Pridávanie matematických rovníc do dokumentov Pages, Numbers a Keynote

Pomocou príkazov LaTeX alebo prvkov MathML môžete do dokumentov Pages, Numbers a Keynote pridávať matematické výrazy a rovnice. 

Pridanie rovnice do dokumentu Pages, Numbers alebo Keynote

  1. Klepnite alebo kliknite na miesto, kam chcete rovnicu vložiť, a postupujte podľa pokynov pre svoje zariadenie: 
    • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na ikonu Vložiť , na ikonu Médiá  a potom na ikonu Rovnica 
    • Na Macu vyberte v lište položky Vložiť > Rovnica.
  2. Zadajte rovnicu pomocou príkazov LaTeX alebo prvkov MathML.1 Na iPhone a iPade môžete použiť aj symboly skratiek nad klávesnicou. Keď dopíšete, zobrazí sa náhľad rovnice.2
  3. Kliknite alebo klepnite na položku Vložiť.3


Používanie aplikácie MathType

Ak máte v Macu nainštalovanú aplikáciu MathType 6.7d alebo novšiu, môžete ju používať aj v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote pre Mac. Keď budete prvýkrát vkladať rovnicu, vyberte možnosť Použiť MathType, prípadne túto možnosť zapnite v nastaveniach:

  1. Otvorte aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote.
  2. Vyberte položky [Aplikácia] > Nastavenia.
  3. Zaškrtnite políčko Vkladať a upravovať rovnice pomocou MathType.


Ďalšie informácie

Prečítajte si, ktoré príkazy LaTeX a prvky MathML môžete používať v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote.

1. Aby bolo vytváranie rovníc jednoduchšie, editor rovníc má predvolene zapnutý matematický režim. Príkazy matematického režimu sa tak do rovníc vkladajú automaticky.

2. Ak je náhľad prázdny alebo hlási chybu, skontrolujte rovnicu.

3. Ak sa rovnica nachádza sama v riadku textu, zarovná sa tak, aby znamienko rovná sa bolo v strede. Ak chcete rovnicu zarovnať na stred podľa jej stredu, pridajte pred rovnicu alebo za ňu medzeru.

Dátum zverejnenia: