macOS High Sierra

Wymazywanie i ponowne instalowanie macOS

Możesz odtworzyć swojego Maca do ustawień fabrycznych, wymazując go, a następnie instalując macOS przy użyciu wbudowanego dysku odzyskiwania. Przed rozpoczęciem wymazywania wykonaj backup swoich ważnych plików. Jeśli system instalowany jest na komputerze przenośnym, należy go podłączyć do źródła zasilania.

Ważne: Aby ponownie zainstalować macOS, musisz mieć połączenie z Internetem.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Uruchom ponownie (z paska menu). Podczas ponownego uruchamiania Maca przytrzymaj klawisze Command oraz R, aż pojawi się okno Narzędzi macOS.

  2. Wybierz Narzędzie dyskowe, a następnie kliknij w Dalej.

  3. Zaznacz dysk startowy po lewej, a następnie kliknij w Wymaż.

  4. Kliknij w menu podręczne Format, wybierz format APFS lub format Mac OS Extended, wprowadź nazwę, a następnie kliknij w Wymaż.

    Ważne: Wymazanie dysku usuwa wszystkie znajdujące się na nim dane. Pamiętaj, aby wykonać backup danych z dysku zewnętrznego.

  5. Po wymazaniu dysku wybierz polecenie menu Narzędzie dyskowe > Zakończ Narzędzie dyskowe.

  6. Wybierz Instaluj ponownie macOS, kliknij w Dalej, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.