Aktualizácia na najnovšiu verziu iTunes

Prečítajte si, ako získate najnovšiu verziu iTunes pre Mac alebo PC.

Na Macu

Ak si Mac aktualizujete na systém macOS Catalina alebo novší, získate prístup k svojej knižnici médií iTunes v apkách Hudba, TV, Knihy a Podcasty. Ak si chcete iPhone, iPad alebo iPod touch manuálne zálohovať, obnoviť alebo synchronizovať, použite Finder.

Ak nemôžete aktualizovať na najnovšiu verziu systému macOS

Môžete aktualizovať na najnovšiu verziu iTunes (až do verzie iTunes 12.8).

  1. Otvorte App Store na Macu.
  2. V hornej časti okna App Store kliknite na Aktualizácie.
  3. Ak sú k dispozícii aktualizácie iTunes, kliknite na Inštalovať.


Na PC

Ak na počítači nemáte nainštalovanú apku iTunes, stiahnite si ju z obchodu Microsoft Store (pre systém Windows 10). Môžete si stiahnuť aj najnovšiu verziu iTunes z webovej stránky spoločnosti Apple.

Ak ste si iTunes stiahli z obchodu Microsoft Store

Verzie iTunes z obchodu Microsoft Store sa automaticky aktualizujú pri vydaní nových verzií.

Aktualizácie môžete vyhľadať aj prostredníctvom obchodu Microsoft Store.

Ak ste si iTunes stiahli z webovej stránky spoločnosti Apple

  1. Otvorte iTunes.
  2. V lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie.
  3. Nainštalujte najnovšiu verziu podľa pokynov.

Ak v menu Pomocník nevidíte možnosť Vyhľadať aktualizácie, iTunes ste si stiahli z obchodu Microsoft Store.


Viac informácií

Funkcie iTunes sa v rôznych krajinách alebo oblastiach môžu líšiť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: