macOS High Sierra

Preferencje powiadomień

Przy użyciu preferencji powiadomień, dostępnych w oknie Preferencji systemowych, możesz wybrać, kiedy nie chcesz otrzymywać powiadomień, a także ustawić opcje określające sposób wyświetlania powiadomień aplikacji oraz porządek ich sortowania w centrum powiadomień.

Aby otworzyć te preferencje, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Powiadomienia. Zaznacz pozycję Nie przeszkadzać lub aplikację (po lewej), a następnie zobacz lub zmień ustawienia po prawej.

Otwórz preferencje powiadomień

Nie przeszkadzać

Wyłącza powiadomienia w ustalonym zakresie czasu, gdy ekran jest uśpiony lub podczas klonowania ekranu.

Możesz zaznaczyć pola wyboru pozwalające na otrzymywanie powiadomień o połączeniach nawet wtedy, gdy włączona jest funkcja Nie przeszkadzać.

Uwaga: Możesz szybko wstrzymać powiadomienia do północy, klikając w ikonę Centrum powiadomień na pasku menu, przesuwając w dół, a następnie włączając Nie przeszkadzać.

Styl alertu [nazwa aplikacji]

Wybierz styl powiadomień aplikacji:

  • Brak: Powiadomienia nie są wyświetlane na ekranie.

  • Banery: Powiadomienia pojawiają się na ekranie, a następnie po chwili znikają.

  • Alerty: Powiadomienia pozostają na ekranie, aż je odwołasz.

Pokazuj powiadomienia na zablokowanym ekranie

Gdy obudzisz Maca z uśpienia, w oknie logowania pojawią się powiadomienia aplikacji, które zostały otrzymane, gdy Mac był uśpiony.

Pokaż podgląd wiadomości (dostępne tylko w określonych aplikacjach, takich jak Mail lub Wiadomości)

Pokazuje podgląd wiadomości w powiadomieniach. Na przykład, jeśli otrzymasz wiadomość email, w powiadomieniu aplikacji Mail zostanie wyświetlona treść tej wiadomości.

Jeśli wybierzesz wyświetlanie powiadomień na zablokowanym ekranie, możesz ustalić, kiedy wyświetlać ten podgląd.

  • Gdy odblokowany: Podgląd wiadomości wyświetlany jest tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.

  • Zawsze: Podgląd wiadomości wyświetlany jest zawsze (nawet w oknie logowania).

Pokaż w centrum powiadomień

Wyświetlanie ostatnich powiadomień danej aplikacji w centrum powiadomień. Powiadomienia starsze niż siedem dni nie są wyświetlane.

Plakietka na ikonie

Pozwalanie aplikacji na wyświetlanie liczby powiadomień na jej ikonie w Docku.

Odtwarzaj dźwięki powiadomień

Pozwalanie aplikacji na sygnalizowanie powiadomień dźwiękiem.

Sortowanie w centrum powiadomień

Wybierz sposób sortowania powiadomień w Centrum powiadomień:

  • Ostatnie: Powiadomienia są sortowane według czasu. Ostatnio odebrane powiadomienia wyświetlane są u góry. Powiadomienia starsze niż siedem dni nie są wyświetlane.

  • Ostatnie wg aplikacji: Powiadomienia są grupowane według aplikacji. Aplikacja, która wysłała ostatnie powiadomienie, jest widoczna najwyżej na liście.

  • Ręcznie wg aplikacji: Powiadomienia są grupowane według aplikacji. Aplikacje są sortowane na podstawie kolejności, w jakiej występują w preferencjach powiadomień. Możesz zmieniać kolejność aplikacji na liście, przeciągając je w górę lub w dół.