Ak počítač nerozpoznáva iPhone, iPad alebo iPod

Získajte pomoc, ak počítač nerozpoznáva iPhone, iPad alebo iPod, ktorý je k počítaču pripojený pomocou USB kábla.

Ak počítač nerozpoznáva pripojené zariadenie, môže sa zobraziť neznáma chyba alebo chyba 0xE. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky a po každom kroku skúste zariadenie znova pripojiť:

 1. Skontrolujte, či je zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS odomknuté a je na ňom otvorená plocha.
 2. Skontrolujte, či máte v Macu alebo PC so systémom Windows nainštalovaný najnovší softvér. Ak používate iTunes, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu.
 3. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
 4. Ak sa zobrazí upozornenie Dôverovať tomuto počítaču, odomknite zariadenie a klepnite na položku Dôverovať.
 5. Odpojte od počítača všetky USB príslušenstvá okrem vášho zariadenia. Skúste použiť všetky USB porty a zistiť, či fungujú. Potom skúste použiť iný USB kábel od spoločnosti Apple.*
 6. Reštartujte počítač. 
 7. Reštartujte zariadenie:
 8. Skúste zariadenie pripojiť k inému počítaču. Ak sa ten istý problém zopakuje s iným počítačom, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, postupujte podľa nasledujúcich krokov určených pre Mac alebo PC so systémom Windows.


* Prečítajte si, ako pripojiť 11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia) k počítaču.

Ak používate Mac

 1. Pripojte zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS a skontrolujte, či je odomknuté a je na ňom otvorená plocha.
 2. Na Macu podržte kláves Option, kliknite na menu Apple a vyberte položku Informácie o systéme alebo Hlásenie o systéme.
 3. V zozname vľavo vyberte položku USB. 
 4. Ak je v strome USB zariadení zobrazený váš iPhone, iPad alebo iPod, stiahnite si najnovší macOS alebo nainštalujte najnovšie aktualizácie. Ak sa vaše zariadenie nezobrazuje alebo ak aj naďalej potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak používate PC so systémom Windows

Postup sa líši v závislosti od toho, či ste si iTunes stiahli z obchodu Microsoft Store alebo od spoločnosti Apple.

Ak ste si iTunes stiahli z obchodu Microsoft Store

Pomocou nasledujúcich krokov preinštalujte ovládač USB mobilného zariadenia Apple:

 1. Odpojte zariadenie od počítača.
 2. Odomknite zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS a prejdite na plochu. Potom zariadenie znova pripojte. Ak sa otvorí aplikácia iTunes, zatvorte ju.
 3. Kliknite na tlačidlo Štart a podržte ho (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položku Správca zariadení.
 4. Vyhľadajte a rozbaľte časť Prenosné zariadenia.
 5. Vyhľadajte pripojené zariadenie (napríklad Apple iPhone), kliknite pravým tlačidlom myši na názov zariadenia a vyberte položku Aktualizovať ovládač.
 6. Vyberte možnosť „Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér ovládača“.
 7. Po nainštalovaní softvéru prejdite do menu Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a skontrolujte, či nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie.
 8. Otvorte iTunes.

Ak ste si iTunes stiahli od spoločnosti Apple

Pomocou nasledujúcich krokov preinštalujte ovládač USB mobilného zariadenia Apple:

 1. Odpojte zariadenie od počítača.
 2. Odomknite zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS a prejdite na plochu. Potom zariadenie znova pripojte. Ak sa otvorí aplikácia iTunes, zatvorte ju.
 3. Stlačením kombinácie klávesov Windows a R na klávesnici otvorte okno s príkazom Spustiť.
 4. V okne Spustiť zadajte príkaz:
  %ProgramFiles%\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor usbaapl64.inf alebo usbaapl.inf a vyberte položku Inštalovať.

  Môžu sa zobrazovať aj ďalšie súbory začínajúce textom usbaapl64 alebo usbaapl. Overte, že inštalujete súbor s príponou .inf. Ak neviete, ktorý súbor nainštalovať, kliknite pravým tlačidlom myši do prázdnej časti okna Prieskumník, kliknite na položku Zobraziť a potom po kliknutí na možnosť Podrobnosti nájdite správny typ súboru. Nainštalovať treba informačný súbor inštalácie.
 7. Odpojte zariadenie od počítača a potom počítač reštartujte.
 8. Znova pripojte zariadenie a otvorte iTunes.

Ak sa zariadenie stále nedarí rozpoznať

V Správcovi zariadení overte, či je nainštalovaný ovládač USB mobilného zariadenia Apple. Pri otváraní Správcu zariadení postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačením kombinácie klávesov Windows a R na klávesnici otvorte okno s príkazom Spustiť.
 2. V okne Spustiť zadajte príkaz devmgmt.msc a potom kliknite na tlačidlo OK. Mal by sa otvoriť Správca zariadení. 
 3. Vyhľadajte a rozbaľte časť Radiče Univerzálnej sériovej zbernice.
 4. Vyhľadajte ovládač USB mobilného zariadenia Apple.

Ak ovládač USB mobilného zariadenia Apple nenájdete alebo ak sa zobrazuje položka Neznáme zariadenie:

 • Pripojte zariadenie k počítaču pomocou iného USB kábla.
 • Pripojte zariadenie k inému počítaču. Ak sa ten istý problém zopakuje s iným počítačom, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak sa zobrazí ovládač USB mobilného zariadenia Apple so symbolom chyby:

Ak sa pri ovládači USB mobilného zariadenia Apple zobrazí ikona , alebo , postupujte podľa týchto krokov:

 1. Reštartujte službu Apple Mobile Device Service.
 2. Skontrolujte, či sa nevyskytli problémy s bezpečnostným softvérom od iných výrobcov, prípadné problémy odstráňte a potom počítač reštartujte.
 3. Skúste znova nainštalovať súbor usbaapl64.inf alebo usbaapl.inf.

 

Ak problém pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: