macOS High Sierra

Co znajduje się w menu Apple?

Menu Apple jest zawsze widoczne w lewym górnym rogu ekranu i zawiera często używane polecenia. Aby rozwinąć to menu, kliknij w ikonę przedstawiającą jabłko.

Ten Mac

Pozwala wyświetlać informacje dotyczące Maca, włączając w to wersję macOS, typ procesora i ilość pamięci RAM. Umożliwia również optymalizowanie użycia przestrzeni dyskowej na Macu.

Pozwala także wyświetlić podręcznik użytkownika Maca oraz uzyskać informacje dotyczące naprawy i serwisu.

Preferencje systemowe

Otwórz Preferencje systemowe, aby dostosować różne ustawienia Maca.

App Store

Otwiera App Store, w którym można znaleźć różne interesujące i ciekawe aplikacje dla Maca.

Pozwala także na pobieranie uaktualnień aplikacji zainstalowanych na Macu, aplikacji firmy Apple, aplikacji z App Store, oprogramowania do obsługi drukarek itd.

Lokalizacja

Możesz wybrać lokalizację sieciową. Pojawia się tylko wtedy, gdy skonfigurowane są różne lokalizacje sieciowe.

Ostatnie rzeczy

W trakcie używania aplikacji, plików oraz komputerów w sieci (serwerów), ich nazwy są dodawane do tej listy. Dzięki temu masz do nich szybki dostęp. Liczbę rzeczy wyświetlanych na tej liście możesz wybrać w preferencjach ogólnych. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Ogólne.

Otwórz preferencje ogólne

Wymuś koniec

Pozwala zakończyć działanie aplikacji, która przestała odpowiadać.

Ważne: Jeśli wymusisz koniec pracy aplikacji, możesz utracić niezachowane zmiany.

Usypianie

Pozwala wygasić ekran i zmniejszyć zużycie energii bez wyłączania Maca.

Uruchom ponownie

Wyłącza Maca, a następnie włącza go ponownie.

Wyłącz

Pozwala całkowicie wyłączyć Maca.

Blokuj ekran

Naciśnij skrót klawiszowy, aby natychmiast zablokować ekran (nie nastąpi wylogowanie użytkownika). Jest to przydatne, jeśli z jakiegoś powodu chcesz na chwilę odejść od Maca.

Wyloguj

Pozwala wylogować użytkownika, ale nie wyłącza Maca. Funkcja ta jest przydatna, gdy z Maca korzysta więcej osób, z których każda posiada własne konto użytkownika.