macOS High Sierra

Współdzielenie ekranu przy użyciu funkcji Zdalnie na moim Macu

Jeśli używasz iCloud i masz kilka komputerów podłączonych do Internetu, możesz zdalnie korzystać z ekranu jednego z nich przy użyciu innego.

Na przykład, jeśli masz w domu Maca podłączonego do Internetu, możesz korzystać z jego ekranu z Maca używanego w pracy. Pozwala to na zdalną obsługę tego Maca: przenoszenie plików i folderów, otwieranie i zamykanie aplikacji, a nawet ponowne uruchamianie komputera.

Konfigurowanie funkcji Zdalnie na moim Macu

Wykonaj poniższe kroki na każdym komputerze, którego ekran chcesz udostępniać.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Udostępnianie.

  Otwórz preferencje udostępniania

 2. Zaznacz Współdzielenie ekranu lub Zdalne zarządzanie.

 3. Obok etykiety Dopuszczaj zaznacz „wszystkich użytkowników” lub „tylko tych użytkowników”. Jeśli wybierzesz dopuszczanie tylko użytkowników z listy, możesz dostosować tę listę, klikając w przycisk dodawania i usuwania .

 4. Wybierz polecenie menu Widok > iCloud, aby otworzyć preferencje iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 5. Zaloguj się do iCloud, jeśli to konieczne. Wprowadź Apple ID, którego używasz z iCloud, a następnie kliknij w Zaloguj się.

 6. Zaznacz Zdalnie na moim Macu (na liście funkcji iCloud, wyświetlanej po prawej po zalogowaniu się).

Aby wyłączyć współdzielenie ekranu przy użyciu funkcji Zdalnie na moim Macu, otwórz preferencje iCloud, a następnie wyłącz zaznaczenie pola wyboru Zdalnie na moim Macu.

Łączenie ze zdalnym Makiem

 1. Aby widzieć swoje zdalne komputery na pasku bocznym Findera, wybierz polecenie menu Finder > Preferencje, kliknij w Pasek boczny, a następnie zaznacz pole wyboru Zdalnie na moim Macu, znajdujące się w sekcji Udostępnianie.

 2. Otwórz okno Findera. Jeśli pod etykietą Udostępniane na pasku bocznym nie widać żadnego udostępnianego komputera, umieść wskaźnik nad etykietą Udostępniane i kliknij w Pokaż.

 3. Kliknij w zdalnego Maca, a następnie kliknij w Pokaż ekran.

  Jeśli nie widzisz Maca, którego oczekujesz, kliknij we Wszystko, aby zobaczyć wszystkie dostępne komputery, zaznacz tego, którego ekran chcesz współdzielić, a następnie kliknij w Pokaż ekran. Na górze listy widoczne są wszystkie komputery używające funkcji Zdalnie na moim Macu oraz zalogowane do iCloud przy użyciu tego samego Apple ID, jakiego używa Twój komputer.

Udostępnianie usług przez funkcję Zdalnie na moim Macu wymaga routera obsługującego protokół NAT-PMP lub UPnP. Sprawdź w dokumentacji dołączonej do routera, czy obsługuje on protokół NAT-PMP lub UPnP.