iPhone, iPad alebo iPod touch sa nedá obnoviť

Zariadenie so systémom iOS môžete prepnúť do režimu zotavovania a potom ho obnoviť pomocou iTunes.

Obnovenie zariadenia pomocou režimu zotavovania môže byť potrebné použiť v nasledujúcich situáciách:

 • iTunes nerozpoznáva zariadenie alebo uvádza, že zariadenie sa nachádza v režime zotavovania.
 • Na obrazovka sa niekoľko minút zobrazuje logo Apple bez indikátora priebehu.
 • Zobrazuje sa obrazovka Pripojiť k iTunes.

Zistite, ako postupovať, ak sa indikátor priebehu zobrazuje na obrazovke niekoľko minút.

Prepnite zariadenie do režimu zotavovania a znova ho nastavte

 1. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu iTunes
 2. Ak už je aplikácia iTunes otvorená, zatvorte ju. Pripojte zariadenie k počítaču a otvorte iTunes. Ak počítač nemáte, požičajte si ho alebo navštívte maloobchodnú predajňu Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte o pomoc.
 3. Keď je zariadenie pripojené, pomocou nasledujúcich krokov vynúťte jeho reštartovanie. Po zobrazení loga Apple však nepúšťajte tlačidlá a počkajte, až kým sa nezobrazí obrazovka Pripojiť k iTunes: 
  • 11-palcový alebo 12,9-palcový iPad Pro: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Stlačte horné tlačidlo a podržte ho, kým sa zariadenie nezačne reštartovať. Ďalej držte horné tlačidlo, až kým sa zariadenie neprepne do režimu zotavovania.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Nakoniec podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí obrazovka Pripojiť k iTunes.
  • iPhone 7 alebo iPhone 7 Plus: Podržte bočné tlačidlo spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti. Držte ich, až kým sa nezobrazí obrazovka Pripojiť k iTunes.
  • iPhone 6s a starší, iPad alebo iPod touch: Podržte tlačidlo Domov spolu s horným (alebo bočným) tlačidlom. Držte ich, až kým sa nezobrazí obrazovka Pripojiť k iTunes.
   Obrazovka Pripojiť k iTunes
 4. Keď sa zobrazia možnosti Obnoviť a Aktualizovať, vyberte možnosť Aktualizovať. iTunes sa následne pokúsi preinštalovať systém iOS bez vymazania dát. Počkajte, kým iTunes stiahne softvér pre vaše zariadenie. Ak sťahovanie trvá viac ako 15 minút a obrazovka Pripojiť k iTunes na zariadení sa zatvorí, nechajte sťahovanie dokončiť a potom zopakujte krok 3.
  Vyskytol sa problém s obrazovkou iPhonu
 5. Po dokončení aktualizovania alebo obnovenia nastavte zariadenie.

Získanie ďalšej pomoci

Ak zariadenie nemôžete aktualizovať alebo obnoviť pomocou režimu zotavovania alebo ak sa režim zotavovania nedá použiť, pretože tlačidlá na zariadení sú pokazené alebo zaseknuté, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: