macOS High Sierra

Klawisze z systemu Windows na klawiaturze Maca

Na klawiaturze Maca jest wiele klawiszy, które działają w taki sam sposób, jak ich odpowiedniki w systemie Windows. Oto niektóre z nich:

Klawisz Windows

Klawisz Maca

Użycie

Forward Delete

Fn-Delete

Usuwa znak znajdujący się po prawej stronie kursora. Na przenośnych komputerach Mac należy nacisnąć Fn-Delete.

Alt

Opcja

Pozwala wprowadzać dodatkowe znaki, np. ę.

Control

Klawisz Windows

Command

Używany w skrótach klawiszowych do wykonywania określonych czynności. Na przykład, naciśnięcie Command-S zwykle powoduje zachowanie dokumentu lub pliku.

Home i End

Command-Strzałka w lewo oraz Command-Strzałka w prawo

Na Macu naciśnięcie klawiszy ze strzałkami wraz z klawiszem Command powoduje przejście do początku lub do końca bieżącego wiersza, natomiast naciśnięcie klawiszy Home lub End powoduje odpowiednio przejście do początku lub do końca bieżącego dokumentu.

Num lock

Num lock

Shift-Clear

W niektórych aplikacjach przełącza działanie klawiatury numerycznej, wybierając między wprowadzaniem liczb a przesuwaniem kursora.

Scroll Lock

Control-F14

(W niektórych przypadkach musisz nacisnąć i przytrzymać klawisz Fn)

W niektórych aplikacjach przełącza działanie klawiszy ze strzałkami, wybierając między przesuwaniem kursora a przewijaniem zawartości okna.

Print Screen

Shift-Command-3

Shift-Command-4

Przechwytuje obraz ekranu. Shift-Command-3 wykonuje zrzut całego ekranu. Shift-Command-4 wykonuje zrzut wybranego fragmentu ekranu.

Naciśnięcie klawisza Option podczas przeglądania menu pokazuje ukryte opcje. Na przykład, w wielu aplikacjach można nacisnąć klawisz Option podczas przeglądania menu Plik, aby polecenie menu Plik > Zamknij zmieniło się w Plik > Zamknij wszystkie.