macOS High Sierra

Sprawdzanie drukarki lub zadania drukowania przy użyciu Docka

Gdy trwa drukowanie dokumentu, możesz sprawdzić w Docku status drukarki. Możesz także w razie potrzeby wstrzymać, wznowić, anulować lub zmienić zadanie drukowania.

Sprawdzanie statusu drukarki

Podczas drukowania w Docku pojawia się ikona drukarki. Ikona ta może zawierać kolorową plakietkę oznaczającą status.

 • Czerwona plakietka: Drukarka drukuje. Plakietka pokazuje liczbę zadań drukowania w kolejce drukarki.

 • Zielona plakietka z symbolem wstrzymania druku: Drukarka została wstrzymana. Jeśli spróbujesz coś na niej wydrukować, wyświetlone zostanie pytanie, czy chcesz ponowić drukowanie, czy dodać zadanie do kolejki w celu wydrukowania później. Po dodaniu zadania drukowania do kolejki, dokument będzie oczekiwał na wydrukowanie, które nastąpi po wznowieniu pracy drukarki. Można tak zrobić, gdy połączenie z drukarką chwilowo nie jest możliwe.

 • Żółta plakietka: Drukarka zgłasza problem, który należy rozwiązać. Na przykład, mógł zaciąć się w niej papier lub mogło zabraknąć tuszu, toneru lub papieru. Po rozwiązaniu problemu niezbędne może być wznowienie drukowania.

Aby uzyskać więcej informacji o zadaniu drukowania, kliknij w ikonę drukarki w Docku. Pasek postępu i widoczne pod nim komunikaty dotyczące każdego zadania drukowania wskazują, czy trwa drukowanie dokumentu lub czy jest ono wstrzymane. Na przykład, jeśli drukowanie dokumentu zostało wstrzymane, poniżej paska postępu dokumentu widoczny jest napis Wstrzymane.

Wstrzymywanie, wznawianie, anulowanie lub zmienianie drukowania

 1. Gdy trwa drukowanie dokumentu, kliknij w znajdującą się w Docku ikonę drukarki.

 2. Aby zobaczyć informacje o zadaniach drukowania, wybierz polecenie menu Zadania > Zadanie podglądu, Zadania > Pokaż moje zadania lub Zadania > Pokaż zadania wszystkich. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Wstrzymywanie zadania drukowania: Zaznacz je, a następnie kliknij w przycisk wstrzymywania zadania, znajdujący się po prawej (oznaczony dwoma liniami).

   Aby wstrzymać wszystkie zadania drukowania na danej drukarce, kliknij w przycisk Wstrzymaj na pasku narzędzi.

  • Wznawianie zadania drukowania: Zaznacz je, a następnie kliknij w przycisk wznawiania zadania, znajdujący się po prawej (oznaczony zgiętą strzałką).

   Aby wznowić wszystkie zadania drukowania na danej drukarce, kliknij w przycisk Wznów na pasku narzędzi.

  • Usuwanie zadania drukowania: Zaznacz je, a następnie kliknij w przycisk usuwania zadania, znajdujący się po prawej (oznaczony znakiem X).

   Nie można usuwać zadań drukowania, które realizowane są na drukarce udostępnianej przez innego użytkownika w sieci.

  • Przechodzenie do określonej strony podczas drukowania: Zaznacz zadanie drukowania danego dokumentu, kliknij w przycisk wstrzymywania drukowania (oznaczony dwoma liniami), wybierz polecenie menu Zadania > Wznów zadanie od strony, a następnie wprowadź numer strony.

  • Przenoszenie zadania drukowania do innej drukarki: Otwórz okna obu drukarek, a następnie przeciągnij zadanie drukowania z okna bieżącej drukarki do okna innej drukarki.

   Aby otworzyć okno drukarki, otwórz preferencje drukarek i skanerów, zaznacz daną drukarkę na liście po lewej, a następnie kliknij w Otwórz kolejkę drukarki.

   Otwórz preferencje drukarek i skanerów

Wyświetlanie informacji o zakończonych zadaniach drukowania

Po wydrukowaniu dokumentu możesz wyświetlić informacje o wydruku, takie jak data i czas.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery.

  Otwórz preferencje drukarek i skanerów

 2. Zaznacz użytą drukarkę na liście po lewej, a następnie kliknij w Otwórz kolejkę drukarki.

 3. Wybierz polecenie menu Okno > Pokaż ukończone zadania, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wyświetlanie swoich zadań drukowania: Wybierz polecenie menu Zadania > Pokaż moje zadania.

  • Wyświetlanie zadań drukowania zgłoszonych przez innych użytkowników komputera: Wybierz polecenie menu Zadania > Pokaż zadania wszystkich.