Aktualizácia na najnovšiu verziu aplikácie iTunes

Prečítajte si, ako získate najnovšiu verziu iTunes pre Mac alebo PC.

Ak máte v počítači nainštalovanú aplikáciu iTunes, vyberte si zariadenie, v ktorom ju aktualizujete na najnovšiu verziu.

Ak máte Mac

Ak svoj Mac aktualizujete na systém macOS Catalina, k mediálnej knižnici iTunes môžete získať prístup v aplikáciách Apple Music, Apple TV, Apple Books a Apple Podcasts. Ak chcete svoj iPhone, iPad alebo iPod touch zálohovať manuálne, použite Finder.

Ak nemôžete aktualizovať na najnovšiu verziu systému macOS

Môžete aktualizovať na najnovšiu verziu aplikácie iTunes (až na verziu iTunes 12.8).

  1. Otvorte na Macu aplikáciu App Store.
  2. V hornej časti okna App Store kliknite na položku Aktualizácie.
  3. Ak sú k dispozícii aktualizácie aplikácie iTunes, kliknite na položku Inštalovať.


Ak máte PC

Ak nemáte v počítači nainštalovanú aplikáciu iTunes, môžete ju získať z lokality Microsoft Store (Windows 10) alebo si môžete najnovšiu verziu stiahnuť z webovej stránky spoločnosti Apple

Podľa toho, ktorú verziu aplikácie iTunes máte, sa aktualizácie dajú nainštalovať niekoľkými spôsobmi.

Ak ste si iTunes stiahli z obchodu Microsoft Store

Verzie iTunes z obchodu Microsoft Store sa automaticky aktualizujú pri vydaní nových verzií.

Aktualizácie môžete vyhľadať aj prostredníctvom obchodu Microsoft Store.

Ak ste si iTunes stiahli z webovej stránky spoločnosti Apple

  1. Otvorte iTunes.
  2. V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie.
  3. Nainštalujte najnovšiu verziu podľa pokynov.

Ak v menu Pomocník nevidíte možnosť Vyhľadať aktualizácie, iTunes máte stiahnuté z obchodu Microsoft Store.


Ďalšie informácie

Funkcie iTunes sa v rôznych krajinách alebo oblastiach môžu líšiť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: