macOS High Sierra

Zachowywanie ustawień drukowania do użycia później

Możesz zachować ustawienia drukowania jako ustawienia wstępne, aby móc ich szybko użyć ponownie. Aby utworzyć ustawienia wstępne, musisz najpierw ustawić wszystkie żądane ustawienia drukowania.

Zachowywanie ustawień jako ustawień wstępnych

  1. Otwórz dokument, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Drukuj. Kliknij w Pokaż szczegóły.

  2. Wybierz ustawienia drukowania, które chcesz zachować jako ustawienia wstępne.

  3. Kliknij w menu podręczne Ustawienia, a następnie wybierz Zachowaj bieżące ustawienia.

  4. Wprowadź nazwę ustawień wstępnych, a następnie wybierz, czy chcesz używać ich tylko dla bieżącej drukarki, czy dla wszystkich drukarek.

Drukowanie przy użyciu ustawień wstępnych

  1. Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj.

  2. Kliknij w menu podręczne Ustawienia, a następnie wybierz swoje ustawienia wstępne. Jeśli nie widzisz menu podręcznego Ustawienia, kliknij w Pokaż szczegóły.

    Wyświetlane są wszystkie ustawienia wstępne dla danej drukarki. Jeśli nie widzisz na liście spodziewanych ustawień wstępnych, być może zostały one utworzone tylko dla określonej drukarki.