Publikovanie a predaj kníh s aplikáciou iBooks Author

Pomocou aplikácie iBooks Author môžete vytvárať a odosielať knihy do služby Apple Books alebo ich distribuovať kdekoľvek na webe.

MacBook Air so zobrazeným projektom v aplikácii iBooks Author s obrázkami tropických rybičiek a dokončenou knihou na iPade.

 

Ikona aplikácie iBooks Author

iBooks Author je bezplatná aplikácia dostupná v obchode App Store vo vašom Macu, pomocou ktorej môžete vytvárať a publikovať elektronické knihy. Pomocou nástrojov v aplikácii môžete do knihy pridávať grafické prvky a metadáta. Môžete tiež exportovať súbory EPUB vytvorené v inom programe do aplikácie iBooks Author a potom ich predávať v službe Apple Books alebo distribuovať zdarma.

Ak chcete publikovať knihu z aplikácie iBooks Author, najprv ju exportujte vo formáte PDF, textového súboru, súboru EPUB alebo súboru .ibooks. Ak chcete vybrať najvhodnejší formát pre svoju knihu, najprv sa rozhodnite, ako ju chcete distribuovať.

Publikovanie knihy v obchode Book Store

V aplikácii iBooks Author môžete vytvoriť knihu vo formáte EPUB (.epub) alebo iBooks (.ibooks) a výsledky svojej práce potom môžete publikovať v obchode Book Store v službe Apple Books. Okrem toho môžete publikovať knihu pomocou aplikácie Pages.

Ak sa chcete zaregistrovať na predaj svojich kníh v obchode Book Store, vytvorte si iTunes Connect pre Apple Books a stiahnite si iTunes Producer. V obchode Book Store môžete knihy sprístupniť aj zdarma.

Publikovanie knihy pre kurz iTunes U

Ak chcete odoslať výsledky svojej práce na publikovanie v službe iTunes U, uložte ich ako súbor .ibooks alebo EPUB. 

Ak chcete publikovať svoju knihu v službe iTunes U, potrebujete mať stránku iTunes U. Ak nemáte stránku iTunes U, môžete o ňu požiadať.

Získajte ďalšie informácie o službe iTunes U a spravovaní svojej triedy alebo svojho kurzu.

Distribúcia kníh na webe

Svoje práce vytvorené pomocou aplikácie iBooks Author môžete distribuovať na webe ako samostatné položky na predaj alebo ako produkty či služby na odber. Pri predaji svojej knihy na webe musíte použiť iný formát než .ibooks, napríklad PDF alebo EPUB. Ak chcete predávať svoje práce vo formáte .ibooks, môžete ich predávať len cez Book Store v službe Apple Books. Pri poskytovaní práce zdarma môžete prácu distribuovať v ľubovoľnom formáte (vrátane formátu .ibooks) cez Book Store alebo inak.

Autorské práva

Zachovávate si všetky práva na obsah práce vytvorenej v aplikácii iBooks Author. Ak distribuujete svoju prácu vo formáte .ibooks, na jej distribúciu sa vzťahujú obmedzenia uvedené vyššie.

Dátum zverejnenia: