macOS High Sierra

Udostępnianie dokumentów innym przy użyciu udostępniania plików iCloud

Udostępnianie plików iCloud pozwala na udostępnianie dowolnych plików lub dokumentów na iCloud Drive innym użytkownikom iCloud. Możesz nawet pracować nad swoimi dokumentami wspólnie z zaproszonymi osobami. Osoby, które otrzymają Twoje zaproszenie, mogą kliknąć w łącze i pobrać udostępniany plik z iCloud na dowolne ze swoich urządzeń. Każdy widzi ten sam udostępniany dokument. Jeśli pozwolisz innym na dokonywanie zmian, będą oni mogli edytować i zachowywać dokument. Zobaczysz wprowadzone przez nich zmiany, gdy następnym razem otworzysz dany dokument na swoim Macu.

Aby uzyskać informacje o iCloud Drive i konfigurowaniu tej funkcji na Macu, zobacz: Czym jest iCloud Drive? oraz Przechowywanie biurka i dokumentów na iCloud Drive.

Udostępnianie dokumentów

 1. Aby udostępnić dokument, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Zaznacz iCloud Drive w Finderze, zaznacz dokument, kliknij w przycisk udostępniania , a następnie wybierz Dodaj osoby.

   Wskazówka: Jeśli dana rzecz znajduje się na Biurku, kliknij w nią z klawiszem Control, wybierz polecenie Udostępnij z menu podręcznego, a następnie wybierz Dodaj osoby.

  • Otwórz dokument w aplikacji obsługującej udostępnianie plików iCloud, kliknij w przycisk udostępniania , a następnie wybierz Dodaj osoby.

 2. Zaznacz aplikację, której chcesz użyć do wysłania zaproszenia.

  Okno dodawania osób, zawierające aplikacje przy użyciu których można wysyłać zaproszenia, a także opcje dotyczące udostępniania dokumentów.

  Zaproszenie możesz wysłać przy użyciu Facebooka, Twittera lub aplikacji Mail, Wiadomości (lub innej).

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Opcje udostępniania, kliknij w menu podręczne Kto ma dostęp, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz „Tylko osoby zaproszone przez Ciebie”, aby pozwolić na dostęp do dokumentu tylko zaproszonym osobom.

  • Wybierz „Każdy, kto ma łącze”, aby pozwolić na dostęp do dokumentu każdemu, kto otrzyma łącze. Na przykład, zaproszone osoby mogą udostępnić łącze i dać dostęp innym osobom, nieuwzględnionym w oryginalnym zaproszeniu.

 4. Kliknij w menu podręczne Uprawnienie, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz Możliwość edycji, aby pozwolić innym na modyfikowanie dokumentu.

  • Wybierz Tylko podgląd, aby pozwolić na dostęp tylko do odczytu.

 5. Kliknij w Udostępnij, a następnie dodaj adresy email osób, którym chcesz udostępnić dokument.

Gdy zaproszone osoby otrzymają Twoje zaproszenie, mogą pobrać udostępniany plik z iCloud na dowolne swoje urządzenia. Jeśli na to pozwolisz, mogą wprowadzić swoje zmiany i zachować dokument. Zobaczysz te zmiany, gdy następnym razem otworzysz ten plik na Macu.

Przyjmowanie zaproszenia i wprowadzanie poprawek do dokumentu

Gdy otrzymasz zaproszenie do udostępnianego dokumentu i pobierzesz ten dokument, pojawi się on w iCloud Drive na Macu, w aplikacji Pliki (iOS 11 lub nowszy) lub w aplikacji iCloud Drive (system iOS 10 lub wcześniejszy) na urządzeniu iOS, w witrynie iCloud.com oraz na komputerze PC z zainstalowanym oprogramowaniem iCloud dla Windows.

Jeśli masz uprawnienia do wprowadzania poprawek do dokumentu, możesz otworzyć go w dowolnej obsługiwanej aplikacji, a następnie wprowadzić i zachować zmiany.

 1. Kliknij w łącze do udostępnianego dokumentu, otrzymane w zaproszeniu.

  Jeśli to konieczne, zaloguj się do iCloud, podając swój Apple ID i hasło.

 2. Gdy plik zostanie otworzony w aplikacji na Macu, wprowadź swoje zmiany, a następnie zachowaj dokument.

  Możesz także otworzyć ten plik później w dowolnej obsługiwanej aplikacji i dokonać zmian. Każdy, kto korzysta z tego udostępnianego dokumentu, zobaczy ostatnie zmiany po następnym otworzeniu pliku.

Zmienianie opcji udostępniania dokumentu

Możesz zmienić wybrane ustawienia udostępniania po udostępnieniu dokumentu.

 1. Zaznacz dokument na iCloud Drive lub otwórz go w aplikacji obsługującej udostępnianie plików iCloud, kliknij w przycisk udostępniania , a następnie wybierz Pokaż osoby.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Udostępnianie dokumentu kolejnym osobom: Kliknij w przycisk Dodaj osoby, a następnie dodaj adres email każdej nowej zapraszanej osoby.

  • Kopiowanie łącza do udostępnianego pliku w celu wysłania go innej osobie: Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Opcje udostępniania, a następnie kliknij w Kopiuj łącze. Możesz teraz wkleić to łącze do wiadomości email lub do innej aplikacji.

  • Zmienianie uprawnień do pobrania pliku: Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Opcje udostępniania, a następnie wybierz „Tylko osoby zaproszone przez Ciebie”, aby pozwolić na dostęp do dokumentu tylko zaproszonym osobom, albo „Każdy, kto ma łącze”, aby pozwolić na dostęp do dokumentu każdemu, kto otrzyma łącze.

  • Zmienianie uprawnień do wyświetlania lub edycji udostępnianego dokumentu: Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Opcje udostępniania, a następnie wybierz Możliwość edycji, aby pozwolić innym na modyfikowanie dokumentu, lub wybierz Tylko podgląd, aby pozwolić na dostęp w trybie tylko do odczytu.

  • Zmienianie ustawień udostępniania dla określonej osoby: Przesuń wskaźnik nad daną osobę, kliknij w , a następnie wybierz żądane ustawienia.

  • Wyłączanie udostępniania pliku określonej osobie: Przesuń wskaźnik nad daną osobę, kliknij w , a następnie wybierz Usuń dostęp.

Wyłączanie udostępniania dokumentu

Możesz wstrzymać udostępnianie plików zaproszonym osobom.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Wyłączanie udostępniania wszystkim osobom: Zaznacz dokument na iCloud Drive lub otwórz go w aplikacji obsługującej udostępnianie plików iCloud, kliknij w przycisk udostępniania , a następnie wybierz Pokaż osoby. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Opcje udostępniania, a następnie kliknij w Zakończ udostępnianie.

 • Wyłączanie udostępniania określonej osobie: Zaznacz dokument na iCloud Drive lub otwórz go w aplikacji obsługującej udostępnianie plików iCloud, kliknij w przycisk udostępniania , a następnie wybierz Pokaż osoby. Przesuń wskaźnik nad daną osobę, kliknij w , a następnie wybierz Usuń dostęp.

Możesz także po prostu przenieść lub usunąć dokument z iCloud Drive, aby uniemożliwić innym dostęp do niego.