macOS High Sierra

Klikanie prawym przyciskiem

Użytkownicy przyzwyczajeni do klikania prawym przyciskiem w systemie Windows mogą wykonywać podobne czynności na Macu, klikając z naciśniętym klawiszem Control. Jeśli masz mysz Magic Mouse lub inną mysz z wieloma przyciskami, możesz ją tak skonfigurować, aby klikać prawym przyciskiem w najwygodniejszy dla siebie sposób. Jeśli używasz gładzika, możesz użyć dwóch palców.

  • Otwieranie menu podręcznego (kontekstowego): Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie kliknij w ikonę, okno, pasek narzędzi, biurko lub inną rzecz.

    Zawartość menu podręcznego zależy od tego, w co klikniesz.

  • Konfigurowanie myszy z wieloma przyciskami: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Mysz.

    Otwórz preferencje myszy

  • Konfigurowanie gładzika: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Gładzik.

    Otwórz preferencje gładzika