Jak używać funkcji Stosy na komputerze Mac

Stosy automatycznie porządkują pliki na biurku. Dzięki temu łatwiej jest zachować ład na biurku — i znaleźć dokładnie to, czego się szuka.

System macOS Mojave wprowadza funkcję Stosy, która porządkuje biurko w stosy plików pogrupowane według kategorii i zachowuje ten porządek nawet po zachowaniu nowych plików. Dzięki funkcji Stosy bałagan na biurku należy już do przeszłości.

Włączanie funkcji Stosy

Na pasku menu Findera wybierz kolejno opcje Widok > Używaj stosów. Możesz też kliknąć z klawiszem Control (lub kliknąć prawym przyciskiem myszy) dowolne miejsce na biurku, a następnie z menu skrótów wybrać opcję Używaj stosów.

Każdy plik jest teraz częścią stosu, chyba że jest to jedyny plik tego rodzaju na biurku. Foldery pojawiają się tuż poniżej stosów.

Zmienianie sposobu grupowania stosów

Domyślnie stosy są pogrupowane według rodzajów, np. obrazy, pliki PDF, prezentacje, zrzuty ekranu i inne.

Aby pogrupować stosy według daty utworzenia, tagów lub innych kategorii, z paska menu wybierz kolejno opcje Widok > Grupuj stosy wg. Możesz też kliknąć biurko z klawiszem Control i z menu skrótów wybrać opcję Grupuj stosy wg. 

  

 

Otwarta funkcja Stosy przedstawiająca strzałkę w dół na stosie i zawartość stosu wyświetlaną w postaci osobnych ikon na biurku

Praca ze stosami

Aby otworzyć lub zamknąć stos, kliknij stos jednokrotnie. Gdy stos jest otwarty, jego pliki pojawiają się na biurku, a ikona stosu zmienia się w folder ze strzałką.

Aby wyświetlić elementy w stosie bez jego otwierania:

  1. Umieść kursor na stosie.
  2. Przeciągaj w lewo lub w prawo za pomocą gładzika lub myszy. Podczas przeciągania ikona i nazwa stosu zmieniają się, dopasowując się do poszczególnych plików w stosie.
  3. Gdy znajdziesz odpowiedni plik, kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć.

Funkcja Stosy ułatwia też wykonywanie działań na poszczególnych elementach stosu. Wystarczy kliknąć stos z naciśniętym klawiszem Control i z menu skrótów wybrać działanie, na przykład Zmień nazwę, Kompresuj, Udostępnij lub jedną z dostępnych szybkich czynności.

  

Więcej informacji

Skróty do folderów w Docku to inny rodzaj stosu, którego można używać razem ze stosami na biurku.  

Data publikacji: