macOS High Sierra

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

Wyłącz Bluetooth w miejscach, w których komunikacja radiowa nie jest dozwolona (np. w samolocie lub szpitalu).

  • Kliknij w ikonę statusu Bluetooth na pasku menu, a następnie wybierz Włącz Bluetooth lub Wyłącz Bluetooth.

    Jeśli nie widać menu statusu Bluetooth, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Bluetooth, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż Bluetooth na pasku menu.

    Otwórz preferencje Bluetooth

    Zapytaj Siri. Powiedz na przykład: „Turn Bluetooth off”.  Więcej informacji o Siri.

    Jeśli Bluetooth jest wyłączony, niektóre funkcje (takie jak Continuity, Instant Hotspot oraz Handoff) mogą nie działać między Makiem a innymi Twoimi urządzeniami.

Bluetooth możesz także włączać lub wyłączać w preferencjach Bluetooth. Jeśli używasz zewnętrznego adaptera Bluetooth na USB, polecenia Włącz Bluetooth lub Wyłącz Bluetooth mogą nie być widoczne w preferencjach Bluetooth. Jeśli tak się dzieje, w celu wyłączenia Bluetooth należy wyjąć moduł z gniazda USB.