Odtwarzanie usuniętych lub starszych plików za pomocą aplikacji Time Machine

Dowiedz się, jak odtworzyć konkretne pliki lub starsze wersje plików z backupu Time Machine.

Jeśli utworzysz backup komputera Mac za pomocą aplikacji Time Machine, możesz odtworzyć z niego konkretne pliki. 

Aby odtworzyć backup w całości, nie tylko konkretne pliki, wykonaj procedurę odtwarzania komputera Mac z backupu.

Otwieranie aplikacji Time Machine

 1. Upewnij się, że dysk backupu Time Machine jest podłączony i włączony.
 2. Otwórz okno, w którym jest lub była rzecz do odtworzenia.Przykład: aby odtworzyć plik usunięty z folderu Dokumenty, najpierw otwórz folder Dokumenty. Jeśli jednak używasz aplikacji automatycznie zachowującej dokumenty podczas pracy, otwórz dowolną wersję żądanego dokumentu.
 3. Wybierz opcję Wejdź do Time Machine w menu aplikacji Time Machine ikona aplikacji Time Machine. Poniżej przedstawiono przykład użycia funkcji Time Machine z folderem Dokumenty:
 4. Znajdź rzeczy do odtworzenia:
  • Za pomocą linii czasowej na krawędzi ekranu można sprawdzić stan elementów w backupie Time Machine w określonym czasie. Linia czasowa może też zawierać migawki lokalne.
  • Za pomocą widocznych na ekranie strzałek w górę i w dół przejdź do ostatniej daty zmiany zawartości okna. Można też znaleźć rzecz za pomocą pola wyszukiwania dostępnego w oknie, po czym przewijać oś czasu, skupiając się tylko na zmianach tej rzeczy.
  • Wybierz rzecz i naciśnij spację, aby wyświetlić jej podgląd. Upewnij się, że to o tę rzecz chodzi. 
 5. Aby odtworzyć wybraną rzecz, kliknij pozycję Odtwórz. Aby użyć innych opcji, kliknij rzecz z naciśniętym klawiszem Control.
Data publikacji: