Zverejňovanie kníh pomocou apky Pages

Pomocou apky Pages na iPade, iPhone, iPode touch, Macu alebo online na stránke iCloud.com môžete zverejňovať knihy priamo v Apple Books.

V apke Pages môžete vytvoriť knihu a potom ju zverejniť priamo v Apple Books. Knihu môžete pri zverejňovaní upraviť podľa potreby. Môžete napríklad pridať obal, určiť cenu alebo knihu ponúknuť zadarmo, pridať značky definujúce vekové skupiny alebo témy, nastaviť predpredaj, prispôsobiť dostupnosť podľa dátumu a krajiny alebo oblasti a vybrať mnoho ďalších nastavení. Môžete tiež aktualizovať už odoslanú knihu.

Ak sa chcete uistiť, že knihu môžete zverejniť, pozrite si minimálne systémové požiadavky pre apku Pages. Budete potrebovať aj účet iTunes Connect pre Apple Books.


Príprava na zverejnenie knihy

Tu je niekoľko vecí, ktoré by ste mali urobiť skôr, ako začnete s procesom zverejnenia knihy:

* Obrázok na obale musí byť vo formáte PNG alebo JPEG a jeho kratšia strana musí mať najmenej 1 400 pixelov.


Zverejnenie knihy

Ak chcete knihu zverejniť, otvorte dokument v apke Pages, zadajte informácie o knihe, predajcovi a verzii, prezrite si náhľad knihy, nahrajte ju a potom dokončite jej odovzdanie.

Otvorenie dokumentu v apke Pages

 1. Otvorte dokument Pages, ktorý chcete zverejniť ako knihu.
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov podľa toho, aké zariadenie používate:
  • Na Macu vyberte Súbor > Zverejniť v Apple Books.
  • Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac , potom na Exportovať a nakoniec na Zverejniť v Apple Books.
  • Na iPade klepnite na paneli s nástrojmi na názov dokumentu alebo na tlačidlo Viac (podľa toho, čo sa na paneli s nástrojmi zobrazuje), klepnite na Exportovať a potom klepnite na Zverejniť v Apple Books.
  • Na stránke iCloud.com kliknite na tlačidlo Viac a vyberte Zverejniť v Apple Books.
 3. Klepnite alebo kliknite na Pokračovať a prihláste sa do služby iTunes Connect. Ak ste sa ešte nikdy neprihlásili, vytvorte si účet:
 4. Klepnite alebo kliknite na Pokračovať. Akékoľvek zmeny v dokumente Pages vykonané po tomto kroku sa v zverejnenej knihe nezobrazia. Ak potrebujete proces zverejnenia zastaviť a dokument Pages zmeniť, jednoducho zatvorte okno zverejnenia.

Zadanie informácií o predajcovi a verzii

Vyberte predajcu knihy a verziu:

 1. Ak váš účet iTunes Connect obsahuje viacerých predajcov, klepnite alebo kliknite na vyskakovacie menu Predajca a vyberte predajcu. V menu sa zobrazia všetci predajcovia uvedení vo vašom účte iTunes Connect – vyberte ľubovoľného z nich.
 2. Ak danú knihu zverejňujete prvýkrát, vyberte možnosť „Nová kniha“. Môžete tiež aktualizovať predtým odoslanú knihu.
 3. Kliknite na Pokračovať.

Zadanie informácií o knihe

Po zadaní informácií o predajcovi a verzii môžete pre knihu vybrať typ rozloženia a zadať ďalšie informácie o knihe. Nie všetky polia sú povinné, mnohé z nich však môžu čitateľom pomôcť nájsť vašu knihu v obchode Book Store. Tu je niekoľko tipov k možnostiam na tejto stránke:

 • Ak je dokument Pages textovým dokumentom, vyberte rozloženie knihy. Možnosť Prelievanie textu použite na knihu obsahujúcu hlavne text, napríklad román. V rozložení Prelievanie textu sa obsah prispôsobí rôznym zariadeniam a orientáciám a čitatelia si môžu nastaviť veľkosť písma. Ak váš dokument obsahuje množstvo obrázkov alebo viacero stĺpcov, vyberte pevné rozloženie.
 • Ak chcete v knihe s pevným rozložením zobraziť dvojstrany, vyberte Dvojstrana knihy > Dve strany.
 • Ak chcete pridať podnadpis alebo názov série, v časti Názov kliknite na tlačidlo Pridať . Ak podnadpis alebo názov série nepoužívate, kliknutím na tlačidlo Odstrániť  pole odstráňte.
 • Ak chcete pridať ďalšie roly, ako napríklad Editor (Redaktor), Illustrated by (Ilustrátor), Narrated by (Rozprávač) a ďalšie, v časti Author (Autor) klepnite alebo kliknite na tlačidlo Pridať , kliknite na vyskakovacie menu Author (Autor), vyberte rolu a zadajte meno.
 • Zvoľte kategóriu predmetu, ktorá najlepšie popisuje obsah vašej knihy, aby ste čitateľom pomohli knihu nájsť. Môžete pridať ďalšie kategórie, no Apple Books použije prvé tri kategórie, ktoré zvolíte.
 • Ak je kniha určená pre deti, zadajte vekový rozsah cieľovej skupiny. Môžete tiež klepnúť alebo kliknúť na vyskakovacie menu Vekový rozsah a vybrať jednu z možností školských ročníkov:
  • Ak chcete nastaviť minimálny ročník, nastavte len prvú možnosť.
  • Ak chcete nastaviť maximálny ročník, nastavte len druhú možnosť.
  • Ak chcete nastaviť rozsah ročníkov, nastavte obe možnosti.
  • Ak chcete nastaviť konkrétny ročník, nastavte obe možnosti na rovnaký ročník.
 • Ak je vaša kniha vhodná len pre dospelých alebo je obsah mimoriadne násilný, kliknite na vyskakovacie menu Nevhodný obsah a vyberte Áno.
 • Ak chcete nastaviť predpredaj, klepnite alebo kliknite na vyskakovacie menu Predpredaj a vyberte Áno. Ak chcete knihu nahrať, kliknite na vyskakovacie menu Odoslať knihu a vyberte Áno. Po nahratí knihy môžete v službe iTunes Connect zadať cenu, informácie o oblasti a údaje týkajúce sa predpredaja.*

Keď budete mať všetko pripravené, kliknite na Pokračovať. Ak sa vyskytne chyba, zadajte požadované informácie a znova kliknite na Pokračovať.

* Kniha bude v obchode Book Store dostupná až po jej nahratí a zadaní týchto informácií v službe iTunes Connect.

Náhľad a nahratie knihy

Po zadaní informácií o knihe a kliknutí na Pokračovať môžete zobraziť náhľad knihy a ukážkových súborov EPUB. Náhľad súborov EPUB sa zobrazí v apke Knihy.

Ak publikujete z apky Pages na stránke iCloud.com, súbory sa stiahnu do predvoleného umiestnenia na sťahovanie vo vašom počítači. 

Ak je ukážka v poriadku, kliknite na Odoslať.

Dokončenie odoslania

Po úspešnom nahratí knihy do obchodu Apple Books kliknite na Prejsť do iTunes Connect. V službe iTunes Connect zadajte cenu a informácie o oblasti. Ak ste nastavili predpredaj, zadajte údaje týkajúce sa predpredaja. 

Počas kontroly odoslanej knihy v obchode Apple Books budete e-mailom dostávať aktualizované informácie o jej stave. Informácie o stave kontroly knihy si môžete kedykoľvek pozrieť aj v časti My Books (Moje knihy) v účte iTunes Connect.


Aktualizácia predtým odoslanej knihy

Otvorte dokument a vyberte Zverejniť v Apple Books. Na obrazovke Obchodník vyberte možnosť aktualizácie. Ak kniha, ktorú ste publikovali skôr, mala priradené číslo verzie, vytvorte pre knihu nové číslo verzie. Pridajte text „čo je nové“, ktorý popisuje zmeny v novej verzii. Tento text sa zobrazí na stránke knihy v Book Store.

V ďalších oknách procesu zverejnenia už bude väčšina informácií vyplnená, väčšinu metadát alebo ďalších možností však môžete zmeniť. Môžete napríklad zadať nový rozsah strán ukážky, pridať novú kategóriu knihy a vybrať ďalšie možnosti.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: