Pridávanie matematických rovníc do dokumentov Pages, Numbers a Keynote

Pomocou príkazov LaTeX alebo prvkov MathML môžete do dokumentov Pages, Numbers a Keynote pridávať matematické výrazy a rovnice. 

Pridanie rovnice do dokumentu Pages, Numbers alebo Keynote

  1. Klepnite alebo kliknite na miesto, kam chcete pridať rovnicu (do dokumentu, do textového poľa alebo do tvaru), a potom postupujte podľa krokov pre príslušné zariadenie: 
    • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Vložiť , klepnite na tlačidlo Médiá  a potom klepnite na položku Rovnica. 
    • Na Macu vyberte v lište položky Vložiť > Rovnica.
  2. Zadajte rovnicu pomocou príkazov LaTeX alebo prvkov MathML.1 Na iPhone a iPade môžete použiť aj symboly skratiek nad klávesnicou. Keď dopíšete, zobrazí sa náhľad rovnice.2
  3. Kliknite alebo klepnite na položku Vložiť.3


Používanie aplikácie MathType

Môžete tiež použiť aplikáciu MathType v kombinácii s aplikáciami Pages, Numbers a Keynote for Mac, ak máte nainštalovanú verziu MathType 6.7d alebo novšiu. Keď budete prvýkrát vkladať rovnicu, vyberte možnosť Použiť MathType, prípadne túto možnosť zapnite v nastaveniach:

  1. Otvorte aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote.
  2. Vyberte položky [Aplikácia] > Nastavenia.
  3. Zaškrtnite políčko Vkladať a upravovať rovnice pomocou MathType.


Ďalšie informácie

Prečítajte si, ktoré príkazy LaTeX a prvky MathML môžete používať v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote.

1. Aby bolo vytváranie rovníc jednoduchšie, editor rovníc má predvolene zapnutý matematický režim. Príkazy matematického režimu sa tak do rovníc vkladajú automaticky.

2. Ak je náhľad prázdny alebo hlási chybu, skontrolujte rovnicu.

3. Ak sa rovnica nachádza sama v riadku textu, zarovná sa tak, aby znamienko rovná sa bolo v strede. Ak chcete rovnicu zarovnať na stred podľa jej stredu, pridajte pred rovnicu alebo za ňu medzeru.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: