Kreslenie a pridávanie anotácií v aplikácii Pages na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na podporovaných zariadeniach môžete pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom pridávať do dokumentov kresby a anotácie.

Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete tiež označiť tieto objekty a rolovať dokumentom. Na to je potrebné zapnúť funkciu Označiť a posúvať.

Pridanie kresby

Do dokumentov v aplikácii Pages môžete kresliť a pridávať ilustrácie alebo grafy.

 1. Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete kresliť tak, že ňou klepnete na stranu. Ak chcete použiť prst alebo ak ste zapli funkciu Označiť a posúvať, klepnite na tlačidlo Vložiť , na tlačidlo Médiá  a potom na tlačidlo Kresba.
 2. Ak ešte nemáte v dolnej časti obrazovky vybranú možnosť Kreslenie, klepnite na ňu.
 3. Začnite kresliť:
  • Ak pracujete s dokumentom na spracovanie textu a nezobrazuje sa oranžové pole na kreslenie, klepnite ceruzkou Apple Pencil kamkoľvek na strane a začnite kresliť do poľa. Ak kreslíte prstom, klepnite na tlačidlo Vložiť novú kresbu , čím pridáte pole na kreslenie. Oblasť na kreslenie zväčšíte alebo zmenšíte ťahaním za jej úchyty. Text bude okolo poľa na kreslenie obtekať.
  • V dokumentoch s rozložením strany môžete kresliť kamkoľvek.
 4. Ak chcete zmeniť nástroj na kreslenie, klepnite na nástroj v dolnej časti obrazovky. Pomocou nasledujúcich nástrojov môžete vkladať rôzne efekty a funkcie:
  • Ak chcete nakresliť nový vyplnený tvar, klepnite na nástroj Výplň  a začnite kresliť. Ak chcete vyplniť oblasť, klepnite na nástroj Výplň  a potom klepnite na oblasť, ktorú chcete vyplniť.
  • Ak chcete niečo vymazať, klepnite na nástroj Zmizík  a potiahnite prstom alebo ceruzkou cez kresbu.
  • Ak chcete upraviť časti kresby, klepnite na nástroj Výber  a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite ceruzkou alebo prstom.
 5. Ak chcete kresliť inou farbou, klepnite na farebný kruh a vyberte farbu. Potiahnutím doľava môžete farbu vybrať presnejšie.
 6. Ak chcete zmeniť veľkosť alebo nepriehľadnosť štetca, dvakrát klepnite na nástroj a potom klepnite na novú veľkosť. Prípadne potiahnutím posuvníka upravte nepriehľadnosť.
 7. Poslednú akciu zrušíte klepnutím na tlačidlo Odvolať 
 8. Po skončení klepnite na tlačidlo Hotovo.

V kreslení pomocou ceruzky Apple Pencil môžete pokračovať jednoducho tak, že začnete kresliť priamo na stranu. Ak neviete, aký režim ste používali naposledy, klepnite ceruzkou Apple Pencil na stranu (nič sa nenakreslí) a pozrite sa, aké tlačidlo je vybrané v dolnej časti obrazovky.

Zmena veľkosti alebo presunutie kresby

Pridané kresby môžete presúvať alebo môžete meniť ich veľkosť:

 • Kresbu zväčšíte alebo zmenšíte tak, že na ňu klepnete a potom potiahnete úchyty jej poľa.
 • Kresbu presuniete tak, že na ňu klepnete a potom ju potiahnete.

Úprava častí kresby

 1. Ak je to potrebné, klepnite na kresbu a potom vo vyskakovacom menu klepnite na položku Upraviť kresbu.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na nástroj Výber  a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite ceruzkou alebo prstom. Okolo výberu sa zobrazí obrys.
 3. Vo vyskakovacom menu klepnite na požadovanú možnosť:
  • Ak chcete výber zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na položku Zmeniť veľkosť a potiahnite úchyty poľa okolo kresby.
  • Ak chcete jednu kresbu rozdeliť na dve, klepnite vo vyskakovacom menu na položku Oddeliť.
  • Výber môžete tiež vystrihnúť, skopírovať, vložiť, vymazať alebo duplikovať.

Animácia kresby

Kresbu môžete v dokumente aplikácie Pages animovať, aby sa kresba zobrazila tak, ako keby bola práve kreslená.

Takto animujete kresbu na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Ak sa nachádzate v režime kreslenia, klepnite na možnosť Hotovo. V opačnom prípade prejdite do ďalšieho kroku.
 2. Klepnutím vyberte kresbu.
 3. Klepnite na tlačidlo Formát a potom klepnite na možnosť Kresba.
 4. Zapnite možnosť Animovať kresbu a potom nastavte možnosti, ako napríklad trvanie.
 5. Ak chcete prehrať animáciu, klepnite na možnosť Prehrať alebo Prehrať kresbu.

Na Macu môžete animovať kresbu, ktorá bola pridaná do dokumentu v aplikácii Pages na iPhone alebo iPade.

 1. V dokumente aplikácie Pages s kresbou vyberte kresbu.
 2. Kliknite na tlačidlo Formát , vyberte možnosť Animovať kresbu a potom nastavte ďalšie možnosti, ako napríklad trvanie.
 3. Ak chcete prehrať animáciu, kliknite na bočnom paneli Formát na možnosť Prehrať alebo kliknite na možnosť Prehrať kresbu na stránke.

Zdieľanie alebo uloženie kresby

Kresbu z vášho dokumentu môžete zdieľať alebo uložiť ako súbor obrázka (.png) alebo – ak ste kresbu animovali – ako súbor obrázka či filmu (.m4v).

Takto môžete zdieľať alebo uložiť kresbu na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Ak sa nachádzate v režime kreslenia, klepnite na možnosť Hotovo. V opačnom prípade prejdite do ďalšieho kroku.
 2. Klepnutím vyberte kresbu. Potom vyberte možnosť Zdieľať. Ak ste kresbu animovali, vyberte možnosť Zdieľať ako obrázok alebo Zdieľať ako film.
 3. Vyberte, ako chcete obrázok alebo film odoslať, napríklad pomocou aplikácie Mail alebo Správy. Alebo vyberte možnosť Uložiť obrázok (alebo v prípade animovaných kresieb Uložiť video), aby ste ho uložili v aplikácii Fotky.

Na Macu môžete zdieľať alebo uložiť kresbu, ktorá bola pridaná do dokumentu v aplikácii Pages na iPhone alebo iPade.

 1. V dokumente aplikácie Pages s kresbou kliknite na kresbu so stlačeným tlačidlom Control.
 2. Vyberte možnosť Zdieľať. Ak ste kresbu animovali, vyberte možnosť Zdieľať ako obrázok alebo Zdieľať ako film.
 3. Vyberte, ako chcete obrázok alebo film odoslať, napríklad pomocou aplikácie Mail alebo Správy. Alebo vyberte možnosť Pridať do aplikácie Fotky, aby ste obrázok či film uložili do aplikácie Fotky.


Pridanie anotácie

Do dokumentu môžete vkladať anotácie. Anotácia pridaná ku konkrétnemu textu, objektom alebo bunkám tabuľky v dokumente sa počas ďalších úprav pohybuje spolu s daným textom alebo objektom. Ak chcete do dokumentu pridať radšej ilustrácie, vložte kresbu.

 1. Ak chcete pridať anotáciu pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite ňou kamkoľvek na stranu. Ak chcete použiť prst alebo ak máte zapnutú funkciu Označiť a posúvať pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite na tlačidlo Viac  a potom na položku Dynamické anotácie.
 2. Ak ešte nemáte v dolnej časti obrazovky vybranú možnosť Dynamické anotácie, klepnite na ňu.
 3. Pridajte anotácie.
 4. Ak chcete zmeniť nástroj alebo farbu nástroja, pomocou ktorého pridávate anotáciu, klepnite na nástroj alebo farbu v dolnej časti obrazovky. 
 5. Anotáciu vymažete tak, že v dolnej časti obrazovky klepnete na nástroj Zmizík a potom klepnete na anotáciu. Ak chcete vymazať všetky anotácie, klepnite v hornej časti obrazovky na položku Vymazať všetko.
 6. Ak chcete zobraziť či skryť nástroje, klepnite na položku Prepnúť nástroje kreslenia .
 7. Pri používaní ceruzky Apple Pencil môžete stranu rolovať tak, že po nej potiahnete jedným prstom. Ak anotujete prstom, potiahnite dvoma prstami.
 8. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Pridané anotácie môžete vymazať. Klepnite na anotáciu a potom na položku Vymazať. Ak vymažete text alebo objekt, ku ktorému ste pridali anotáciu, vymaže sa aj anotácia. 

Ak chcete anotácie len skryť:

 • Na iPade klepnite na možnosti Zobraziť a vypnite možnosť Dynamické anotácie.
 • Na iPhone alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Viac , na položku Dynamické anotácie a potom na položku Skryť dynamické anotácie.

V anotovaní pomocou ceruzky Apple Pencil môžete pokračovať jednoducho tak, že začnete písať priamo na stranu. Ak neviete, aký režim ste používali naposledy, klepnite ceruzkou Apple Pencil na stranu a pozrite sa, aké tlačidlo je vybrané v dolnej časti obrazovky.

Exportovanie dokumentu s anotáciami

Ak dokument so zapnutými anotáciami exportujete do formátu PDF, anotácie sa zobrazia aj v PDF súbore. V dokumentoch exportovaných do formátov Word, RTF, EPUB alebo Pages '09 sa anotácie nezobrazujú.

Práca s anotáciami na Macu

Ak pomocou iCloudu synchronizujete svoje dokumenty Pages medzi všetkými svojimi zariadeniami, anotácie sa budú zobrazovať v dokumentoch na všetkých zariadeniach. Na Macu môžete počas upravovania dokumentu anotácie odstrániť, zobraziť alebo skryť.

 • Anotáciu vymažete tak, že ju vyberiete a stlačíte kláves Delete. 
 • Ak chcete odstrániť všetky anotácie, vyberte položky Upraviť > Odstrániť dynamické anotácie.
 • Ak chcete všetky anotácie zobraziť alebo skryť, vyberte položky Zobraziť > Zobraziť dynamické anotácie alebo Skryť dynamické anotácie.


Označovanie a posúvanie pomocou ceruzky Apple Pencil

Štandardne môžete ceruzkou Apple Pencil začať kresliť alebo anotovať. Aplikáciu Pages môžete namiesto toho nastaviť tak, aby ste ceruzkou Apple Pencil mohli označovať objekty a rolovať v dokumentoch:

 1. V aplikácii Pages klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na ceruzku Apple Pencil a potom zapnite funkciu Označiť a posúvať.

Ak to vaša ceruzka Apple Pencil podporuje, môžete zapnúť funkciu Prepnúť dvojitým klepnutím. V prípade použitia funkcie Prepnúť dvojitým klepnutím stačí dvakrát klepnúť na spodnú časť ceruzky Apple Pencil, čím zapnete a vypnete funkciu Označiť a posúvať.

Ak chcete do dokumentu pridať kresbu pri zapnutej funkcii Označiť a posúvať, klepnite na tlačidlo Vložiť , na tlačidlo Médiá  a potom na tlačidlo Kresba.

Ak chcete pridať anotáciu pri zapnutej funkcii Označiť a posúvať, klepnite na tlačidlo Viac  a potom na položku Dynamické anotácie.

Aplikácie Pages, Numbers a Keynote majú každá samostatné nastavenie funkcie Označiť a posúvať. Ak napríklad zapnete funkciu Označiť a posúvať v aplikácii Pages, nebude to mať vplyv na aplikáciu Keynote ani Numbers.


Dátum zverejnenia: