macOS High Sierra

Wyświetlanie i przywracanie poprzednich wersji dokumentów

Wiele aplikacji automatycznie zachowuje wersje dokumentów podczas pracy. W dowolnej chwili możesz przeglądać starsze wersje bieżącego dokumentu i wracać do dowolnej z nich. Możesz również ręcznie zachować wersję.

Nowa wersja dokumentu jest automatycznie zachowywana co godzinę – lub częściej, jeśli dokonujesz wielu zmian. Wersja zachowywana jest również podczas otwierania, zachowywania, powielania, blokowania, zmieniania nazwy oraz przywracania dokumentu.

Przeglądanie, przywracanie, powielanie i usuwanie wersji

 1. Otwórz dokument, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Przywróć do > Przeglądaj wszystkie wersje.

 2. Aby przeglądać wersje, kliknij w paski wzdłuż linii czasowej.

 3. Wyświetl żądaną wersję, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby odtworzyć dokument do tej wersji, kliknij w Odtwórz.

  • Aby powielić tę wersję w nowym dokumencie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij w Odtwórz kopię.

  • Aby usunąć tę wersję, przesuń wskaźnik na górę ekranu, aby wyświetlić pasek menu, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Przywróć do > Usuń tę wersję.

  • Jeśli chcesz pozostawić dokument bez dokonywania zmian, kliknij w Gotowe.

Ręczne zachowywanie wersji

 • Otwórz dokument, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Zachowaj.

  Aby zachować dokument pod inną nazwą, w innym miejscu lub w innym formacie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Zachowaj jako.

Przywracanie poprzednio otwartej wersji dokumentu

 • Otwórz dokument, wybierz polecenie menu Plik > Przywróć do, a następnie wybierz Ostatnio otwarto, Ostatnio zachowane lub Poprzednia zachowana.