macOS High Sierra

Używanie aplikacji na pełnym ekranie lub w widoku Split View

W wielu aplikacjach możesz wykorzystać każdy centymetr ekranu, pracując w trybie pełnoekranowym (aplikacja wyświetlana jest na całej powierzchni ekranu) lub otwierając drugą aplikację i używając dwóch aplikacji obok siebie w widoku Split View. Możesz skoncentrować się na zawartości okien bez rozpraszania uwagi przez biurko.

Dwie aplikacje wyświetlane obok siebie w widoku Split View.

Pasek menuDock są łatwo dostępne w razie potrzeby, a do Biurka, innych aplikacji wyświetlanych w widoku pełnoekranowym lub w widoku Split View oraz do wszystkich utworzonych przestrzeni można dostać się jednym przesunięciem.

Używanie aplikacji na pełnym ekranie

Niektóre aplikacje nie obsługują pełnego ekranu.

 1. Kliknij w zielony przycisk w lewym górnym rogu okna aplikacji lub naciśnij Control-Command-F.

  Przycisk pozwalający na przejście do trybu pełnoekranowego.
 2. Wykonaj dowolną z poniższych czynności na pełnym ekranie:

  • Pokazywanie i ukrywanie paska menu: Przesuń wskaźnik do lub od górnej krawędzi ekranu, aby uzyskać dostęp do menu aplikacji.

  • Pokazywanie i ukrywanie Docka: Przesuń wskaźnik do lub od dolnej lub bocznej krawędzi ekranu (zależnie od położenia Docka).

  • Przechodzenie między aplikacjami na pełnym ekranie: Przesuń w lewo lub w prawo na gładziku lub myszy Magic Mouse. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie gestów gładzika i myszy.

 3. Aby przestać używać aplikacji na pełnym ekranie, przesuń wskaźnik w lewy górny róg ekranu, a następnie kliknij w zielony przycisk. Możesz także nacisnąć Control-Command-F.

  Przycisk pozwalający na opuszczenie trybu pełnoekranowego.

Wskazówka: Chcesz mieć większe okno, ale bez przechodzenia na pełny ekran? Zmaksymalizuj okno, naciskając i przytrzymując klawisz Option oraz klikając w zielony przycisk maksymalizacji . Okno rozszerzy się, ale pasek menu i Dock pozostaną widoczne. Aby przywrócić poprzedni rozmiar okna, ponownie kliknij z klawiszem Option w ten sam przycisk.

Innym sposobem maksymalizacji okna jest dwukrotne kliknięcie w pasek tytułu aplikacji. Jeśli zamiast tego aplikacja zostanie zminimalizowana do Docka, możesz zmienić ustawienia dotyczące paska tytułu w preferencjach Docka.

Używanie dwóch aplikacji w widoku Split View

Niektóre aplikacje nie obsługują widoku Split View.

 1. Kliknij i przytrzymaj zielony przycisk, znajdujący się w lewym górnym rogu okna aplikacji, przeciągnij okno na żądaną stronę ekranu, a następnie zwolnij przycisk.

  Przycisk pozwalający na przejście do trybu pełnoekranowego.
 2. Na drugiej części ekranu kliknij w drugą aplikację, z którą chcesz pracować.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności w widoku Split View:

  • Zmienianie rozmiaru okien: Przeciągnij w lewo lub w prawo pasek oddzielający, znajdujący się na środku.

  • Zmienianie stron: Użyj paska narzędzi okna, aby przeciągnąć okno na drugą stronę. Jeśli nie widzisz paska narzędzi, kliknij w okno, a następnie przesuń wskaźnik na górę ekranu.

  • Pokazywanie i ukrywanie paska menu: Przesuń wskaźnik do lub od górnej krawędzi ekranu, aby uzyskać dostęp do menu aplikacji.

  • Pokazywanie i ukrywanie Docka: Przesuń wskaźnik do lub od dolnej lub bocznej krawędzi ekranu (zależnie od położenia Docka).

 4. Aby przestać używać aplikacji w widoku Split View, kliknij w jej okno, pokaż pasek menu, a następnie kliknij w zielony przycisk w lewym górnym rogu okna lub naciśnij Control-Command-F.

  Druga aplikacja wyświetlona zostanie na pełnym ekranie i będzie dostępna na pasku Spaces. Aby przestać używać aplikacji na pełnym ekranie, przesuń wskaźnik nad miniaturkę tej aplikacji na pasku Spaces, a następnie kliknij w przycisk wyjścia , wyświetlony w lewym górnym rogu miniaturki.

Wskazówka: Jeśli pracujesz z jedną aplikacją na pełnym ekranie, możesz szybko wybrać inną aplikację, aby przejść do widoku Split View. Naciśnij Control-Strzałka w górę (lub przesuń w górę czterema palcami), aby przejść do Mission Control. Następnie przeciągnij dowolne okno z Mission Control do miniaturki aplikacji pełnoekranowej na pasku Spaces. Możesz także przeciągnąć miniaturkę aplikacji nad miniaturkę innej aplikacji na pasku Spaces.