klepnite na nástroj alebo farbu v dolnej časti obrazovky. 
 5. Anotáciu vymažete tak, že v dolnej časti obrazovky klepnete na nástroj Nástroj Zmizík a potom klepnete na anotáciu. Ak chcete vymazať všetky anotácie, klepnite v hornej časti obrazovky na položku Vymazať všetko.
 6. Nástroje zobrazíte alebo skryjete klepnutím na ikonu Ikona Značky.
  Dokument Pages s dynamickými anotáciami
 7. Pri používaní ceruzky Apple Pencil môžete stranu rolovať tak, že po nej potiahnete jedným prstom. Ak anotujete prstom, potiahnite dvoma prstami.
 8. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Pridané anotácie môžete vymazať. Klepnite na anotáciu a potom na položku Vymazať. Ak vymažete text alebo objekt, ku ktorému ste pridali anotáciu, vymaže sa aj anotácia. 

Ak chcete dynamické anotácie len skryť:

 • Na iPade klepnite na tlačidlo Tlačidlo Zobraziť a vypnite možnosť Dynamické anotácie.
 • Na iPhone alebo iPode touch klepnite na ikonu Ikona Viac > Dynamické anotácie Beta > Skryť dynamické anotácie.

V anotovaní pomocou ceruzky Apple Pencil môžete pokračovať jednoducho tak, že začnete písať priamo na stranu. Ak neviete, aký režim ste používali naposledy, klepnite ceruzkou Apple Pencil na stranu a pozrite sa, aké tlačidlo je vybrané v dolnej časti obrazovky.

Exportovanie dokumentu s dynamickými anotáciami

Ak dokument so zapnutými dynamickými anotáciami exportujete do formátu PDF, anotácie sa zobrazia aj v PDF súbore. V dokumentoch exportovaných do formátov Word, RTF, EPUB alebo Pages '09 sa dynamické anotácie nezobrazujú.

Práca s dynamickými anotáciami na Macu

Ak pomocou iCloudu synchronizujete svoje dokumenty Pages medzi všetkými svojimi zariadeniami, anotácie sa budú zobrazovať v dokumentoch na všetkých zariadeniach. Na Macu môžete dynamické anotácie vymazať, zobraziť alebo skryť.

 • Anotáciu vymažete tak, že ju vyberiete a stlačíte kláves Delete. 
 • Ak chcete odstrániť všetky anotácie, vyberte položky Upraviť > Odstrániť dynamické anotácie.
 • Ak chcete všetky anotácie zobraziť alebo skryť, vyberte položky Zobraziť > Zobraziť dynamické anotácie alebo Skryť dynamické anotácie.

Vyberanie a rolovanie pomocou ceruzky Apple Pencil

Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete vyberať objekty a rolovať dokument. Prejdite do menu Nastavenia > Pages a zapnite možnosť Vyberať a rolovať ceruzkou Apple Pencil.

Ak chcete pridať kresbu do dokumentu so zapnutým vyberaním a rolovaním pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite na položky Tlačidlo Pridať nové >  > Tlačidlo Kreslenie Kreslenie.

Dátum zverejnenia: