Prechod z apky iBooks Author na apku Pages

Prostredníctvom apky Pages môžete vytvárať knihy a spolupracovať na nich z Macu, iPadu, iPhonu a stránky iCloud.com.

Apka iBooks Author

Apka iBooks Author sa už neaktualizuje ani nie je k dispozícii. Ak ste si apku už stiahli, naďalej k nej máte prístup z histórie nákupov v App Store. Apku iBooks Author môžete naďalej používať v systéme macOS Catalina alebo staršom. Prístup ku knihám, ktoré ste v minulosti publikovali v Apple Books z apky iBooks Author, budete mať aj naďalej. Súbory apky iBooks Author (súbory IBA) môžete otvárať a upravovať aj v apke Pages.

Tvorba kníh v apke Pages

Knihy môžete vytvárať v apke Pages na Macu, iPade, iPhone a na stránke iCloud.com.

Vytváranie a zdieľanie kníh

Môžete vytvárať knihy, spolupracovať na nich a publikovať ich.

Grafická úprava kníh

V apke Pages môžete používať množstvo funkcií, ktoré vám pomôžu knihu graficky upraviť.

Pridávanie médií do kníh

Do knihy môžete pridávať video, galérie obrázkov, kresby, zvuk a ďalšie položky.

* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Usporadúvanie kníh

Knihe môžete dať štruktúru a formu.

Spätná väzba

Ak máte nejaké pripomienky alebo požiadavky na funkcie apky Pages, podeľte sa o ne s nami.

Dátum zverejnenia: