Aktualizácia na najnovšiu verziu aplikácie iTunes

Prečítajte si, ako získate najnovšiu verziu iTunes pre Mac alebo PC.

MacBook s aplikáciou iTunes, v ktorej je otvorená Knižnica.

 

Ak máte v počítači nainštalovanú aplikáciu iTunes, vyberte si zariadenie, v ktorom ju aktualizujete na najnovšiu verziu.

Ak máte Mac

Od verzie systému macOS 10.14 Mojave je aplikácia iTunes súčasťou systému macOS. Ak chcete získať najnovšiu verziu aplikácie iTunes, aktualizujte softvér na Macu: Prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Aktualizácia softvéru.

Panel Aktualizácia softvéru v Systémových nastaveniach na Macu. Na obrázku je obrazovka „Hľadám aktualizácie“.

Ak nemôžete aktualizovať na systém macOS 10.14 Mojave, je možné, že aj napriek tomu môžete získať niektoré aktualizácie aplikácie iTunes (až po verziu 12.8). Otvorte v Macu App Store a v hornej časti okna kliknite na položku Aktualizácie. Ak sú k dispozícii aktualizácie aplikácie iTunes, kliknite na položku Inštalovať.


Ak máte PC

Podľa toho, ktorú verziu aplikácie iTunes máte, sa aktualizácie dajú nainštalovať rôznymi spôsobmi. Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu iTunes, stiahnite si jej najnovšiu verziu z webovej stránky spoločnosti Apple alebo ju získajte z obchodu Microsoft Store (v systéme Windows 10).

Ak ste si iTunes stiahli z webovej stránky spoločnosti Apple

  1. Otvorte iTunes.
  2. V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie.
  3. Nainštalujte najnovšiu verziu podľa pokynov.

Ak v menu Pomocník nevidíte možnosť Vyhľadať aktualizácie, iTunes máte stiahnuté z obchodu Microsoft Store.

Ak ste si iTunes stiahli z obchodu Microsoft Store

Verzie iTunes z obchodu Microsoft Store sa automaticky aktualizujú pri vydaní nových verzií.

Aktualizácie môžete vyhľadať aj prostredníctvom obchodu Microsoft Store.


Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako aktualizovať softvér systému iOS na iPhone, iPade alebo iPode touch.

Prečítajte si, ako získať aktualizácie softvéru pre Mac.

 

Ak sa vám nezobrazí výzva na inštaláciu novej verzie iTunes, znamená to, že už máte najnovšiu verziu, ktorú podporuje váš operačný systém. Niektoré funkcie alebo zariadenia môžu vyžadovať novšiu verziu iTunes, než je verzia, ktorú podporuje váš systém. V časti Systémové požiadavky na stránke stiahnutia iTunes získate viac informácií o tom, čo podporuje váš systém. 

Funkcie iTunes sa v rôznych krajinách alebo oblastiach môžu líšiť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: