iPhone, iPad alebo iPod touch sa nedá aktualizovať alebo obnoviť

Zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS môžete prepnúť do režimu zotavovania a potom ho obnoviť pomocou počítača.

Obnovenie zariadenia pomocou režimu zotavovania môže byť potrebné použiť v nasledujúcich situáciách:

 • Počítač nerozpoznáva zariadenie alebo uvádza, že zariadenie je v režime zotavovania.
 • Na obrazovke sa niekoľko minút zobrazuje logo Apple bez indikátora priebehu.
 • Zobrazuje sa obrazovka režimu zotavovania.

Zistite, ako postupovať, ak sa na obrazovke niekoľko minút zobrazuje indikátor priebehu.

Prepnite zariadenie do režimu zotavovania a znova ho nastavte

 1. Uistite sa, že máte v Macu nainštalovaný najnovší softvér. Ak používate iTunes, skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu
 2. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo na PC otvorte iTunes. Ak už je aplikácia iTunes otvorená, zatvorte ju.
 3. Nechajte zariadenie pripojené a pomocou nasledujúcich krokov vynúťte jeho reštartovanie. Po zobrazení loga Apple však nepúšťajte tlačidlá a počkajte, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania:
  • Modely iPadu s funkciou Face ID: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Stlačte horné tlačidlo a podržte ho, kým sa zariadenie nezačne reštartovať. Ďalej držte horné tlačidlo, až kým sa zariadenie neprepne do režimu zotavovania.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Nakoniec podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus alebo iPod touch (7. generácia): Naraz podržte horné (alebo bočné) tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti. Držte ich, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPad s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Naraz podržte tlačidlo Domov a horné (alebo bočné) tlačidlo. Držte ich, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania
 4. Na počítači vyhľadajte zariadenie. Keď sa zobrazia možnosti Obnoviť a Aktualizovať, vyberte možnosť Aktualizovať. Počítač sa pokúsi preinštalovať softvér bez vymazania vašich dát. Počkajte, kým počítač stiahne softvér pre zariadenie. Ak sťahovanie trvá viac ako 15 minút a obrazovka režimu zotavovania na zariadení sa zatvorí, nechajte sťahovanie dokončiť a potom zopakujte 3. krok.
 5. Po dokončení aktualizovania alebo obnovenia nastavte zariadenie.

Získajte ďalšiu pomoc

Ak zariadenie nemôžete aktualizovať alebo obnoviť pomocou režimu zotavovania alebo ak sa režim zotavovania nedá použiť, pretože tlačidlá na zariadení sú pokazené alebo zaseknuté, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: