macOS High Sierra

Co znajduje się na pasku menu?

Pasek menu znajduje się u góry ekranu. Przy użyciu menu i ikon na pasku menu można wybierać polecenia, wykonywać zadania i sprawdzać status.

Pasek menu. Po lewej znajduje się menu Apple oraz menu aplikacji. Po prawej umieszczone są menu statusu oraz ikony Spotlight, Siri i centrum powiadomień.

preferencjach ogólnych możesz włączyć automatyczne ukrywanie paska menu. Będzie on wówczas pokazywany tylko wtedy, gdy przesuniesz wskaźnik na górę ekranu.

Menu Apple

Menu Apple znajduje się w lewym górnym rogu ekranu i zawiera polecenia dotyczące często wykonywanych czynności, takich jak uaktualnianie aplikacji, otwieranie Preferencji systemowych, blokowanie ekranu lub wyłączanie Maca. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Co znajduje się w menu Apple?

Menu aplikacji

Menu aplikacji znajdują się obok menu Apple. Nazwa aktualnie używanej aplikacji wyświetlana jest pogrubioną czcionką. Obok niej znajdują się inne menu, noszące często standardowe nazwy, takie jak Plik, Edycja, Format lub Okno. Każda aplikacja zawiera menu Pomoc, pozwalające na uzyskiwanie informacji dotyczących sposobu używania danej aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie wbudowanej pomocy na Macu.

Menu aplikacji.

Każde menu zawiera polecenia. Wiele spośród tych poleceń dostępnych jest w większości aplikacji. Na przykład, polecenie Otwórz znajduje się zwykle w menu Plik. Aby uzyskać informacje dotyczące symboli widocznych w poleceniach menu, zobacz: Czym są symbole widoczne w menu?

Menu statusu

Po prawej stronie paska menu znajdują się menu statusu, reprezentowane zwykle przez ikony. Przy użyciu tych menu możesz sprawdzać status Maca lub uzyskiwać szybki dostęp do określonych funkcji, na przykład szybko włączać i wyłączać Wi‑Fi lub sprawdzać poziom naładowania baterii.

Menu statusu.

Możesz dodać menu statusu, takie jak podgląd emoji lub ikona głośności. Zainstalowanie niektórych aplikacji pozwala także na dodanie ich menu statusu.

Aby zmienić ułożenie ikon menu statusu, przeciągnij je w inne miejsca, trzymając naciśnięty klawisz Command. Aby usunąć daną ikonę, naciśnij klawisz Command i nie zwalniając go przeciągnij tę ikonę poza obszar paska menu.

Spotlight

Kliknij w ikonę Spotlight , znajdującą się za menu statusu, aby użyć funkcji Spotlight, pozwalającej na wyszukiwanie rzeczy na Macu i nie tylko.

Siri

Za ikoną Spotlight znajduje się ikona Siri  — kliknij w nią, aby użyć Siri do wykonywania takich czynności, jak otwieranie plików lub aplikacji oraz znajdowanie rzeczy na Macu lub w Internecie. Wyniki zwrócone przez Siri możesz w łatwy sposób zostawić na Biurku lub w centrum powiadomień.

Centrum powiadomień

Na prawym końcu paska menu umieszczona jest ikona centrum powiadomień . Kliknij w nią, aby użyć centrum powiadomień, wyświetlającego szczegóły dotyczące Twego dnia oraz nieodebrane powiadomienia.