macOS High Sierra

Używanie klawiatury dostępności

Klawiatura dostępności to klawiatura ekranowa pozwalająca na używanie Maca bez klawiatury fizycznej. Zapewnia ona zaawansowane funkcje pisania (takie jak sugestie) oraz nawigacji, które możesz dostosować, aby ułatwić sobie używanie ulubionych aplikacji.

Klawiatura dostępności z sugestiami wyświetlanymi na górze. Niżej widoczny jest wiersz przycisków narzędzi systemowych, pozwalających na wykonywanie takich czynności, jak regulowanie jasności, pokazywanie paska Touch Bar na ekranie oraz wyświetlanie własnych paneli.

Gdy używasz klawiatury dostępności, możesz także włączyć funkcję Zatrzymanie, pozwalającą na wykonywanie czynności myszy przy użyciu technologii śledzenia ruchów głowy lub oczu.

 • Włączanie klawiatury dostępności: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Klawiatura. Otwórz preferencje klawiatury, kliknij w Klawiatura dostępności, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz klawiaturę dostępności.

  Otwórz panel Klawiatura dostępności

 • Używanie klawiatury dostępności: Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Wybieranie sugestii pisania: Podczas pisania wyświetlane są sugerowane słowa. Kliknij w daną sugestię, aby wprowadzić ją do tekstu.

  • Dostosowywanie ustawień systemowych: Kliknij w przyciski narzędzi systemowych, aby dostosować jasność ekranu, głośność dźwięku, wideo i muzyki, a także aby uzyskać dostęp do Mission Control i Launchpada.

  • Pokazywanie lub ukrywanie paska Touch Bar na ekranie: Jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar, kliknij w przycisk Touch Bar , aby wyświetlić ten pasek na dole ekranu. Ponowne kliknięcie w ten sam przycisk ukrywa ekranowy pasek Touch Bar. Aby uzyskać więcej informacji na temat paska Touch Bar, zobacz artykuł wsparcia produktów Apple: Jak używać paska Touch Bar na MacBooku Pro.

  • Pokazywanie własnych paneli: Kliknij w przycisk Własne , aby wyświetlić dostępne własne panele. Aby wrócić do klawiatury dostępności, użyj ikony w prawym górnym rogu własnego panelu.

  • Pokazywanie alternatywnych znaków: Kliknij w Option, Shift, a następnie w dany klawisz. Jeśli istnieje alternatywny znak, na przykład ą, zostanie wstawiony do tekstu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby pokazać dodatkowe znaki alternatywne.

   Jeśli często wpisujesz znaki akcentowane, szybsze może okazać się użycie martwych klawiszy (klawisza modyfikującego naciskanego razem z innym klawiszem, aby wprowadzić literę ze znakiem diakrytycznym). Kliknij w Option, aby wyróżnić martwe klawisze, kliknij w martwy klawisz, a następnie kliknij w literę.

 • Modyfikowanie klawiatury dostępności: Kliknij w przycisk opcji panelu w prawym górnym rogu klawiatury, a następnie wybierz opcje zmieniające wygląd klawiatury, włącz lub wyłącz Sterowanie zatrzymaniem lub ustaw preferencje. Możesz również dostosować klawiaturę przy użyciu Edytora paneli.

 • Używanie funkcji Sterowanie zatrzymaniem z klawiaturą dostępności: Kliknij w przycisk opcji panelu w prawym górnym rogu klawiatury, wybierz Zatrzymanie, a następnie wybierz żądaną opcję. Możesz także przejść do preferencji klawiatury, kliknąć w Klawiatura dostępności, kliknąć w Opcje zatrzymania, a następnie dokonać wyboru. Aby uzyskać informacje o opcjach, zobacz: Preferencje klawiatury dostępności.

 • Wyłączanie klawiatury dostępności: Kliknij w przycisk zamykania w lewym górnym rogu klawiatury. Możesz także otworzyć preferencje klawiatury, kliknąć w Klawiatura dostępności, a następnie wyłączyć zaznaczenie pola wyboru Włącz klawiaturę dostępności.

Jeśli wybierzesz opcję wygaszania lub ukrywania klawiatury dostępności po okresie braku aktywności, możesz wyświetlić klawiaturę ponownie, przesuwając nad nią wskaźnik (jeśli klawiatura jest ukryta, wystarczy tylko poruszyć wskaźnik).

Możesz dostosować klawiaturę dostępności do użycia w swoich ulubionych aplikacjach, używając Edytora paneli. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie Edytora paneli.