iPhone alebo iPod touch sa nedá aktualizovať alebo obnoviť

Zariadenie so systémom iOS môžete prepnúť do režimu zotavovania a potom ho obnoviť pomocou počítača.

Obnovenie zariadenia pomocou režimu zotavovania môže byť potrebné použiť v nasledujúcich situáciách:

 • Počítač nerozpoznáva zariadenie alebo uvádza, že zariadenie je v režime zotavovania.
 • Na obrazovke sa niekoľko minút zobrazuje logo Apple bez indikátora priebehu.
 • Zobrazuje sa obrazovka režimu zotavovania.

Zistite, ako postupovať, ak sa na obrazovke niekoľko minút zobrazuje indikátor priebehu.

Prepnite zariadenie do režimu zotavovania a znova ho nastavte

 1. Uistite sa, že máte na Macu nainštalovaný najnovší softvér. Ak používate iTunes, skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu
 2. Na Macu so systémom macOS Catalina otvorte Finder. Na PC alebo na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším otvorte iTunes. Ak už je iTunes otvorený, zatvorte ho a znova ho otvorte. Zistite, ktorú verziu systému macOS na Macu používate.
 3. Ponechajte zariadenie pripojené a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania:
  • iPhone 8 alebo novší vrátane iPhonu SE (2. generácia): Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Potom stlačte bočné tlačidlo a držte ho stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus alebo iPod touch (7. generácia): Naraz stlačte horné (alebo bočné) tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti a podržte ich stlačené. Držte ich, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 6s alebo starší vrátane iPhonu SE (1. generácia) a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Naraz stlačte tlačidlo Domov a horné (alebo bočné) tlačidlo a podržte ich stlačené. Držte ich, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
 4. Na počítači vyhľadajte zariadenie. Keď sa zobrazia možnosti Obnoviť a Aktualizovať, vyberte možnosť Aktualizovať. Počítač sa pokúsi preinštalovať softvér bez vymazania vašich dát. Počkajte, kým počítač stiahne softvér pre zariadenie. Ak sťahovanie trvá viac ako 15 minút a obrazovka režimu zotavovania na zariadení sa zatvorí, nechajte sťahovanie dokončiť a potom zopakujte 3. krok.
  Okno Finder na Macu s možnosťami obnovenia alebo aktualizácie iPhonu.
 5. Po dokončení aktualizovania alebo obnovenia nastavte zariadenie.

Získanie ďalšej pomoci

 • Ak sa pri aktualizácii alebo obnovovaní iPhonu alebo iPodu zobrazí chyba, prečítajte si, čo robiť.
 • Ak zariadenie nemôžete aktualizovať alebo obnoviť pomocou režimu zotavovania, ak sa režim zotavovania nedá použiť, pretože tlačidlá na zariadení sú pokazené alebo zaseknuté, alebo ak sa na zariadení stále zobrazuje Zámok aktivácie, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: