macOS High Sierra

Używanie widżetu Znajdź moich znajomych

Jeśli obserwujesz lokalizację swojej rodziny i znajomych przy użyciu aplikacji Moi znajomi na urządzeniu iOS, możesz wyświetlać ich lokalizację na Macu, używając dostępnego w Centrum powiadomień widżetu Znajdź moich znajomych. Widżet ten pokazuje także osoby udostępniające swoje położenie w aplikacji Wiadomości na urządzeniach iOS.

Zapytaj Siri. Gdy używasz widżetu Znajdź moich znajomych, Siri może pokazywać Ci ich położenie. Powiedz na przykład: „Where’s Charles?”  Więcej informacji o Siri.

Widok Dzisiaj w Centrum powiadomień, zawierający widżet Znajdź moich znajomych, który wyświetla mapę przedstawiającą położenie znajomego.
  • Dodawanie widżetu Znajdź moich znajomych: Kliknij w ikonę Centrum powiadomień na pasku menu, kliknij w Edytuj na dole widoku Dzisiaj, a następnie kliknij w przycisk dodawania obok widżetu Znajdź moich znajomych.

    Uwaga: Jeśli po dodaniu widżetu nie widzisz w nim nikogo, upewnij się, że Mac zalogowany jest do Twojego konta iCloud. Musisz także skonfigurować aplikację Znajdź znajomych na swoim urządzeniu iOS, a Twoi znajomi muszą udostępnić Ci swoje położenie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł Wsparcia Apple: Informacje o aplikacji Znajdź moich znajomych.

  • Pokazywanie więcej niż pięciu osób: Kliknij w Pokaż więcej.

  • Otwieranie wizytówki danej osoby w aplikacji Kontakty: Kliknij w obrazek lub inicjały danej osoby.

  • Wyświetlanie mapy pokazującej lokalizację danej osoby: Kliknij lub kliknij mocno w daną osobę lub w informacje o jej położeniu (odległość wyświetlana jest tylko wtedy, gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi).

  • Przybliżanie mapy: Kliknij dwukrotnie w mapę.

  • Oddalanie mapy: Kliknij dwukrotnie w mapę, trzymając naciśnięty klawisz Option.

  • Przesuwanie mapy: Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy lub gładzika, a następnie przeciągnij mapę.

  • Otwieranie mapy w aplikacji Mapy: Kliknij dwukrotnie w obrazek lub inicjały danej osoby na mapie. W aplikacji Mapy możesz sprawdzać warunki drogowe, informacje o transporcie zbiorowym i inne.