macOS High Sierra

Udostępnianie drukarki

Możesz udostępniać drukarkę innym Macom lub komputerom z systemem UNIX. Komputery te muszą znajdować się w tej samej sieci lokalnej, co Twój Mac. Użytkownicy Maca muszą używać systemu Mac OS X 10.4 lub nowszego.

Udostępnianie drukarek przeznaczone jest dla drukarek nie będących drukarkami sieciowymi ani bezprzewodowymi, podłączanych bezpośrednio do komputera. Nie trzeba udostępniać drukarek sieciowych, bezprzewodowych i AirPrint, ponieważ są one już dostępne w sieci.

 1. Otwórz preferencje udostępniania (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe i kliknij w Udostępnianie), a następnie zaznacz pole wyboru Udostępnianie drukarek.

  Otwórz preferencje udostępniania

 2. Zaznacz pod etykietą Drukarki tę drukarkę, którą chcesz udostępniać.

  Gdy udostępniasz drukarkę, mogą z niej korzystać wszyscy użytkownicy sieci lokalnej (Każdy). Jeśli chcesz ograniczyć dostęp tylko do określonych osób, wykonaj kroki 3 i 4.

 3. Kliknij w przycisk dodawania  na dole listy użytkowników, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Wybierz użytkownika z listy Użytkownicy i grupy, zawierającej wszystkich użytkowników Twojego Maca.

  • Wybierz użytkownika z listy Użytkownicy w sieci lub Grupy sieciowe, zawierających użytkowników dostępnych w sieci.

  • Wybierz osobę ze swoich kontaktów. Utwórz hasło dla tej osoby, a następnie kliknij w Utwórz konto.

 4. Gdy dodasz osoby do listy użytkowników, dostęp innych użytkowników w sieci (Każdy) do udostępnianej drukarki zostanie ustawiony na „brak dostępu”. Aby ponownie pozwolić na dostęp wszystkim użytkownikom, kliknij w trójkąty i wybierz „może drukować”.

Aby usunąć użytkownika, zaznacz go, a następnie kliknij w przycisk usuwania . Nie można usunąć pozycji Każdy.