iPhone, iPad alebo iPod touch sa nedá obnoviť

Zariadenie so systémom iOS môžete prepnúť do režimu zotavovania a potom ho obnoviť pomocou iTunes.

Obnovenie zariadenia pomocou režimu zotavovania môže byť potrebné použiť v nasledujúcich situáciách:

 • iTunes nerozpoznáva zariadenie alebo uvádza, že zariadenie sa nachádza v režime zotavovania.
 • Na obrazovke sa niekoľko minút zobrazuje logo Apple bez indikátora priebehu.
 • Zobrazuje sa obrazovka Pripojiť k iTunes.

Zistite, ako postupovať, ak sa indikátor priebehu zobrazuje na obrazovke niekoľko minút.

Prepnite zariadenie do režimu zotavovania a znova ho nastavte

 1. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu iTunes
 2. Ak už je aplikácia iTunes otvorená, zatvorte ju. Pripojte zariadenie k počítaču a otvorte iTunes. Ak počítač nemáte, požičajte si ho alebo navštívte obchod Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte o pomoc.
 3. Počas toho, ako je zariadenie pripojené, použite tento postup: 
  • Modely iPadu s funkciou Face ID: Podržte horné tlačidlo spolu s jedným z tlačidiel hlasitosti, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia. Potiahnutím posuvníka vypnite zariadenie. Podržte horné tlačidlo a pripojte zariadenie k počítaču. Horné tlačidlo držte, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 8 alebo novší: Podržte bočné tlačidlo spolu s jedným z tlačidiel hlasitosti, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia. Potiahnutím posuvníka vypnite zariadenie. Podržte bočné tlačidlo a pripojte zariadenie k počítaču. Bočné tlačidlo držte, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generácia): Podržte bočné (alebo horné) tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia. Potiahnutím posuvníka vypnite zariadenie. Podržte tlačidlo na zníženie hlasitosti a zariadenie pripojte k počítaču. Tlačidlo na zníženie hlasitosti držte, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPad s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší, iPod touch (6. generácia) alebo starší: Podržte bočné (alebo horné) tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia. Potiahnutím posuvníka vypnite zariadenie. Podržte tlačidlo Domov a pripojte zariadenie k počítaču. Tlačidlo Domov držte, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
   Obrazovka Pripojiť k iTunes
 4. Keď sa zobrazia možnosti Obnoviť a Aktualizovať, vyberte možnosť Aktualizovať. iTunes sa následne pokúsi preinštalovať systém iOS bez vymazania dát. Počkajte, kým iTunes stiahne softvér pre vaše zariadenie. Ak sťahovanie trvá viac ako 15 minút a obrazovka Pripojiť k iTunes na zariadení sa zatvorí, nechajte sťahovanie dokončiť a potom zopakujte 3. krok.
  Vyskytol sa problém s obrazovkou iPhonu
 5. Po dokončení aktualizovania alebo obnovenia nastavte zariadenie.

Získajte ďalšiu pomoc

Ak zariadenie nemôžete aktualizovať alebo obnoviť pomocou režimu zotavovania alebo ak sa režim zotavovania nedá použiť, pretože tlačidlá na zariadení sú pokazené alebo zaseknuté, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: