Riešenie problémov s upozorneniami týkajúcimi sa rozhrania USB v iTunes

Ak sa zobrazí správa o tom, že iPhonu vypršal čas, alebo ak sa zariadenie počas synchronizácie s iTunes neočakávane odpojí, môže to znamenať problém s pripojením zariadenia prostredníctvom USB kábla.

Ak sa váš iPhone, iPad alebo iPod touch počas synchronizácie odpája alebo ak sa vyskytne jeden z nasledujúcich problémov, vykonajte kroky uvedené v tomto článku:

 • Počas synchronizácie alebo zálohovania zariadenia sa zobrazí správa o tom, že sa pripojenie k iPhonu resetovalo.
 • Počas synchronizácie sa zobrazí správa o tom, že iPhonu vypršal čas.
 • Počas aktualizácie alebo obnovovanie sa zobrazí chyba iTunes 2001 až 2011.
 • Počas synchronizácie sa vyskytne neznáma chyba.

Prečítajte si, ako postupovať, ak zariadenie v iTunes nie je rozpoznané.

Skontrolujte pripojenia

Vykonaním nasledujúcich krokov skontrolujte pripojenie medzi zariadením a počítačom. Pred začiatkom vykonávania každého kroku sa uistite, že je na iPhone zobrazená plocha. Na vyriešenie problému môže byť potrebné vykonať len jeden z týchto krokov, a preto pripojenie otestujte po každom kroku.

 1. Odpojte zariadenie a znova ho pripojte.
 2. Skontrolujte, či kábel pripojený k zariadeniu alebo počítaču nie je uvoľnený alebo odpojený.
 3. Uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k súprave batérií alebo krytu iného výrobcu, prípadne k USB hubu alebo ku klávesnici. Pripojte zariadenie priamo k jednému z USB portov v počítači.
 4. Reštartujte iPhone, iPad alebo iPod touch.
 5. Získajte najnovšiu verziu iTunes.
 6. Vyhľadajte aktualizácie softvéru.
  V Macu: Aktualizujte softvér.
  V PC: Získajte aktualizácie od spoločnosti Microsoft.
 7. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa na zariadení so systémom iOS zobrazuje obrazovka Pripojiť k iTunes.
 8. Ak na pripojenie zariadenia používate príslušenstvo alebo kábel od iného výrobcu, skúste namiesto neho použiť kábel Apple.
 9. Odpojte od počítača všetky ostatné USB zariadenia okrem klávesnice a myši. Potom znova pripojte zariadenie so systémom iOS. Ak sa problém vyriešil, postupne znova pripojte ostatné USB zariadenia. Po pripojení každého zariadenia sa uistite, že počítač stále rozpoznáva zariadenie so systémom iOS. 

Ak sa vám problém podarilo vyriešiť vykonaním jedného z týchto krokov, ale neskôr sa znova objavil, skontrolujte, či ste nezmenili spôsob pripojenia zariadenia. Skontrolujte napríklad, či ste zariadenie nepripojili k určitému príslušenstvu alebo či ste nepoužili konkrétny kábel, v dôsledku čoho znova dochádza k danému problému.

Získanie ďalšej pomoci

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: