macOS High Sierra

Wprowadzanie znaków akcentowanych

  • Przy użyciu menu akcentów: Przytrzymaj klawisz na klawiaturze, na przykład a, aby wyświetlić menu akcentów. Menu to nie jest wyświetlane, jeśli dany klawisz nie ma dostępnych akcentów. Wybierz znak z menu, na przykład á. Możesz także nacisnąć klawisz z liczbą wyświetlaną pod danym znakiem lub wybrać znak przy użyciu klawiszy ze strzałkami, a następnie nacisnąć spację.

    Menu akcentów litery a, zawierające dziewięć wersji tej litery.
  • Przy użyciu martwych klawiszy: Jeśli często wpisujesz znaki akcentowane, szybsze może okazać się użycie martwych klawiszy (klawisza modyfikującego naciskanego razem z innym klawiszem, aby wprowadzić literę ze znakiem diakrytycznym). Na przykład, aby wprowadzić znak ô przy użyciu zwykłej klawiatury, naciśnij razem klawisze Option-i, a następnie wpisz o.

    Aby zobaczyć martwe klawisze w bieżącym układzie klawiszy, możesz użyć okna podglądu klawiatury – są one oznaczone kolorem pomarańczowym (najpierw konieczne może być naciśnięcie klawisza modyfikującego). Na przykład, jeśli używasz polskiego układu klawiatury, możesz zobaczyć martwe klawisze, gdy naciśniesz klawisz Option.

    Okno podglądu klawiatury z zaznaczonymi martwymi klawiszami.

Znaki akcentowane możesz także wprowadzać przy użyciu okna emoji i symboli.