macOS High Sierra

Funkcja Udostępnianie plików pozwala udostępniać pliki

Możesz udostępniać pliki i foldery innym użytkownikom w swojej sieci. Możesz udostępniać całą zawartość swojego Maca każdemu lub pozwalać tylko wybranym użytkownikom na dostęp do niektórych folderów.

Konfigurowanie udostępniania plików

 1. Otwórz preferencje udostępniania (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Udostępnianie).

  Otwórz preferencje udostępniania

 2. Zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików.

 3. Aby wybrać folder, który ma być udostępniany, kliknij w przycisk dodawania  na dole listy udostępnianych folderów, wskaż folder, zaznacz go, a następnie kliknij w Dodaj.

  Automatycznie udostępniany jest folder Publiczne każdego użytkownika Maca. Aby zrezygnować z udostępniania danego folderu, zaznacz go na liście udostępnianych folderów i kliknij w przycisk usuwania .

 4. Domyślnie każdy użytkownik Twojego Maca, mający swoje konto w preferencjach użytkowników i grup, może łączyć się z tym Makiem przez sieć. Użytkownik konta administratora ma dostęp do wszystkich plików na Macu.

  Aby pozwolić na dostęp do któregoś z folderów tylko wybranym użytkownikom, zaznacz ten folder na liście udostępnianych folderów, a następnie kliknij w przycisk dodawania  poniżej listy użytkowników. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz użytkownika z listy Użytkownicy i grupy, zawierającej wszystkich użytkowników Twojego Maca.

  • Wybierz użytkownika z listy Użytkownicy w sieci lub Grupy sieciowe, zawierających użytkowników dostępnych w sieci.

  • Wybierz osobę ze swoich kontaktów. Utwórz hasło dla tej osoby, a następnie kliknij w Utwórz konto.

 5. Aby określić stopień dostępu danego użytkownika, zaznacz go na liście użytkowników, następnie kliknij w trójkąty obok nazwy użytkownika i dokonaj wyboru:

  • Odczyt i zapis: Użytkownik może widzieć zawartość folderu oraz kopiować pliki z folderu i do folderu.

  • Tylko odczyt: Użytkownik może widzieć zawartość folderu, ale nie może kopiować do niego plików.

  • Tylko zapis (skrzynka wrzutowa): Użytkownik może kopiować pliki do folderu, ale nie może go otworzyć i zobaczyć zawartości.

  • Brak dostępu: Użytkownik nie może widzieć zawartości folderu ani kopiować znajdujących się w nim plików.

Konfigurowanie zaawansowanych opcji udostępniania plików

 1. Otwórz preferencje udostępniania (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe i kliknij w Udostępnianie), a następnie zaznacz Udostępnianie plików.

  Otwórz preferencje udostępniania

 2. Kliknij z klawiszem Control w nazwę folderu udostępnianego, a następnie wybierz Opcje zaawansowane.

 3. Ustaw opcje zaawansowane:

  • Pozwalaj na użytkowników Gość.

  • Używaj tylko szyfrowanych połączeń SMB.

  • Udostępnij jako lokalizację docelową backupu Time Machine.

 4. Kliknij w OK.

Goście mają dostęp do folderów udostępnianych na Macu. Aby wyłączyć tę funkcję, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Pozwól gościom łączyć się z folderami udostępnianymi, znajdującego się w panelu Użytkownik Gość, dostępnym w preferencjach użytkowników i grup.

Otwórz preferencje użytkowników i grup