Aktualne kontakty na wszystkich urządzeniach dzięki usłudze iCloud

Dzięki usłudze iCloud wszystkie kontakty na urządzeniach przenośnych i stacjonarnych mogą być stale aktualne. Po dodaniu lub zaktualizowaniu kontakt usługa iCloud pozwala na wprowadzenie odpowiednich zmian we wszystkich urządzeniach.

Komputer Mac i telefon iPhone wyświetlające Kontakty iCloud

Dzięki usłudze iCloud masz dostęp do swoich kontaktów za pośrednictwem urządzenia iPhone, iPad, iPod touch, komputera Mac, PC lub witryny icloud.com. Po dokonaniu zmiany na jednym z urządzeń lub komputerów kontakty są aktualizowane automatycznie. Więc zawsze masz pod ręką aktualne kontakty.

Pierwsze kroki

Konfigurowanie funkcji Kontakty iCloud

Po włączeniu Kontaktów iCloud wszystkie informacje przechowywane na różnych urządzeniach są przesyłane do usługi iCloud. Jeśli wyłączysz usługę Kontakty iCloud, informacje nie będę automatycznie przenoszone z usługi iCloud na Twoje urządzenie.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Jeśli korzystasz z systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud.
  2. Włącz kontakty.
  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie opcji Złącz lub Anuluj, wybierz opcję Złącz.

Wszystkie informacje przechowywane w Kontaktach są przesyłane do usługi iCloud.

Na komputerze Mac

  1. Z paska menu nawigacji w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe.
  2. Kliknij pozycję iCloud.
  3. Zaznacz opcję Kontakty. Nie zostanie wyświetlony monit o złączenie.

Wszystkie informacje przechowywane w Kontaktach są przesyłane do usługi iCloud. 

W witrynie iCloud.com lub aplikacji iCloud dla Windows

Po włączeniu funkcji Kontaktów iCloud na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac kontakty są przesyłane do usługi iCloud. Kontakty można znaleźć oraz edytować w witrynie iCloud.com lub w aplikacji iCloud dla Windows. Wprowadzone zmiany są automatycznie wprowadzane na innych urządzeniach.

Po wyłączeniu funkcji Kontakty iCloud na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac kontakty nie zostaną usunięte z usługi iCloud, ale nie będą automatycznie aktualizowane, a wszelkie wprowadzone zmiany nie zostaną zsynchronizowane między urządzeniami.

Synchronizowanie kontaktów za pomocą programu iTunes

Jeśli nie chcesz zarządzać kontaktami w usłudze iCloud lub jeśli chcesz wykonać jednorazową synchronizację, zsynchronizuj kontakty ręcznie w programie iTunes.

Podczas synchronizacji z aplikacją iTunes informacje są przechowywane lokalnie na urządzeniu. Jeśli podczas synchronizacji informacje zostaną zmienione, dane na urządzeniach mogą się różnić. Na przykład jeśli usuniesz kontakty z komputera po synchronizacji z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch, to podczas następnej synchronizacji z komputerem te kontakty zostaną usunięte również z urządzenia z systemem iOS.

Pomoc dotycząca korzystania z Kontaktów iCloud

Data publikacji: