Ak počítač nerozpoznáva iPhone alebo iPad

Keď pripojíte svoje zariadenie k počítaču, malo by sa zobraziť vo Finderi alebo iTunes. Ak ho nevidíte alebo sa vám zobrazuje neznáma chyba alebo chyba 0xE, použite tento postup.

Pozrite sa do Findera alebo iTunes

Na Macu so systémom macOS Catalina alebo novším pohľadajte zariadenie na postrannom paneli ľubovoľného okna Findera.*

Na Macu so staršou verziou systému macOS pohľadajte zariadenie v iTunes.

Na PC s Windowsom a iTunes pohľadajte zariadenie v iTunes.

Viac o zobrazení zariadenia na počítači

 

Aktualizujte softvér všetkých zariadení

Pripojte zariadenie priamo k počítaču

Uistite sa, že je zariadenie odomknuté a zobrazuje sa na ňom plocha, a potom ho pomocou USB kábla pripojte priamo k USB portu na počítači. Nepripájajte ho k USB hubu ani k inému zariadeniu. 

Ak to nepomôže, svoje zariadenie aj všetky ostatné USB zariadenia a príslušenstvo odpojte od počítača. Potom znova pripojte len svoje zariadenie. 

 

Vyberte, že počítaču dôverujete

Ak sa na zariadení po pripojení k počítaču zobrazí upozornenie „Dôverovať tomuto počítaču?“, klepnite na Dôverovať.

Viac o upozornení „Dôverovať tomuto počítaču“

  

Skúste použiť iný port, kábel alebo počítač

Problém možno súvisí s počítačom, jeho USB portom alebo s USB káblom, pomocou ktorého zariadenie pripájate. Podľa možnosti skúste použiť iný počítač, USB port alebo USB kábel.

 

Kontaktujte nás

Ak počítač váš iPhone alebo iPad stále nerozpoznáva, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

 


* Táto funkcia závisí od nastavenia: v lište vo Finderi vyberte Finder > Nastavenia. Navrchu okna nastavení kliknite na Postranný panel a uistite sa, že je vybraná možnosť „Disky CD, DVD a iOS zariadenia“.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: